Olağan Devre XIV. Pazar

RESPONSORİUM Bkz. Mez 38 (37), 3; Mez. 51 (50), 12                                                                                                                  

¥   Ey Rab, günahlarım beni yaraladı, oklar gibi deldi.  * Ey Rab beni tövbe ile iyileştir. 

¶  Ey Rab, temiz bir kalp yarat bende ve yepyeni bir ruh kök salsın içimde. * Ey Rab beni tövbe ile iyileştir.