Olağan Devre XIX. Cuma

Allah, Oğlu’nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. *  Günah nasıl ölüm yoluyla egemenlik sürdüyse, Allah’ın lütfu da Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam vermek üzere doğrulukla egemenlik sürsün.