Olağan Devre XXIX. Çarşamba

RESPONSORİUM Bkz. Est. 4,17r.h.s; Ey. 24.23                        

¥ Tüm azizlerin kralı ve tüm yetkilerin efendisi, bana cesaret ver, * ağzıma doğru ve gereken sözü koy.

¶ Tövbe için zaman ver, seni övenlerin ağzını kapama,  * ağzıma doğru ve gereken sözü koy.