Olağan Devre XXV. Pazartesi

RESPONSORİUM Sir.4, 23-24; 2.Tim.4, 2                       ¥  Gerektiği zaman sözünü sakınma ve bilgeliğini gizleme, * Çünkü bilgelik insanın konuşmasından anlaşılır, Bilgi sözlerle açıklanır. ¶ Allah sözünü duyur. Zaman uygun olsun olmasın, bu görevi sürdür. İnsanları tam bir sabırla eğiterek ikna et, uyar, isteklendir.* Çünkü bilgelik insanın konuşmasından anlaşılır, Bilgi sözlerle açıklanır.