Olağan Devre XXV. Salı

RESPONSORİUM Bkz. 2.Ko.3,4,6,5                                          ¥  Mesih sayesinde Allah’a böyle bir güvenimiz vardır. * O bizi yazılı yasaya değil, Ruh’a dayalı yeni bir antlaşmanın hizmetkârları olmaya yeterli kıldı. ¶ Herhangi bir şeyi kendi başarımız olarak saymaya yeterliyiz demek istemiyorum; bizi yeterli kılan Allah’tır. * O bizi yazılı yasaya değil, Ruh’a dayalı yeni bir antlaşmanın hizmetkârları olmaya yeterli kıldı.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netguru.ibreviary&hl=tr&gl=US