Olağan Devre XXX. Pazar

RESPONSORİUM  Bkz. Yud. 9,13; 6:9                                      

¥   Göğün ve yerin Allah’ı, suları yaratıcısı, tüm yaratılışın kralı, * kullarının duasını işit.

¶  Göğün ve yerin yaratıcısı, soyumuzun düşkünlüğüne bak,  * kullarının duasını işit.