Olağan Devre XXX. Pazartesi

RESPONSORİUM                                                                                                              Tob. 4,19; 14,8

¥ Bir işe girişirken Allah’a yalvar, sana yol göstermesi ve amacına ulaşa-bilmen için O’na yakar. * bütün iyilikleri veren Allah’tır.

 ¶Allah için içtenlikle çalışın ve O’nu sevindirecek biçimde davranın. * bütün iyilikleri veren Allah’tır.