Olağan Devre XXX. Perşembe

RESPONSORİUM                                                                                                                  Kol. 1, 15-16; Bil. 7,26 

¥  Görünmez Allah’ın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O’dur.*  Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı.

¶  ölümsüz ışığın bir yansımasıdır, Allah’ın etkin gücünün kararmış aynası, İyiliğin simgesidir. *  Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı.