2 Kasım Tüm Ölüleri Anma Günü

RESPONSORİUM                                                                    Bkz. 2. Mak. 12, 45; Mt. 13,43

¥  Allah’a saygı göstererek ölenler* kendilerine  verilecek görkemli ödülü alacaklar.

¶  Doğru olanlar, Peder’in Krallığında, bir güneş gibi palayacaklar. Onlar,

¥ kendilerine  verilecek görkemli ödülü alacaklar.