Olaüan Devre XXIII. Salı

RESPONSORİUM Mez. 19 (18),9; 1. Yu. 2,5                                    ¥ Rab’bin kuralları doğrudur, yüreği sevindirir,*  Rab’bin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır. ¶ O’nun sözüne uyan kişinin Allah’a olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir. * Rab’bin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır.