Oruç Devresi II. Çarşamba

RESPONSORİUM       Gal. 3, 24-25. 23                       

¥ İmanla aklanalım diye Mesih’in gelişine dek Yasa eğitmenimiz oldu. * Ama iman gelmiş olduğundan, artık Yasa’nın denetiminde değiliz.

¶ Bu iman gelmeden önce Yasa altında hapsedilmiştik, gelecek iman açıklanıncaya dek Yasa’nın tutuklusuyduk.

¥ Ama iman gelmiş olduğundan, artık Yasa’nın denetiminde değiliz.