Oruç Devresi II. Cuma

RESPONSORİUM Çık. 34, 28

¥ Musa, Rab’be kırk gün ve kırk gece hizmet etti. *Antlaşma sözlerini, on buyruğu taş levhaların üzerine yazdı.

¶ Musa dağda kırk gün kırk gece Rab’le birlikte kaldı.

¥ Antlaşma sözlerini, on buyruğu taş levhaların üzerine yazdı.