Oruç Devresi II. Cumartesi

JESUS MAFA, Prodigal Son, from Art in the Christian Tradition

RESPONSORİUM  Mat. 22, 37-38; Yas. 10. 12

¥ Allahın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. * İşte ilk ve en önemli buyruk budur.

¶ Allahınız Rab’den korkun, O’nun yollarında yürüyün, O’nu sevin; bütün yüreğinizle, bütün canınızla O’na kulluk edin.

¥ İşte ilk ve en önemli buyruk budur.