Oruç Devresi V. Pazartesi

RESPONSORİUM                                                                                                                        Rom. 5, 10. 8                                                                                           

¥ Çünkü biz Allah’ın düşmanlarıyken Oğlu’nun ölümü sayesinde O’nunla barıştıksa, * barışmış olarak Oğlu’nun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir.

¶  Allah ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü

¥ Barışmış olarak Oğlu’nun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir.