Oruç Devresi V. Perşembe

RESPONSORİUM                                                                                                   1. Pet. 2, 9. 10; Mez. 33, 12                                                          

¥ Siz bir zamanlar halk değildiniz, ama şimdi Allah’ın halkısınız. * Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz, şimdiyse merhamete eriştiniz.

¶ Ne mutlu Allah’ı Rab olan ulusa, kendisi için seçtiği halka!

¥ Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz, şimdiyse merhamete eriştiniz.