Paskalya Devresi 3. Pazartesi

RESPONSORİUM    1. Pet. 2, 9; Yas. 7, 7; 13, 6

¥ Ama siz seçilmiş soy, Kral’ı kâhinleri, kutsal ulus, Allah’ın öz halkısınız. * Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Allah’ın erdemlerini duyurmak için seçildiniz.

¶ Rab sizi kendisine hizmet etmeniz için sevdi ve seç-ti.

¥ Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Allah’ın erdemlerini duyurmak için seçildiniz.