Paskalya Devresi 3. Salı

RESPONSORİUM Rom. 6, 4; Yu, 3, 23; Mez. 149, 1

¥ Baba’nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla O’nunla birlikte ölüme gömüldük. * İsa’nın buyurduğu gibi birbirimizi sevelim.

¶ Rab’be yeni bir ezgi söyleyin, sadık kullarının toplantısında O’nu ezgilerle övün!

¥ İsa’nın buyurduğu gibi birbirimizi sevelim.