Paskalya Devresi 4. Cuma

RESPONSORİUM   Kol. 1, 18; 2, 12b. 1, 10. 12a

¥ Bedenin, yani kilisenin başı O’dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O’dur. * O’nu ölümden dirilten Allah’ın gücüne iman ederek O’nunla birlikte dirildiniz.

¶ Rab’be yaraşır biçimde yaşamanız, O’nu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Allah’ı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. Vaftizde O’nunla birlikte gömüldünüz,

¥ O’nu ölümden dirilten Allah’ın gücüne iman ederek O’nunla birlikte dirildiniz.