Paskalya Devresi VI. Cuma

RESPONSORİUM 1. Pe. 5, 10; 2, Ko. 4, 14

¥ Sizleri Mesih’te sonsuz yüceliğine çağıran ve bütün lütfun kaynağı olan Allah’ın kendisi * kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir, alleluya.

¶ Çünkü Rab İsa’yı dirilten Allah’ın, bizi de İsa’yla diriltecek,

¥ kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir, alleluya.