Türkiye Kilisesi Efkaristiya Yılı:

Kutsal Ayin ve Türkiye Kilisesi’nin İzmir’de İSa’nın Kutsal Yüreği’ne Adanması

Türkiye Kilisesi’nin Efkaristiya Yılı etkinliklerinde, 7 Haziran 2024 Cuma,  saat 19.00’da İzmir Aziz Yuhanna Katedrali’nde Türkiye Kilisesi’nin “Mesih İsa’nın Kutsal Yüreği’ne adanması ayini kutlanacaktır. 

Ayin S. E. Mons. Mareck Solczynski riyasetinde kutlanacaktır. Bu görkemli ayine  Türkiye’deki tüm Katolik imanlılar davetlidir.