Paskalya Devresi VII. Perşembe

RESPONSORİUM                                                                                                  Yu. 16, 7. 13

¥ Gitmezsem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem, O’nu size gönderirim. * Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruh’u gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek.

¶ Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek.

¥ Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek.