NOEL HAZIRLIK 1. HAFTA ÇARŞAMBA GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI

TANRI’YI ÖVMEYE DAVET
Nak. Gelin; bizim için gelen Rab’be tapalım.
Ya da
Nak. Kralımız olan Rab’be tapalım. O bizi kurtamaya geliyor.
Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100
_______________
Okumalar Övgü Duaları
İLAHİ
Peder’in parlak Sözü,
Zamanlar geldiğinde
Dünyayı kurtarmaya
Sen indin aramıza.
Lütuf sağlayan müjden
Suçtan arıtsın bizi,
Ruhları aydınlatsın,
Kalplere ümit versin.
Bizi yargılamaya
Görkemle geldiğinde
Ermişler arasında
Sağında bizi oturt.
Peder’e ve Oğluna
Kutsal Ruh’la birlikte
Tek-Üçlü Tanrımıza
Hep şeref ve şan olsun. Amin.
¥ Rabbimiz Tanrı, bize dön.
¶ Yüzünü göster ve biz kurtulmuş olacağız.
Ey Tanrı gel… ¬ Ya Rab yardımıma…¬ Peder’e… v.s.
Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
İlahi Devreye ya da kutlanan bayrama göre. 
1. Nak. Seni seviyorum, gücüm sensin, ya Rab!   †
MEZMUR  18, 2-30   Kurtuluş ve zafer için şükran       
Güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek…O zaman İnsanoğlu’nun bulut içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca doğrulun ve başlarınızı kaldırın. Çünkü kurtuluşunuz yakın demektir. Lk. 21, 26
I (2-7)
Seni seviyorum, gücüm sensin, ya Rab! *
Rab benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır,
Tanrım, kayam, sığınacak yerimdir, *
Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır!
Övgüye değer Rab’be seslenir, *
Kurtulurum düşmanlarımdan.
Ölüm iplerine dolanmıştım, *
Yıkım selleri basmıştı beni,
Ölüler diyarının bağları sarmıştı, *
Ölüm tuzakları çıkmıştı karşıma. ¬
Sıkıntı içinde Rab’be yakardım,  *
Yardıma çağırdım Tanrım’ı.
Tapınağından sesimi duydu, *
Haykırışım kulaklarına ulaştı.
1. Nak. Seni seviyorum, gücüm sensin, ya Rab! †
2. Nak. Rab beni kurtardı, çünkü bizi seviyor. †
II  (8-20)
O zaman yeryüzü sarsılıp sallandı, *
Titreyip sarsıldı dağların temelleri,
Çünkü Rab öfkelenmişti. *
Burnundan duman yükseldi,
Ağzından kavurucu ateş *
Ve korlar fışkırdı.
Kara buluta basarak *
Gökleri yarıp indi.
Bir Keruv’a binip uçtu, *
Rüzgar kanatlar takarak hızla geldi.
Karanlığı örtündü, *
Kara bulutları kendine çardak yaptı.
Varlığının parıltısından, *
Bulutlardan dolu ve korlar savruluyordu.
Rab göklerden gürledi, *
Duyurdu sesini Yüceler Yücesi,
Dolu ve alevli korlarla. *
Savurup oklarını düşmanlarını dağıttı,
Şimşek çaktırarak onları şaşkına çevirdi. *
Denizin dibi göründü,
Yeryüzünün temelleri açığa çıktı, ya Rab, †
Senin azarlamandan, *
Burnundan çıkan güçlü soluktan.
Rab yukarıdan elini uzatıp tuttu,  *
Çıkardı beni derin sulardan. ¬
Beni zorlu düşmanımdan, †
Benden nefret edenlerden kurtardı, *
Çünkü onlar benden güçlüydü.
Felaket günümde karşıma dikildiler, *
Ama Rab bana destek oldu.
Beni huzura kavuşturdu, *
Kurtardı, çünkü benden hoşnut kaldı.
2. Nak. Rab beni kurtardı, çünkü bizi seviyor. †
3. Nak. Ey Rab, sen adımlarıma ışıksın ve karanlıklarımı aydınlatırsın. †
III (21-30)
Rab doğruluğumun karşılığını verdi, *
Beni    temiz ellerime göre ödüllendirdi.
Çünkü Rab’bin yolunda yürüdüm, *
Tanrım’dan uzaklaşarak kötülük yapmadım.
O’nun bütün ilkelerini göz önünde tuttum, *
Kurallarından ayrılmadım.
O’nun gözünde kusursuzdum, *
Suç işlemekten sakındım.
Bu yüzden Rab beni doğruluğuma *
Ve gözünde pak olan ellerime göre ödüllendirdi.
Sadık kuluna sadakat gösterir, *
Kusursuz olana kusursuz davranırsın.
Pak olanla pak olur, *
Eğriye eğri davranırsın.
Alçakgönüllüleri kurtarır,  *
Gururluların başını eğersin.
lşığımın kaynağı sensin, ya Rab, Tanrım! *
Karanlığımı aydınlatırsın.
Desteğinle akıncılara saldırır, *
Seninle surları aşarım, Tanrım.
Tanrı’nın yolu kusursuzdur, †
Rab’bin sözü arıdır. *
O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır.
3. Nak. Ey Rab, sen adımlarıma ışıksın ve karanlıkları-mı aydınlatırsın. †
BİRİNCİ OKUMA              
Peygamber Yeşaya’nın Kitabı’ndan                                                                                                            5, 1-7
Bağ ezgisi: Rab’bin, Sadakatsiz halkına olan sevgisi
Sevgilimin bağı için yaktığı ezgiyi sevgilim için okuyayım:
Toprağı verimli bir tepede sevgilimin bir bağı vardı.
Toprağı belleyip taşları ayıkladı,
seçme asmalar dikip orta yere bir gözcü kulesi yaptı.
Üzüm sıkmak için bir çukur kazdı
ve bağının üzüm vermesini bekledi.
Ama bağ yabanıl üzüm verdi.
Sevgilim diyor ki,
“Ey Yeruşalim’de yaşayanlar ve  Yahuda halkı,
lütfen benimle bağım arasında hakem olun!
Bağım için yapmadığım ne kaldı?
Ben üzüm vermesini beklerken
niçin yabanıl üzüm verdi?
Şimdi bağıma ne yapacağımı size söyleyeyim:
Çitini  söküp  atacağım, varsın yiyip bitirsinler;
duvarını yıkacağım, varsın çiğnesinler.
Viraneye çevireceğim onu;
budanmayacak, çapalanmayacak;
dikenli çalılar bitecek her yanında.
Üzerine yağmur yağdırmasınlar diye bulutlara buyruk vereceğim.”
Her Şeye Egemen Rab’bin bağı İsrail halkı,
hoşlandığı fidan da Yahuda halkıdır.
Rab adalet bekledi, zorbalık gördü;
doğruluk bekledi, feryatlar duydu.
RESPONSORİUM                                                                                                           Mez. 80, 14. 15. 3. 16. 15
¥ Orman domuzları bağını yoluyor, yabanıl hayvanlar onunla besleniyor. * İlgilen sağ elinin diktiği bu filizle.
¶ Ey Her Şeye Egemen Tanrı, göklerden bak ve gör, ilgilen bu asmayla.
¥ İlgilen sağ elinin diktiği bu filizle.
 İKİNCİ OKUMA
Bernardus, Noel’e Hazırlık Üstüne Vaaz, 5, 1-3
Tanrı’nın Kelâmı aramıza gelecek
Rabbin üç tür gelişi olduğunu biliyoruz. Üçüncü tür diğer ikinin arasında yer alır. Diğer iki geliş açıktır, bu ise değil. Birinci gelişinde Rab yeryüzünde göründü ve insanlarla birlikte yaşadı. Kendi tanıklığından da anlaşıldığı üzere insanlarca hor görüldü ve nefretleri-ne hedef oldu. Son gelişinde ise tüm insanlık, Tanrı’nın selametini görecek ve “bedenini deşiklerine bakacaklar” (Yu. 19, 37). İkisinin arasında yer alan geliş ise gizlidir, saklıdır. Ancak seçilmiş olanlar onu varlıklarının derinliğinde görür ve ruhları kurtulur. Rab önce tene ve güçsüzlüğe geldi. Arada ruhu ve gücü ile geliyor. Nihayet haşmeti ve görkemi ile gelecek!
Bu ara geliş, birinci gelişten son gelişe geçmek üzere gerçekten bir ara yol gibidir. Birinci gelişte Mesih kurtuluşumuz oldu. Son gelişinde hayatımız gibi görünecek. Arada ise ruhumuzun huzuru ve tesellisi oluyor.
Ancak bu ara geliş hakkında söylediklerimizin hayalimizin ürünü olduğu zannına kimsenin kapılmaması için, Rabbin bizzat dediklerine kulak verelim: “Her kim beni severse sözlerimi dinler. Babam onu sevecek ve biz ona geleceğiz” (Yu. 14, 23). Başka bir yerde de şu sözleri okuyorum: “Tanrı’dan korkan iyilik yapar.” Ancak burada İsa’nın kendisini seven hakkında başka bir şey söylediğini görüyorum: “Sözlerimi tutacak.” Nerede? Kalbinde kuşkusuz. Peygamberin dediği gibi: “Sana karşı kusur etmemek için, emirlerini kalbim-de sakladım” (Mez. 118, 11).
Tanrı’nın sözünü işte böyle saklamalıyız. “Ne mutlu Tanrı’nın sözünü saklayanlara!” Bu söz ruhunun derinliklerine girsin, duygularına, davranışlarına işlesin. İyi olanı tüket ve ruhun, mutluluk içinde tükenmez bir besi kaynağı bulacak. Yüreğinin kurumasını önlemek için ekmeğini yemeyi ihmal etme. Ruhuna iyi, besleyici gıda ver.
Sen  Tanrı’nın  sözünü  böylece  saklamaya koyulursan,  o  da seni saklayıp koruyacaktır. Oğul sana gelecek, Peder ile birlikte Kudüs’ü yeniden kuracak olan büyük Peygamber gelecek. Her şeyi yenileyen odur. Gelişiyle gerçekleşecek olay da şudur: Topraktan yoğrulmuş insan benzeri olduğumuz gibi, göklerden gelenin benzeri olacağız. Atamız Âdem tüm insana yayılmış, tüm yeri işgal etmişti. Aynı şekilde Mesih’in de tüm yeri işgal etmesi gerekir. o insanı tümü ile yarattı; tümüyle fidyesini ödeyerek kurtardı; tümüyle göksel şana eriştiriyor.
RESPONSORİUM                                                                                                                       Mez. 29, 11; Yeş. 40, 10          
¥ İşte Egemen Rab gücüyle geliyor, halkını esenlikle kutsar. * O, son bulmayan yaşam bağışlar. 
¶ İşte Rabbimiz, kudretiyle geliyor.
¥ O, son bulmayan yaşam bağışlar.
İncil: Matta 15, 29-37
DUA
Yüce ve merhametli Tanrı, güçlü lütfunla kalplerimizi hazırla. Öyle ki, Oğlu’nun geleceği gün kutsal sofrası-na katılmaya ve onun elinden ilahi ekmeği almaya la-yık olalım. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Amin.
Sabah Övgü Duaları
İLAHİ
Göklerde keskin bir ses;
Etrafta duyuluyor;
Kaygılar üzüntüler
yok olsun: Mesih gelir.
Kötülükten arınmış
Kalbimiz uyanıktır,
Gece karanlığında
Parıldar yeni yıldız.
Tanrı’dan gelen kuzu
Göklerden fidyemizdir,
Affını, barışını
İmanla dileyelim.
Zamanların sonunda
Şanında geldiğinde
Merhametli olsun bize,
Cennete alsın bizi.
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Mesih’e şeref olsun,
Ezelde olduğu gibi
Çağlardan çağlara dek. Amin.
1. Nak. Ey Rab, senin ışığında ışığı görürüz.
Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur. (Yu. 8,12)
MEZMUR (36)   
Günah fısıldar kötü insana, †
Yüreğinin dibinden: *
Tanrı korkusu yoktur onda.
Kendini öyle beğenmiş ki, *
Suçunu görmez, ondan tiksinmez.
Ağzından kötülük ve yalan akar, *
Akıllanmaktan, iyilik yapmaktan vazgeçmiş.
Yatağında bile fesat düşünür, *
Olumsuz yolda direnir, reddetmez kötülüğü.
Ya Rab, sevgin göklere, *
Sadakatin gökyüzüne erişir.
Doğruluğun ulu dağlara benzer, *
Adaletin uçsuz bucaksız enginlere.
İnsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya Rab. *
Sevgin ne değerli, ey Tanrı!
Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu. *
Evindeki bolluğa doyarlar, ¬
Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara. †
Çünkü yaşam kaynağı sensin,  *
Senin ışığınla aydınlanırız.
Sürekli göster seni tanıyanlara sevgini, *
Yüreği temiz olanlara doğruluğunu.
Gururlunun ayağı bana varmasın, *
Kötülerin eli beni kovmasın.
Kötülük yapanlar oracıkta düştüler,  *
Yıkıldılar, kalkamazlar artık.
1. Nak. Ey Rab, senin ışığında ışığı görürüz.
2. Nak. Rabbim, sen yücesin, sen görkemlisin, sen yenilmezsin.
EZGİ Ydt 16, 2-3a,13-15
Dünyanın yaratıcısı Rab, halkını korur
Yeni bir ezgi söylüyorlardı. (Va. 5,9)
Tefle Rab’bime hamd et, *
Zille Tanrı’ya ilahi oku,
Mezmur ve ilahi ona sena ederken †
Birbirine karışsın; *
Onun adını yücelt ve onu çağır.
Çünkü Rab, savaşları  †
Darmadağın eden  Tanrı’dır. *
Tanrım’a yeni bir ilahi okuyacağım.
Rabbim, sen yücesin, sen görkemlisin, †
Olağanüstü gücün var, *
Seni ele geçirmek olanaksız.
Yarattığın tüm evren senin için çalışsın! *
Çünkü sen konuştun ve her şey yaratıldı,
Senin nefesinle herşey biraraya geldi *
Ve hiç kimse senin sesine dayanamaz.
Dağlar devrilip dalgalara kavuşsa bile, *
Kayalar senin katında balmumu gibi erise bile, ¬
Öyle olmasına karşın, *
Senden korkanlara merhamet edersin.
2. Nak. Rabbim, sen yücesin, sen görkemlisin, sen yenilmezsin.
3. Nak. Neşe ilahileriyle Rabbi alkışlayın.
MEZMUR 47 (46)    Evrenin Kralı Rab’dir.                              
Peder’in sağında oturuyor ve onun krallığı son bulmayacak.
Ey bütün uluslar, el çırpın! *
Sevinç çığlıkları atın Tanrı’nın onuruna!
Ne müthiştir yüce Rab, *
Bütün dünyanın ulu Kralı.
Halkları altımıza, *
Ulusları ayaklarımızın dibine serer.
Sevdiği Yakup’un gururu olan mirasımızı  *
O seçti bizim için.
Rab Tanrı sevinç çığlıkları, *
Boru sesleri arasında yükseldi.
Ezgiler sunun Tanrı’ya, ezgiler; *
Ezgiler sunun Kralımız’a, ezgiler!
Çünkü Tanrı bütün dünyanın kralıdır, *
Maskil sunun!
Tanrı kutsal tahtına oturmuş, *
Krallık eder uluslara.
Ulusların önderleri  *
İbrahim’in Tanrısı’nın halkıyla bir araya gelmiş;
Çünkü Tanrı’ya aittir yeryüzü kralları. *
O çok yücedir.
3. Nak. Neşe ilahileriyle Rabbi alkışlayın.
Gündüz Övgü Duaları
Öğleden Önce (Hora Tertia)
İLAHİ
İşte, yüce Kutsal Ruh,
Peder ve Oğul ile
Kalplere ışığını
Saçmaya geldiğin an.
Dilimiz ve kalbimiz,
Gücümüz, hayatımız
Her zaman ve her yerde
Sevgin ile tutuşsun.
Her zaman yaşayan sen,
Ey yüce, Kutsal Peder,
Oğlunla, Kutsal Ruh’la
Dualarımı dinle. Amin.
Öğle (Hora Sexta)
İLAHİ
Gün ışıkla doludur
Ve dünya görkeminde;
Işığın Yaradanı,
Taparız sana, Tanrı!
Günah’ın ve öfkenin
Alevlerini söndür;
Kalpleri aşkla doldur,
Barıştır bizi sana.
Her şeye kadir Peder,
Kabul et duamızı;
Kutsal Ruh’la Oğlun’da
Şükürler olsun sana. Amin.
Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların arasında mübareksin.
Öğleden Sonra (Hora Nona)
İlahi
Kudretli, yüce çoban,
Bize yolunu göster;
Bu kısa günden sonra
Görkeme bizi götür.
Ellerin eserinden
Kalbimiz seni tanır
Ve sevginin özlemi
Gittikçe bizde artar.
Yüzünün aydınlığı
Yüzümüze parlasın;
Ebedi ışığına
Hazırla ruhumuzu. Amin.
Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım.
Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği İyi Haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den doğacak.
Öğleden Önce (Hora Tertia)
KISA OKUMA                                                                                                              Bk. Yşa. 2, 11 – 12
İnsanın küstah bakışları alçaltılacak, gururu kırılacak. O gün yalnız Rab yüceltilecek. Çünkü her şeye egemen Rab o gün kibirlileri, gururluları, kendini beğenmişleri alçaltacak.
¥ Ya Rab bütün uluslar adını övecekler.
¶ Yeryüzünün tüm kralları şanını yüceltecekler.
Öğle (Hora Sexta)
Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, bütün ka-dınlar arasında mübareksin.
KISA OKUMA                                                                                                                       Yşa. 12, 2
Tanrı kurtuluşumuzdur. O güvenecek, yılmayacağız. Çünkü Rab gücümüz ve ezgimizdir. O kurtardı bizi.
¥ Halkına duyduğun sevginle bizi hatırla ey Rab.
¶ Gel ve bize kurtuluşu getir.
Öğleden Sonra (Hora Nona)
Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
KISA OKUMA                                                                                                                     Dn. 9, 19
Ya Rab, dinle! Ya Rab, bağışla! İşit ve davran, ya Rab! Ey Tanrım, adının hatırı için gecikme! Çünkü kent ve halk senindir.
¥ Gel ey Rab, gecikme.
¶ Halkını günahlarından özgür kıl.
Akşam Övgü Duaları
İLAHİ
Yıldızları yaratan,
Peder’in ulu Söz’ü
Övgü ezgilerini
Kilise sana sunar.
Gök ve yer secde eder
Önünde, yüce Kelam;
Yarattığın kainat
Yüce adını tapar.
Meryem’den masum doğan,
Haça gerilirken sen,
Günaha sürüklenmiş
Hayatı bize verdin.
Zamanların sonunda,
İkinci gelişinde
Sonsuz merhametinle
Düşmandan bizi kurtar.
Meryem’den doğmuş olan,
Şan, şeref olsun sana,
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Çağlardan çağlara dek. Amin.
KISA OKUMA                                                                                                                                                  1. Ko. 5, 5
Bu nedenle, belirlenen zamandan önce hiçbir şeyi yar-gılamayın. Rab’bin gelişini bekleyin. O, karanlığın giz-lediklerini aydınlığa çıkaracak, yüreklerdeki amaçları açığa vuracaktır. O zaman herkes Tanrı’dan payına düşen övgüyü alacaktır.
KARŞILIKLI HAMDETME
¥ Gel ve bizi özgür kıl, * ey evrenin Tanrı’sı.
~ Gel ve bizi özgür kıl, ey evrenin Tanrı’sı.
¶ Yüzünü bize göster ve biz kurtulmuş olacağız.
~ Ey Evrenin Tanrısı.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Gel ve bizi özgür kıl, ey evrenin Tanrı’sı.
Magnificat Nak. Yasa Siyon’dan çıkacak, Rab’bin sözü Yeruşalim’den yayılacak.
YAKARMALAR
Bize barış getirmesi için Oğlu’nu gönderen Peder Tanrı’ya, mütevazı bir kalple dualarımızı yöneltelim: Ey Rab, hükümdarlığın gelsin.
Ey Kutsal Peder, Kilisen’e bak,
– gel ve kendi ellerinle dikmiş olduğun bu bağı gör.
Senin sadakatin, ebediyete kadar sürer,
– İbrahim’in tüm çocuklarını hatırla ve onlara vaat ettiğin sözünü tut.
Tüm halklara yüzünü çevir,
– her insan adını yüceltsin.
Tüm dünyaya yayılmış olan sürünü ziyaret et,
– onu Mesih’in tek ağılına topla.
Bugün bu dünyayı terk etmiş olanları anımsa,
– hükümdarlığını şanında yaşamalarını sağla.
Göklerdeki Pederimiz.
DUA
Yüce ve merhametli Tanrı, güçlü lütfunla kalplerimizi hazırla. Öyle ki, Oğlu’nun geleceği gün kutsal sofrasına katılmaya ve kendi elinden ilahi ekmeği almaya layık olalım. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Amin. _______________