NOEL HAZIRLIK DEVRESİ 1. HAFTA SALI GÜNÜ GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI

Okumalar Övgü Duaları
İLAHİ
Peder’in parlak Sözü,
Zamanlar geldiğinde
Dünyayı kurtarmaya
Sen indin aramıza.

Lütuf sağlayan müjden
Suçtan arıtsın bizi,
Ruhları aydınlatsın,
Kalplere ümit versin.
Bizi yargılamaya
Görkemle geldiğinde
Ermişler arasında
Sağında bizi oturt.

Peder’e ve Oğluna
Kutsal Ruh’la birlikte
Tek-Üçlü Tanrımıza
Hep şeref ve şan olsun. Amin.

_______________
Tanrı’yı Övmeye Davet
¥ Ey Rab aç dudaklarımı
¶ Ve ağzım sana övgüler duyursun.
Nakaratlar Davet mezmuru ile birlikte s.
_______________

Okumalar Övgü Duaları

Ey Tanrı gel… ¬ Ya Rab yardımıma…¬ Peder’e… v.s.

Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
İlahi Devreye ya da kutlanan bayrama göre.

1. Nak. Rab yoksul olana adil davranır.

MEZMUR 10, 1-11 Dua ve Şükran
Ne mutlu size, ey yoksullar! Çünkü Tanrı’nın Egemenliği sizindir. (Lk. 6,20)
I (1-11)

Ya Rab, neden uzak duruyorsun, *
Sıkıntılı günlerde kendini gizliyorsun?
Kötüler gururla mazlumları avlıyor, *
Mazlumlar kötülerin kurduğu tuzağa düşüyor.

Kötü insan içindeki isteklerle övünür, †
Açgözlü insan Rab’be lanet okur, *
Onu hor görür.

Kendini beğenmiş kötü insan Tanrı’ya yönelmez, †
Hep, “Tanrı yok!” diye düşünür. *
Kötülerin yolları her zaman başarıya götürür. ¬

Öyle yücedir ki senin yargıların, *
Kötüler anlayamaz, düşmanına burun kıvırır.
İçinden, “Ben sarsılmam” der, *
“Hiçbir zaman sıkıntıya düşmem.”

Ağzı lanet, hile ve zulüm dolu, *
Dilinin altında kötülük ve fesat saklı.

Köylerin çevresinde pusu kurar, †
Masumu gizli yerlerde öldürür, *
Çaresizi sinsice gözler.

Gizli yerlerde pusuya yatar *
Çalılıktaki aslan gibi,
Kapmak için mazlumu bekler *
Ve ağına düşürüp yakalar.

Kurbanları çaresiz çöker, *
Saldıranın üstün gücü altında ezilir.
Kötü insan içinden, “Tanrı unuttu” der, *
“Örttü yüzünü, asla göremez.”

1. Nak. Rab yoksul olana adil davranır.
2. Nak. Rab, sen mütevazilerin acı ve sıkıntılarını bilirsin.

II (12-18)

Kalk, ya Rab, kaldır elini, ey Tanrı! *
Mazlumları unutma!
Neden kötü insan seni hor görsün, *
İçinden, “Tanrı hesap sormaz” desin?

Oysa sen sıkıntı ve acı çekenleri görürsün, *
Yardım etmek için onları izlersin;
Çaresizler sana dayanır,  *
Öksüzün yardımcısı sensin.

Kötünün, haksızın kolunu kır, *
Sormadık hesap kalmasın yaptığı kötülükten.
Rab sonsuza dek kral kalacak, *
Uluslar Onun ülkesinden temizlenecek.

Mazlumların dileğini duyarsın, ya Rab, †
Yüreklendirirsin onları, *
Kulağın hep üzerlerinde; ¬

Öksüze, düşküne hakkını vermek için, *
Bir daha dehşet saçmasın ölümlü insan.

2. Nak. Rab, sen mütevazilerin acı ve sıkıntılarını bilirsin.

3. Nak. Rab’bin sözleri ateşte arıtılmış gümüş gibi paktır.

Mezmur 12 Zulüm altında dua
Peder Allah Oğlunu biz fakirler için gönderdi. (Aziz Augustinus)
(1-8)

Kurtar beni, ya Rab, sadık kulun kalmadı, *
Güvenilir insanlar yok oldu.
Herkes birbirine yalan söylüyor, *
Dalkavukluk, ikiyüzlülük ediyor.

Sustursun Rab dalkavukların ağzını, *
Büyüklenen dilleri.

Onlar ki, “Dilimizle kazanırız, †
Dudaklarımız emrimizde, *
Kim bize efendilik edebilir?”derler.

“Şimdi kalkacağım” diyor Rab, *
“Çünkü mazlumlar eziliyor,
Yoksullar inliyor, *
Özledikleri kurtuluşu vereceğim onlara.”

Rab’bin sözleri pak sözlerdir; †
Toprak ocakta eritilmiş, *
Yedi kez arıtılmış gümüşe benzer.

Sen onları koru, ya Rab, *
Bu kötü kuşaktan hep uzak tut!
İnsanlar arasında alçaklık rağbet görünce, *
Kötüler her yanda dolaşır oldu.

3. Nak. Rab’bin sözleri ateşte arıtılmış gümüş gibi paktır.¥ Çölde duyulan bir ses bağırıyor: Rab’bin yollarını hazırlayın.
¶ Tanrımız’ın yollarını düzeltin.


BİRİNCİ OKUMA

Peygamber Yeşaya’nın Kitabından Yşa. 2, 6 – 22; 4, 26


Tanrı, halkına adaletle davranır.

Ya Rab, halkını, Yakup soyunu terk ettin,
çünkü yürekleri doğu kökenli inançlarla dolu.
Filistliler gibi falcılıkla uğraşıyor, yabancılarla el sıkışıyorlar.
Ülkeleri altınla, gümüşle dolu, hazinelerinin sonu yok,
sayısız atları, savaş arabaları var.
Ülkeleri putlarla dolu;
elleriyle yaptıkları, parmaklarıyla biçim verdikleri putların önünde eğiliyorlar.
Bu yüzden herkes alçaltılıp dize getirilecek.
Onları bağışlama, ya Rab!
Rab’bin dehşetinden,
yüce görkeminden kaçmak için kayalıklara gidin,
yerin altına saklanın.
nsanın küstah bakışları alçaltılacak, gururu kırılacak.
O gün yalnız Rab yüceltilecek.
Çünkü Her Şeye Egemen Rab o gün kibirlileri, gururluları,
kendini beğenmişleri alçaltacak;
Lübnan’ın bütün ulu, yüksek sedir ağaçlarını,
Başan’ın bütün meşelerini yok edecek;
bütün ulu dağları, yüksek tepeleri,
bütün yüksek kuleleri,
güçlü surları yerle bir edecek;
ticaret gemilerinin, güzel teknelerinin hepsini yok edecek.
İnsanların gururu, kibiri kırılacak, o gün yalnız Rab yüceltilecek,
putlar tümüyle ortadan kalkacak.
Rab kalkıp yeryüzünü sarsmaya başlayınca,
insanlar onun dehşetinden ve yüce görkeminden kaçmak için kayalık mağaralara,
yeraltı kovuklarına saklanacaklar.
O gün insanlar yeryüzünü sarsmak üzere harekete geçen Rab’bin dehşetinden
ve yüce görkeminden kaçmak için tapmak amacıyla yaptıkları
altın, gümüş putları köstebeklere, yarasalara atıp
kaya kovuklarına, uçurumlardaki yarıklara saklanacaklar.
Ölümlü insana güvenmekten vazgeçin.
Onun ne değeri var ki?
O gün Rab’bin dalı, İsrail halkından sağ kalanların güzelliği ve görkemi olacak;
ülkenin meyvesi de onların kıvancı ve övüncü olacak.
Siyon’da, yani Yeruşalim’de sağ kalanlara,
“Yeruşalim’de yaşıyor” diye kaydedilenlere,
“Kutsal” denilecek.
Rab Siyon kızlarını pisliklerinden arındıracak.
Yeruşalim’de dökülen kanı adil ve ateşten bir ruhla temizleyecek.
Sonra Rab Siyon Dağı’nın her yanını, orada toplananların üzerini gündüz bulutla,
gece dumanla ve parlak alevle örtecek.
Yüceliği onların üzerinde bir örtü olacak.
Bu, bir çardak, gündüzün sıcağına karşı gölge, yağmura, fırtınaya karşı sığınak ve korunak olacak.


RESPONSORİUM Yşa. 2: 11, Mat. 24, 30

¥ İnsanın küstah bakışları alçaltılacak, gururu kırılacak. * O gün yalnız Rab yüceltilecek.
¶ İnsanoğlu’nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.
¥ O gün yalnız Rab yüceltilecek.


İKİNCİ OKUMA

Episkopos, Nazianslı Gregorius’un vaazlarından 45, 9. 22. 26. 28

Tanrı’nın kendi Sözü, ki zamandan öncedir, görünmez, anlaşılmazdır, o ki maddenin dışındadır. Başlangıçtan doğan Başlangıç’tır, Işık’tan doğan Işık’tır, yaşamın ve ölümsüzlüğün kaynağı, tanrısal özün ifadesi, değişiklik tanımayan mühür, Tanrı’nın değişmeyen ve gerçek imgesi, o ki Peder’in terimi ve Sözü’dür, kendi imgesine yardımcı olur ve insana karşı duyduğu zevki yüzünden insan olur. Vücudu kurtarmak için bir vücud alıyor ve ruhumun sevgisi için insan aklını taşıyan bir ruhla birleşmeyi kabul ediyor. Böylece benzer şeklini aldığı insanı arındırır. Bu yüzdendir ki, günah hariç her şekliyle bizim gibi insan olmuştur. Kutsal Ruh’un, Oğlu’nun onuru ve bakireliğin şanı için, ruhunda ve vücudunda kutsadığı Meryem Ana tarafından dünyaya getirildi.
Bir anlamda Tanrı, insanlığa sahip çıkmakla, aralarında ayrı olan iki gerçeği, yani insan doğasını ve tanrısal doğayı birleştirerek insanlığı tamamladı. Biri tanrısallığı verdi, diğeri de aldı.
Başkalarına zenginliği veren fakirleşir. İnsan doğamı sadaka olarak ister ki ben onun tanrısal doğası ile zenginleşeyim. Tüm olan o yok oluncaya dek soyunur. Nitekim tümlüğüne katılabilmem için kısa sürede bile olsa şanından yoksun kalır.
Ey tanrısal iyiliğin bereketli zenginliği!
Oysa bu yüce gizin bizler için anlamı nedir? İşte: ben Tanrı’nın imgesini aldım, fakat el sürülmemiş halini koruyamadım. O zaman o, kendi imgesi gibi olan beni kurtarmak için ve ölümcül olan bana ölümsüzlüğü vermek için insan doğamı alır.
İnsan doğasının, Tanrı tarafından alınan insan doğası vasıtasıyla, kutsanmış olması muhakkak ki uygundu. Böylece gücü ile o, şeytansal gücü yendi. Özgürlüğü bizlere yeniden verdi ve Oğlu’nun aracılığı ile baba ocağına yeniden götürdü. Tüm bu iyilikleri kazandıran Mesih oldu ve her şey Peder’in şanı için yapıldı.
Kuzuları için yaşamını veren iyi Çoban yitirilmiş kuzuyu, bir zamanlar putlara kurbanlar kesildiği dağlarda ve tepelerde arar. Bulduğunda da, haçın yükünü taşıyacak olan o, omuzlarına yükler ve ölümsüzlüğün yaşamına geri getirir.
Öncünün belirsiz ilk ışığından sonra, tüm ateş olan, Işığın kendisi gelir. Sesten sonra Söz gelir, Güvey’in arkadaşından sonra Güvey’in kendisi gelir.
Rab, ona seçilmiş bir halk hazırlayan ve su ile arındırarak insanları Kutsal Ruh’una taşkın duygularına yatkınlayandan sonra gelir.
Yaşamı alabilmemiz için Tanrı insan olup öldü. Böylece, onunla öldüğümüz için onunla dirildik ve onunla dirildiğimiz için yüceltildik.RESPONSORİUM Gal. 4, 45; Ef. 2, 4; Rom. 8, 3
¥ Ama zaman dolunca Tanrı, kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlu’nu gönderdi. * Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için.
¶ Tanrı bizi çok sevdiği için, öz Oğlu’nu günahlı insan benzerliğinde gönderdi.
¥ Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için.

İncil: Luka 10, 21-24

DUA

Kutsal Peder Kilise’nin dualarını kabul et ve hayati işlerimizde ve çabalarımızda bizlere yardımcı ol; Oğlun Mesih İsa’nın gelişi bizde olan eski kötülüklerden bizleri kurtarsın ve onun mevcudiyeti ile bizleri teselli etsin. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.

Sabah Övgü Duaları

Ey Tanrı gel… ¬ Ya Rab yardımıma…¬ Peder’e… v.s.

Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
İlahi Devreye ya da kutlanan bayrama göre.
İLAHİ
Göklerde keskin bir ses;
Etrafta duyuluyor;
Kaygılar üzüntüler
yok olsun: Mesih gelir.

Kötülükten arınmış
Kalbimiz uyanıktır,
Gece karanlığında
Parıldar yeni yıldız.

Tanrı’dan gelen kuzu
Göklerden fidyemizdir,
Affını, barışını
İmanla dileyelim.

Zamanların sonunda
Şanında geldiğinde
Merhametli olsun bize,
Cennete alsın bizi.

Peder’e, Kutsal Ruh’a
Mesih’e şeref olsun,
Ezelde olduğu gibi
Çağlardan çağlara dek. Amin.

1. Nak. Rab’bin dağına kim çıkacak? Elleri pak, yüreği temiz olan.

Aşağıdaki mezmur başlangıç mezmuru olarak söylendiyse, onun yerine Mezmur 95 okunur.

MEZMUR 24 Rab mabedine giriyor

Göğün kapısı Rabbimiz Mesih’te açıldı, o gökte yükseldi. (Az. Ireneus)

Rab’bindir yeryüzü ve içindeki her şey,*
Dünya ve üzerinde yaşayanlar;
Çünkü odur denizler üzerinde onu kuran,*
Sular üzerinde durduran.

Rab’bin dağına kim çıkabilir, *
Kutsal yerinde kim durabilir?

Elleri pak, yüreği temiz olan, †
Gönlünü putlara kaptırmayan, *
Yalan yere ant içmeyen.

Rab kutsar böylesini, *
Kurtarıcısı Tanrı aklar.

Ona yönelenler, †
Yakup’un Tanrısı’nın yüzünü arayanlar *
İşte böyledir.

Kaldırın başınızı, ey kapılar! †
Açılın, ey eski kapılar! *
Yüce Kral girsin içeri!

Kimdir bu Yüce Kral? †
O Rab’dir, güçlü ve yiğit, *
Savaşta yiğit olan Rab.

Kaldırın başınızı, ey kapılar! †
Açılın, ey eski kapılar! *
Yüce Kral girsin içeri!

Kimdir bu Yüce Kral? †
Her şeye Egemen *
Rab’dir bu Yüce Kral!

1. Nak. Rab’bin dağına kim çıkacak? Elleri pak, yüreği temiz olan.

2. Nak. Rab’bi takdis edin ve onun önde doğrulukla yürüyün.

EZGİ To. 13, 1-8 Rab cezalandırır ve kurtarır
Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı ve Babası’na övgüler olsun. Çünkü O büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. (1. Pe. 1,3)
Sonsuza dek yaşayan Tanrı’ya hamdolsun, *
Çünkü onun saltanatı tüm çağlarda sürer!
O, hem cezalandırır hem bağışlar; *
İnsanları ölüler ülkesinin sonsuzluğuna gönderir;

Ardı sıra onları oradan çekip alır; †
Sonunda yok eder; *
Onun elinden kurtuluş yoktur.

Onu övdüğünüzü tüm uluslara duyurun, *
Sizler ki İsrail oğullarısınız!
Çünkü o, onların arasında yaşamanızı sağlayarak, *
Bu konuda da size yüceliğini göstermiştir.

Tüm yaşayan varlıkların önünde onu övün; †
O üstadımızdır, Tanrımızdır *
Babamızdır, sonsuza dek Tanrı’dır.

Günahlarınız için sizi cezalandırmasına karşın, *
Hepinize acıyacaktır;
Çeşitli uluslara yayılmış sizleri *
Bir araya toplayacaktır.

Tüm yüreğinizle ve tüm gönlünüzle ona dönerseniz, *
Ona karşı dürüst davranırsanız,
O da size dönecektir, *
Artık yüzünü sizden gizlemeyecektir.

Size ne denli iyi davrandığını düşünün, *
Ona yüksek sesle şükredin.
Herkesin hakkını gözeten Rab’binize hamdedin, *
O ki her çağda saltanat sürüyor, onu yüceltin.

Ben, bu ülkede sürgündeyken onu övüyorum; †
Günah işlemiş olan bir ulusa *
Onun gücünü ve yüceliğini bildiriyorum.

Günah işleyenler, ona dönün; *
Ona karşı tutumunuz dürüst olsun;
Olabilir ki size karşı sevecen davranıp *
Size acıyacaktır.

Bana gelince, Tanrı’yı övüyorum *
Ve ruhum, göklerin sultanı için kıvanç duyuyor.
İzin ver de herkes onun yüceliğini anlatsın. *
Yeruşalim’de övülsün.

2. Nak. Rab’bi takdis edin ve onun önde doğrulukla yürüyün.
3. Nak. Ey doğru insanlar, Rab’be sevinçle haykırın! Dürüstlere Onu övmek yaraşır. †

MEZMUR 33 Tanrı’nın takdirine ilahi
Hepimiz onun aracılığı ile yaratıldık. (Yu. 1, 3)

Ey doğru insanlar, Rab’be sevinçle haykırın! *
Dürüstlere onu övmek yaraşır.
Lir çalarak Rab’be şükredin *
On telli çenk eşliğinde onu ilahilerle övün.

Ona yeni bir ezgi söyleyin *
Sevinç çığlıklarıyla sazınızı konuşturun.
Çünkü Rab’bin sözü doğrudur, *
Her işi sadakatle yapar.

Doğruluğu, adaleti sever, *
Rab’bin sevgisi yeryüzünü doldurur.
Gökler Rab’bin sözüyle, *
Gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldı.

Deniz sularını bir araya toplar, †
Engin suları ambarlara depolar. *
Bütün yeryüzü Rab’den korksun,

Dünyada yaşayan herkes ona saygı duysun.†
Çünkü o söyleyince, her şey var oldu; *
O buyurunca, her şey belirdi.

Rab, ulusların planlarını bozar, *
Halkların tasarılarını boşa çıkarır.
Ama Rab’bin planları sonsuza dek sürer, *
Yüreğindeki tasarılar kuşaklar boyunca değişmez.

Ne mutlu Tanrısı Rab olan ulusa, *
Kendisi için seçtiği halka!
Rab göklerden bakar, *
Bütün insanları görür. ¬
Oturduğu yerden, *
Yeryüzünde yaşayan herkesi gözler.
Herkesin yüreğini yaratan, *
Yaptıkları her şeyi tartan odur.

Ne büyük ordularıyla zafer kazanan kral var, *
Ne de büyük gücüyle kurtulan yiğit.
Zafer için at boş bir umuttur, *
Büyük gücüne karşın kimseyi kurtaramaz.

Ama Rab’bin gözü kendisinden korkanların, *
Sevgisine umut bağlayanların üzerindedir;
Böylece onları ölümden kurtarır, *
Kıtlıkta yaşamalarını sağlar.

Umudumuz Rab’dedir, *
Yardımcımız, kalkanımız odur.
Onda sevinç bulur yüreğimiz, *
Çünkü onun kutsal adına güveniriz.

Madem umudumuz sende, *
Sevgin üzerimizde olsun, ya Rab!

3. Nak. Ey doğru insanlar, Rab’be sevinçle haykırın! Dürüstlere onu övmek yaraşır. †

KISA OKUMA Yar. 49, 10

Sahibi gelene kadar Krallık asası Yahuda’nın elinden çıkmayacak, yönetim hep onun soyunda kalacak, uluslar onun sözünü dinleyecek.


KARŞILIKLI HAMDETME

¥ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, * senin üzerinde Rab parlayacak.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.
¶ Şanı senin üzerinde görünecek.
~ Senin üzerinde Rab parlayacak.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.


Benedictus Nak. Yesse’nin kütüğünden bir filiz çıkacak. Rab’bin şanı yeryüzünü dolduracak ve bütün yaratıklar Tanrı’nın kurtarışını görecekler.


YAKARMALAR

Halkını kurtarmak için ellerini uzatmış olan Pederimiz Tanrı’ya yalvaralım: Ey Rab, krallığın gelsin.
Ey Rab, gerçek tövbenin meyvelerini taşımamızı sağla,
– böylece yakın olan krallığını kabul edebilelim.
Gelmekte olan kelamının yolunu kalplerimizde hazırla,
– bu sayede onun şanını görelim.
Şehvet dağlarını düzle,
– zayıflık ve güvensizlik vadilerini doldur.
Ulusları birbirinden ayıran nefret duvarlarını yok et,
– barış ve anlayış için yolları aç.

Göklerdeki Pederimiz.

DUA

Kutsal Peder Kilise’nin dualarını kabul et ve hayati işlerimizde ve çabalarımızda bizlere yardımcı ol; Oğlun Mesih İsa’nın gelişi bizde olan eski kötülüklerden bizleri kurtarsın ve onun mevcudiyeti ile bizleri teselli etsin. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.


Gündüz Övgü Duaları

Ey Tanrı gel… ¬ Ya Rab yardımıma…¬ Peder’e… v.s.

İlahi Övgünün yapıldığı saate göre,
Öğleden Önce (Hora Tertia)
İLAHİ
İşte, yüce Kutsal Ruh,
Peder ve Oğul ile
Kalplere ışığını
Saçmaya geldiğin an.

Dilimiz ve kalbimiz,
Gücümüz, hayatımız
Her zaman ve her yerde
Sevgin ile tutuşsun.

Her zaman yaşayan sen,
Ey yüce, Kutsal Peder,
Oğlunla, Kutsal Ruh’la
Dualarımı dinle. Amin.

Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Meryem’den doğacaktır.

Öğle (Hora Sexta)
İLAHİ
Gün ışıkla doludur
Ve dünya görkeminde;
Işığın Yaradanı,
Taparız sana, Tanrı!

Günah’ın ve öfkenin
Alevlerini söndür;
Kalpleri aşkla doldur,
Barıştır bizi sana.

Her şeye kadir Peder,
Kabul et duamızı;
Kutsal Ruh’la Oğlun’da
Şükürler olsun sana. Amin.

Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların arasında mübareksin.

Öğleden Sonra (Hora Nona)
İlahi
Kudretli, yüce çoban,
Bize yolunu göster;
Bu kısa günden sonra
Görkeme bizi götür.

Ellerin eserinden
Kalbimiz seni tanır
Ve sevginin özlemi
Gittikçe bizde artar.

Yüzünün aydınlığı
Yüzümüze parlasın;
Ebedi ışığına
Hazırla ruhumuzu. Amin.

Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım.


Nak. Devreye göre.

MEZMUR 119, 1-8 [Alef] Rab’binYasasının Sözü üzerine düşünceler
Tanrı’yı sevmek O’nun buyruklarını yerine getirmek demektir. (1. Yu. 5, 3)

Ne mutlu yolları temiz olanlara, *
Rab’bin yasasına göre yaşayanlara!
Ne mutlu onun öğütlerine uyanlara, *
Bütün yüreğiyle ona yönelenlere! ¬
Hiç haksızlık etmezler,*
Onun yolunda yürürler.
Koyduğun koşullara *
Dikkatle uyulmasını buyurdun.

Keşke kararlı olsam *
Senin kurallarına uymakta!
Hiç utanmayacağım, *
Bütün buyruklarını izledikçe.

Şükredeceğim sana temiz yürekle, *
Adil hükümlerini öğrendikçe.
Kurallarını yerine getireceğim, *
Bırakma beni hiçbir zaman!

MEZMUR 13 Doğru olanın denenme sırasındaki yakarışı
Umut kaynağı olan Tanrı, sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun. (Rom. 15, 13)
Ne zamana dek, ya Rab, *
Sonsuza dek mi beni unutacaksın?

Ne zamana dek yüzünü benden gizleyeceksin? †
Ne zamana dek içimde tasa, *
Yüreğimde hep keder olacak?

Ne zamana dek düşmanım bana üstün çıkacak? *
Gör halimi, ya Rab, yanıtla Tanrım,
Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım. *
Düşmanlarım, “Onu yendik!” demesin,

Sarsıldığımda hasımlarım sevinmesin. *
Ben senin sevgine güveniyorum,

Yüreğim kurtarışınla coşsun. †
Ezgiler söyleyeceğim sana, ya Rab, *
Çünkü iyilik ettin bana.

MEZMUR 14 Kötülerin boşluğu
Günahın çoğaldığı yerde Tanrı’nın lütfu daha da çoğaldı (Rom. 5, 20)

Akılsız içinden, “Tanrı yok!” der. †
İnsanlar bozuldu, iğrençlik aldı yürüdü, *
İyilik eden yok.

Rab göklerden bakar oldu insanlara, *
Akıllı, Tanrı’yı arayan biri var mı diye.
Hepsi saptı, Tümü yozlaştı, *
İyilik eden yok, bir kişi bile! ¬

Suç işleyenlerin hiçbiri görmüyor mu? †
Halkımı ekmek yer gibi yiyor, *
Rab’be yakarmıyorlar.

Dehşete düşecekler yeryüzünde, *
Çünkü Tanrı doğruların yanındadır.
Mazlumun tasarılarını boşa çıkarırdınız, *
Ama Rab onun sığınağıdır.

Keşke İsrail’in kurtuluşu Siyon’dan gelse! †
Rab halkını eski gönencine kavuşturunca, *
Yakup soyu sevinecek, İsrail halkı coşacak.
Öğleden Önce (Hora Tertia)
Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği İyi Haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den doğacak.

Öğleden Önce (Hora Tertia)
KISA OKUMA Yer. 23, 5

“İşte Davut için doğru bir dal çıkaracağım günler geliyor” diyor Rab.” Bu kral bilgece egemenlik sürecek, ülkede adil ve doğru olanı yapacak.

¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.


Öğle (Hora Sexta)

Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, bütün kadınlar arasında mübareksin.


KISA OKUMA Yer. 23, 6

Onun döneminde Yahuda kurtulacak, İsrail güvenlik içinde yaşayacak. O, Rab doğruluğumuzdur adıyla anılacak.

¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.


Öğleden Sonra (Hora Nona)

Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?


KISA OKUMA Hez. 34, 15-16

Ben kendim koyunlarımı güdeceğim, onları kendim yatıracağım. Egemen Rab böyle diyor. Yiteni arayacak, yolunu şaşıranı geri getireceğim. Yaralının yarasını saracak, zayıfı güçlendireceğim. Ama semizlerle güçlüleri yok edeceğim. Koyunlarımı adaletle güdeceğim.


¥ Ey Rab, gel, gecikme.
¶ Halkını günahtan kurtar.

Akşam Övgü Duaları
İLAHİ
Yıldızları yaratan,
Peder’in ulu Söz’ü
Övgü ezgilerini
Kilise sana sunar.

Gök ve yer secde eder
Önünde, yüce Kelam;
Yarattığın kainat
Yüce adını tapar.

Meryem’den masum doğan,
Haça gerilirken sen,
Günaha sürüklenmiş
Hayatı bize verdin.

Zamanların sonunda,
İkinci gelişinde
Sonsuz merhametinle
Düşmandan bizi kurtar.

Meryem’den doğmuş olan,
Şan, şeref olsun sana,
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Çağlardan çağlara dek. Amin.

Ey Tanrı gel… ¬ Ya Rab yardımıma…¬ Peder’e… v.s.


Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
İlahi Devreye ya da kutlanan bayrama göre.

1. Nak. Yüce Tanrı, Mesih’ini yücelt ve biz onun zaferi-ne ilahi söyleyelim.

MEZMUR 20
O zaman Rab’be yakaran herkes kurtulacak. (Ha. İş. 2, 21)

Sıkıntılı gününde Rab seni yanıtlasın, *
Yakup’un Tanrısı’nın adı seni korusun!
Yardım göndersin sana kutsal yerden,*
Siyon’dan destek versin.

Bütün tahıl sunularını anımsasın,*
Yakmalık sunularını kabul etsin!
Gönlünce versin sana,*
Bütün tasarılarını gerçekleştirsin,

O zaman zaferini *
Sevinç çığlıklarıyla kutlayacağız, ¬
Tanrımız’ın adıyla sancaklarımızı dikeceğiz.*
Rab senin bütün dileklerini yerine getirsin.

Şimdi anladım ki, *
Rab meshettiği kralı kurtarıyor,
Sağ elinin kurtarıcı gücüyle *
Kutsal göklerinden ona yanıt veriyor.

Bazıları savaş arabalarına, †
Bazıları atlarına güvenir, *
Bizse Tanrımız Rab’be güveniriz.

Onlar çöküyor, düşüyorlar; *
Bizse kalkıyor, dimdik duruyoruz.
Ya Rab, kralı kurtar! *
Yanıtla bizi sana yakardığımız gün!

1. Nak. Yüce Tanrı, Mesih’ini yücelt ve biz onun zaferi-ne ilahi söyleyelim.

2. Nak. Ey Rab, ezgiler ve ilahilerle senin kudretini öveceğiz.

MEZMUR 21, 1-7, 13 (20) Kral Mesih’in zaferi için şükran

Diriişte, sırlar boyunca yaşsam ve yücelik aldı. (Aziz Ireneus)

Ya Rab, kral seviniyor gösterdiğin güce. *
Sevinçten coşuyor verdiğin zaferle!
Gönlünün istediğini verdin, *
Ağzından çıkan dileği geri çevirmedin.

Onu güzel armağanlarla karşıladın. *
Başına saf altından taç koydun.
Senden yaşam istedi, verdin ona: *
Uzun, sonsuz bir ömür.

Sağladığın zaferle büyük yüceliğe erişti,*
Onu görkem ve büyüklükle donattın.
Üzerine sürekli bereket yağdırdın, *
Varlığınla onu sevince boğdun.

Çünkü kral Rab’be güvenir, *
Yüceler Yücesi’nin sevgisi sayesinde sarsılmaz.
Yüceliğini göster, ya Rab, gücünle!*
Ezgiler söyleyip ilahilerle öveceğiz kudretini.

2. Nak. Ey Rab, ezgiler ve ilahilerle senin kudretini yüceltiriz.

3. Nak. Rab, Tanrı’mız için bizleri kahinler yaptın, bir krallık haline getirdin.

EZGİ Va. 4, 11; 5, 9, 10, 12 Kurtulanların ilahisi

Rab’bimiz ve Tanrımız! *
Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın.
Çünkü her şeyi sen yarattın; *
Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu.

Tomarı almaya, *
Mühürlerini açmaya layıksın!
Çünkü boğazlandın *
Ve kanınla her oymaktan, her dilden,

Her halktan, her ulustan *
İnsanları Tanrı’ya satın aldın.

Onları Tanrımız’ın hizmetinde †
Bir krallık haline getirdin, *
Kahinler yaptın.

Dünya üzerinde *
Egemenlik sürecekler.
Boğazlanmış Kuzu *
Gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti,

Saygıyı, yüceliği, övgüyü *
Almaya layıktır.

3. Nak. Rab, Tanrı’mız için bizleri kahinler yaptın, bir krallık haline getirdin.
KISA OKUMA 1. Kor. 1, 7b-9

Şöyle ki, Rabbimiz İsa Mesih’in görünmesini beklerken hiçbir ruhsal armağandan yoksun değilsiniz. Rabbimiz İsa Mesih kendi gününde kusursuz olmanız için sizi sonuna dek pekiştirecektir. Sizleri Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’le paydaşlığa çağıran Tanrı güvenilirdir.


KARŞILIKLI HAMDETME

¥ Ya Rab, evrenin Tanrı’sı * bizi kurtarmaya gel.
~ Ya Rab, evrenin Tanrı’sı bizi kurtarmaya gel.
¶ Yüzünü göster ve kurtulmuş olacağız.
~ Bizi kurtarmaya gel.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Ya Rab, evrenin Tanrı’sı bizi kurtarmaya gel.


Magnificat Nak. Bulma fırsatı varken Rab’bi arayın, yakındayken O’na yakarın.


YAKARMALAR

Vücut bulması sayesinde bize yeni yolu açan ve göklerdeki mabedinde oturan Ebedi Kelam’a yakaralım: Gel ya Rab, bizi kurtar.
Ümitle dolu olarak seni bekliyoruz,
– gel Mesih İsa.
Ey Rab, varlığımız, gücümüz ve yaşamımız sendedir,
– gel ve mevcudiyetini tüm insanlara açıkla.
Bizlerden uzak olmayan sen,
– samimi bir kalple seni arayanlara kendini göster.
Fakirlerin babası ve düşkünlerin avutucusu,
– tutsaklara özgürlük, acı çekenlere teselli ver.
Hayatın Tanrı’sı olan sen,
– bugün iş kazasında ölen kardeşlerimize ebedi mutluluk bağışla, onları kurtuluş ülkesine kabul et.

Göklerdeki Pederimiz.


DUA

Kutsal Peder Kilise’nin dualarını kabul et ve hayati işlerimizde ve çabalarımızda bizlere yardımcı ol; Oğlun Mesih İsa’nın gelişi bizde olan eski kötülüklerden bizleri kurtarsın ve onun mevcudiyeti ile bizleri teselli etsin. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Amin.