PAZAR AYİNLERİ HAKKINDA DUYURU

DUYURU

Türkiye Katolik Ruhan Reislerinin ortak aldığı kararla Pazar Ayini kutlamalarına imanlıların katılımındaki güçlüğü aşmak üzere Kiliselerde Pazar günü haricinde seçilecek hafta içi belli bir günde, Pazar Ayini saatinde, Pazar gününün ayin okumaları ile Kutsal Ayin yapılması uygun görülmüştür.

Ayinlere bireysel ve sanal katılımdansa, aktif katılım tercih edilmelidir.

Duada birlik içinde,

Lucian ABALİNTOAİ

CET Genel Sekreteri