NOEL HAZIRLIK DEVRESİ 2. PAZAR GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI


.
 
I.                    Akşam Övgü Duaları
  
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
İLAHİ
Yıldızları yaratan,
Peder’in ulu Söz’ü
Övgü ezgilerini
Kilise sana sunar.
 
Gök ve yer secde eder
Önünde, yüce Kelam;
Yarattığın kainat
Yüce adını tapar.
 
Meryem’den masum doğan,
Haça gerilirken sen,
Günaha sürüklenmiş
Hayatı bize verdin.
 
Zamanların sonunda,
İkinci gelişinde
Sonsuz merhametinle
Düşmandan bizi kurtar.
 
Meryem’den doğmuş olan,
Şan, şeref olsun sana,
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Çağlardan çağlara dek. Amin.
 
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Sevin ve neşelen ey yeni Yeruşalim alçakgönüllülükle kurtarıcın olan Kralın geliyor.
 
MEZMUR 11, 105-112 XIV (Nun)
Allah’ın buyruklarını yerine getirmek için söz
Benim buyruğum şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. (Yu. 15, 12)
 
Sözün adımlarım için çıra, *
Yolum için ışıktır.
Adil hükümlerini izleyeceğime ant içtim, *
Andımı tutacağım.
 
Çok sıkıntı çektim, ya Rab; *
Koru hayatımı sözün uyarınca.
 
Ağzımdan çıkan içten övgüleri †
Kabul et, ya Rab, *
Bana hükümlerini öğret. 
 
Hayatım her an tehlikede, *
Yine de unutmadım yasanı. 
Kötüler tuzak kurdu bana, *
Yine de sapmadım senin koşullarından. 
 
Öğütlerin sonsuza dek mirasımdır, *
Yüreğimin sevincidir onlar.
Kararlıyım Sonuna kadar *
Senin kurallarına uymaya.
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Sevin ve neşelen ey yeni Yeruşalim alçakgönüllülükle kurtarıcın olan Kralın geliyor.
Noel’den Sonraki II. Pazar Günü
Söz’ün kudretiyle Meryem hamile kaldı. Daima baki-re kalarak, evrenin Kralı’nı dünyaya getiriyor.
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Cesur ol. İşte Tanrı’n geliyor, bizi kurtarmaya geliyor.
 
MEZMUR 16                          
Tanrı ise, ölüm acılarına son vererek O'nu diriltti. (Ha. İş. 2, 24)
Koru beni, ey Tanrı, *
Çünkü sana sığınıyorum.
Rab’be dedim ki, “Efendim sensin. *
Senden öte mutluluk yok benim için.”
 
Ülkedeki kutsallara gelince, *
Soyludur onlar, biricik zevkim onlardır.
Başka ilahların ardınca koşanların *
Derdi artacak.
 
Onların kan sunularını dökmeyeceğim, *
Adlarını ağzıma almayacağım.
Benim payıma, *
Benim kaseme düşen sensin, ya Rab;
 
Yaşamım senin ellerinde. *
Payıma ne güzel yerler düştü,
Ne harika bir mirasım var! *
Övgüler sunarım bana öğüt veren Rab’be,
 
Geceleri bile vicdanım uyarır beni.  *
Gözümü Rab’den ayırmam,
 
Sağımda durduğu için sarsılmam. †
Bu nedenle içim sevinç dolu, *
Yüreğim coşuyor,
 
Bedenim güven içinde. *
Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin,
Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin. *
Yaşam yolunu bana bildirirsin. ¬
 
Bol sevinç vardır senin huzurunda, *
Sağ elinden mutluluk eksilmez.
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Cesur ol. İşte Tanrı’n geliyor, bizi kurtarmaya geliyor.
 
3.  Nak. Noel Hazırlık II. Pazar Günü  
Musa’ya yasa verildi, lütuf ve gerçek, İsa Mesih aracılığıyla geldi.
 
EZGİ Fil. 2, 6-11                
 
Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, †
Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak *
Bir hak saymadı.
 
Ama kul özünü alıp †
İnsan benzeyişinde doğarak *
Ululuğunu bir yana bıraktı.
 
İnsan biçimine bürünmüş olarak †
Ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile *
Boyun eğip kendini alçalttı.
 
Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti *
Ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı.
 
Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında †
Gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin *
Hepsi diz çöksün
 
Ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için *
İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin.
 
3.  Nak. Noel Hazırlık II. Pazar Günü 
Musa’ya yasa verildi, lütuf ve gerçek, İsa Mesih aracılığıyla geldi.
 
 
KISA OKUMA                                                                                                    1. Sel. 5, 23-24
 
Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun. Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir; bunu yapacaktır.
 
 
KARŞILIKLI HAMDETME
 
¥ Ya Rab * bize merhametini göster.
~ Ya Rab bize merhametini göster.
¶ Ve bize kurtuluşu bağışla.
~ Bize merhametini göster.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Ya Rab bize merhametini göster.
 
Magnificat Nak. . Ya Rab, bizi barış içinde ziyaret et; biz yeni bir kalple seni kutlayacağız.
 
YAKARMALAR
 
Meryem’den doğmuş olan kurtarıcımız Mesih İsa’ya ortak dualarımızı yükseltelim: Gel Rab İsa!
Tanrı’nın Oğlu, anlaşmanın gerçek meleği olarak bize gelen sen,
- bütün dünyanın seni tanımasını ve umut etmesini sağla.
Kardeşimiz olmuş olan Tanrı’nın Sözü,
- insanlığı kötülük ve kara kuruntulardan koru.
Üstüne ölümümüzü almış olan hayatın efendisi,
- ellerinde acıları, ölümü kabul etmemizi sağla.
Doğruluğun karşılığını veren ilahi yargıç olan sen,
- sonsuz merhametini göster.
Haç üzerinde bizim için ölmüş olan Mesih İsa,
- kin ve şiddet nedeniyle öldürülmüş olanları ebedi rahata kavuştur.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
DUA
 
Merhametli ve her şeye kadir Tanrı, dünyadaki günlük kaygılarımızın ve çabalarımızın Oğlu’nu karşılamamıza engel olmaması için bize yardım et. Onu kabul etmek ve onunla birlikte yaşayabilmek için, ilahi hikmetinle kalplerimizi uyar ve hazırla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
_______________
 
TANRI’YI ÖVMEYE DAVET
Nak. Gelin; bizim için gelen Rab’be tapalım.
Ya da
Nak. Kralımız olan Rab’be tapalım. O bizi kurtamaya geliyor.
 
Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100
_______________
 
Okumalar Övgü Duaları
İLAHİ
Peder’in parlak Sözü,
Zamanlar geldiğinde
Dünyayı kurtarmaya
Sen indin aramıza.
 
Lütuf sağlayan müjden
Suçtan arıtsın bizi,
Ruhları aydınlatsın,
Kalplere ümit versin.
Bizi yargılamaya
Görkemle geldiğinde
Ermişler arasında
Sağında bizi oturt.
 
Peder’e ve Oğluna
Kutsal Ruh’la birlikte
Tek-Üçlü Tanrımıza
Hep şeref ve şan olsun. Amin.
 
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
İlahi Devreye ya da kutlanan bayrama göre. 
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü      
En yüce olan Kral, tüm ulusları kurtarmak için büyük kudretle geliyor, alleluya.
 
MEZMUR 104                        
 
I (1-12)
 
Rab’be övgüler sun, ey gönlüm! *
Ya Rab Tanrım, ne ulusun!
Görkem ve yücelik kuşanmışsın, *
Bir kaftana bürünür gibi ışığa bürünmüşsün. ¬
 
Gökleri bir çadır gibi geren, *
Evini yukarıdaki sular üzerine kuran,
Bulutları kendine savaş aRabası yapan, *
Rüzgarın kanatları üzerinde gezen,
 
Rüzgarları kendine haberci, *
Yıldırımları hizmetkar eden sensin.
Yeryüzünü temeller üzerine kurdun, *
Asla sarsılmasın diye.
 
Engini ona bir giysi gibi giydirdin, *
Sular dağların üzerinde durdu.
Sen kükreyince sular kaçtı, *
Göğü gürletince hemen çekildi.
 
Dağları aşıp derelere aktı, *
Onlar için belirlediğin yerlere doğru.
 
Bir sınır koydun önlerine, †
Geçmesinler, gelip yeryüzünü *
Bir daha kaplamasınlar diye.
 
Vadilerde fışkırttığın pınarlar, *
Dağların arasından akar.
Bütün kır hayvanlarını suvarır, *
Yaban eşeklerinin susuzluğunu giderirler.
 
Kuşlar yanlarında yuva kurar, *
Dalların arasında ötüşürler.
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü       
En yüce olan Kral, tüm ulusları kurtarmak için büyük kudretle geliyor. Alleluya.
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü 
Coş, sevin Tanrı’nın kenti, Kralın sana geliyor. Korkma: Kurtuluşun yakındır.
 
II (13-23)
 
Gökteki evinden dağları sularsın, *
Yeryüzü işlerinin meyvesine doyar.
Hayvanlar için ot, *
İnsanların yararı için bitkiler yetiştirirsin;
 
İnsanlar ekmeğini topraktan çıkarsın diye, *
Yüreklerini sevindiren şarabı,
Yüzlerini güldüren zeytinyağını, *
Güçlerini arttıran ekmeği hep sen verirsin.
 
Rab’bin ağaçları, *
Kendi diktiği Lübnan sedirleri suya doyar.
Kuşlar orada yuva yapar, *
Leyleğin evi ise çamlardadır.
Yüksek dağlar dağ keçilerinin uğrağı, *
Kayalar kaya tavşanlarının sığınağıdır.
Mevsimleri göstersin diye ayı, *
Batacağı zamanı bilen güneşi yarattın.
 
Karartırsın ortalığı, gece olur, *
Başlar kıpırdamaya orman hayvanları.
Genç aslan av peşinde kükrer, *
Tanrı’dan yiyecek ister.
 
Güneş doğunca *
İnlerine çekilir, yatarlar.
İnsan işine gider, *
Akşama dek çalışmak için.
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü  
Coş, sevin Tanrı’nın kenti, Kralın sana geliyor. Korkma: Kurtuluşun yakındır.
 
3. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Kralımızı adaletle karşılamak için kalplerimizi arıta-lım: O geliyor gecikmeyecek.
 
III (24-35)
 
Ya Rab, ne çok eserin var! *
Hepsini bilgece yaptın;
Yeryüzü yarattıklarınla dolu. *
İşte uçsuz bucaksız denizler,
 
İçinde kaynaşan sayısız canlılar, *
Büyük küçük yaratıklar.
Orada gemiler dolaşır, *
İçinde oynaşsın diye yarattığın Livyatan da orada.
 
Hepsi seni bekliyor, *
Yiyeceklerini zamanında veresin diye.
Sen verince onlar toplar, *
Sen elini açınca onlar iyiliğe doyar.
 
Yüzünü gizleyince dehşete kapılırlar.  *
Soluklarını kesince ölüp toprak olurlar.
Ruhun’u gönderince var olurlar, *
Yeryüzüne yeni yaşam verirsin.
 
Rab’bin görkemi sonsuza dek sürsün! *
Sevinsin Rab yaptıklarıyla!-
O bakınca yeryüzü titrer, *
O dokununca dağlar tüter.
 
Ömrümce Rab’be ezgiler söyleyecek, *
Var oldukça Tanrım’ı ilahilerle öveceğim.
Düşüncem ona hoş görünsün, *
Sevincim Rab olsun!
 
Tükensin dünyadaki günahlılar, *
Yok olsun artık kötüler!
Rab’be övgüler sun, ey gönlüm! *
Rab’be övgüler sunun!
 
3. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Kralımızı adaletle karşılamak için kalplerimizi arıta-lım: O geliyor gecikmeyecek.
 
BİRİNCİ OKUMA
 
Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                                                     22, 8b-23
 
Yeruşalimi ve Şevna sorumlusunu
 gururları yüzünden azarlıyorum
 
Orman Sarayı'ndaki silahlara güvendiniz.
Davut Kenti'nin duvarlarında
çok sayıda gedik olduğunu gördünüz.
Aşağı Havuz'da su depoladınız,
Yeruşalim'deki evleri saydınız,
surları onarmak için evleri yıktınız.
Eski Havuz'un suları için  iki surun arasında bir depo yaptınız.
Ama bunu çok önceden tasarlayıp gerçekleştirmiş olan
Tanrı'ya güvenmediniz, onu umursamadınız.
Rab, Her Şeye Egemen Rab o gün sizi
ağlayıp yas tutmaya, saçlarınızı kesip çul kuşanmaya çağırdı.
Oysa siz keyif çatıp eğlendiniz,
“Yiyelim içelim, nasıl olsa yarın öleceğiz” diyerek
sığır, koyun kestiniz, et yiyip şarap içtiniz.
Her Şeye Egemen Rab bana,
“Siz ölene dek bu suçunuz bağışlanmayacak” diye seslendi.
Rab, Her Şeye Egemen Rab böyle diyor.
Rab, Her Şeye Egemen Rab diyor ki,
"Haydi, o kâhyaya, Sarayın sorumlusu Şevna'ya git
ve de ki, 'Burada ne işin var?
Kimin var ki, kendine burada mezar kazdın,
yüksekte kendine mezar,
kayada konut oydun?
Ey güçlü kişi, Rab seni tuttuğu gibi şiddetle savuracak.
Top gibi evirip çevirip geniş bir ülkeye fırlatacak.
Orada öleceksin, gurur duyduğun arabaların orada kalacak.
Efendinin evi için utanç nedenisin!
Seni görevden alacak, makamından alaşağı edeceğim.
O gün Hilkiya oğlu kulum Elyakim'i çağırıp
senin cüppeni ona giydireceğim.
Senin kuşağınla onu güçlendirip yetkini ona vereceğim.
Yeruşalim'de yaşayanlara ve Yahuda halkına o babalık yapacak.
Davut'un evinin anahtarını ona teslim edeceğim.
Açtığını kimse kapayamayacak,
kapadığını kimse açamayacak.
Onu sağlam yere çakılmış çadır kazığı yapacağım,
ailesi için onur kürsüsü olacak.
 
 
RESPONSORİUM                                                                                                          Va. 3, 7. 8
 
¥ Kutsal ve gerçek olan, Davut'un anahtarına sahip olan, kişi şöyle diyor:  * İşte önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum.
¶ Sözüme uydun, adımı yadsımadın.
¥ İşte önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum.
 
 
 
 
 
İKİNCİ OKUMA
 
Sezariye episkoposu Eusebius’un “Peygamber İşaya Hakkında Vaaz”ından,
 
Çölde haykıran bir ses
 
Çölde haykıran bir ses: "Çölde Rabbin yolunu hazır-layın; bozkırda Tanrı’mız için büyük bir yolu düz edin" diyor (Yşa. 40, 3). Kehanette açıklananların, yani Rabbin şanının gerçekleşmesi, tüm insanlığa Tanrı'-dan gelen kurtuluşun belirlenmesi Kudüs'te değil de çölde yer alacaklarını açıkça beyan ediyor. Bu tarihsel ve harfi harfine olarak Vaftizci Yahya'nın, Tanrı’nın bahşettiği kurtuluşun belirlendiği Ürdün çölünde Tanrı’nın şifalı gelişini vaazettiğinde oldu. Nitekim, vaftizden sonra gökler açıldığında Kutsal Ruh güver-cin şeklinde üstüne indiğinde ve Oğlu'na tanıklık eden, "Sevgili Oğlum budur, ondan hoşnudum. Onu dinleyin" (Mat. 17, 5). Peder'in sesi duyulduğunda, Mesih ve yüceliği herkese göründüler.
Fakat tüm bunlar mecazi bir şekilde de yorumlanabi-lir. Tanrı, öteden beri erişilmez, zorlu bir çöl gibi olan insanlığa gelmek üzereydi. İnsanlık gerçekten, Tanrı bilgisinden tümden yoksun. Her dürüst insana ve Peygambere engeller koyan bir çöldü. Oysa o ses, Tan-rı'nın sözüne bir yol açılmasını buyuruyor; geldiğinde girebilmesi için "Rabbin yolunu hazırlayın" diyor (Mat. 3, 3) engebeli, yokuşumsu araziyi düz etme em-rini veriyor.
Hazırlık, dünyaya yayılan İncil'dir, teselli eden lütuf-tur. Bunlar Tanrı'dan gelen kurtuluşun bilgisini insan-lığa ulaştırıyorlar. "Siyon'a müjde getiren, yüksek dağa çık; Kudüs'e müjde getiren, sesini kuvvetle yükselt" (Yşa. 40, 9).
Daha önce çölde yankılanan sesten söz edilmişti. Şim-di ise bu deyimlerle ve oldukça renkli bir şekilde, Tan-rı'nın gelişine ve bunun yakın sunucularına göndermeler yapılıyor. Nitekim önce Vaftizci Yahya'nın ke-hanetinden, sonra ise İncil'i yayanlardan söz ediliyor. Oysa sözlerdeki Siyon hangisidir?
Muhakkak ki daha önce Kudüs adını alandır. O da bir dağ idi, Kutsal Kitap'ın doğruladığı gibi: "Üzerine ko-nutunu yaptığın Siyon dağı" (Mez. 73, 2). Ve Havari: "Siyon dağına yaklaştınız" (İbr. 12, 22) der. Aslında da-ha üstün bir anlamda Mesih'in gelişini bildiren Siyon, sünnet edilmiş halkın arasından seçilen Havarilerin topluluğudur.
Evet Tanrı’dan gelen kurtuluşu kabul eden, Tanrı'nın dağına yerleştirilen, yani Baba'nın tek doğumlu Kela-mı üzerinde kurulan gerçek Siyon ve Kudüs budur.
Mutlu haberi getiren, İncil'i yayan topluluğun temsilcisi değilse, kimin temsilcisidir? İncil'i yaymanın an-lamı tüm insanlara ve ilk başta Yahuda'nın kentine Mesih'in dünyaya gelişini müjdelemekten başka ne olabilir ki?
 
RESPONSORİUM                                                                                                                                      Mat. 11, 11. 9    
¥ Rab’bin haberini ilan eden kişi için Rab diyor: * Size doğrusunu söyleyeyim, kadından doğanlar arasında Vaftizci Yahya'dan daha üstün biri yoktur.
¶ Gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür.
¥ Size doğrusunu söyleyeyim, kadından doğanlar ara-sında Vaftizci Yahya'dan daha üstün biri yoktur.
 
İncil: A:  Matta  3. 1-12;  B:  Markos 11, 1-8;  C:  Luka 3, 1-6
 
İLAHİ  Te  Deum.
 
 
 
Sabah Övgü Duaları
 
Ey Tanrı gel beni kurtarmaya. Ya Rab yardımıma koş  Peder’e... v.s.
 
Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
 
İLAHİ
Göklerde keskin bir ses;
Etrafta duyuluyor;
Kaygılar üzüntüler
yok olsun: Mesih gelir.
 
Kötülükten arınmış
Kalbimiz uyanıktır,
Gece karanlığında
Parıldar yeni yıldız.
 
Tanrı’dan gelen kuzu
Göklerden fidyemizdir,
Affını, barışını
İmanla dileyelim.
 
Zamanların sonunda
Şanında geldiğinde
Merhametli olsun bize,
Cennete alsın bizi.
 
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Mesih’e şeref olsun,
Ezelde olduğu gibi
Çağlardan çağlara dek. Amin.
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü 
Tanrı şehri, gücümüzsün! Kurtarıcı senin için sur ve kale olacaktır; Rab bizimledir, kapılarınızı açın. Alle-luya.
 
MEZMUR 118 
Rab’be şükredin, çünkü o iyidir, *
Sevgisi sonsuzdur.
“Sonsuzdur sevgisi!” desin İsrail halkı.*
“Sonsuzdur sevgisi” desin Harun’un soyu.
 
“Sonsuzdur sevgisi!” desin Rab’den korkanlar.*
Sıkıntı içinde Rab’be seslendim;
Yanıtladı, rahata kavuşturdu beni.*
Rab benden yana, korkmam;
 
İnsan bana ne yapabilir?*
Rab benden yana, benim yardımcım,
Benden nefret edenlerin sonuna *
Zaferle bakacağım.
 
Rab’be sığınmak*
İnsana güvenmekten iyidir.
Rab’be sığınmak*
Soylulara güvenmekten iyidir. ¬
 
Bütün uluslar beni kuşattı,*
Rab’bin adıyla püskürttüm onları.
Kuşattılar, sardılar beni,*
Rab’bin adıyla püskürttüm onları.
 
Arılar gibi sardılar beni, †
Ama diken ateşi gibi sönüverdiler; *
Rab’bin adıyla püskürttüm onları.
 
İtilip kakıldım, düşmek üzereydim, *
Ama Rab yardım etti bana.
Rab gücüm ve ezgimdir, *
O kurtardı beni.
 
Sevinç ve zafer çığlıkları *
Çınlıyor doğruların çadırlarında:
 
“Rab’bin sağ eli güçlü işler yapar! †
Rab’bin sağ elin üstündür, *
Rab’bin sağ eli güçlü işler yapar!”
 
Ölmeyecek, yaşayacağım, *
Rab’bin yaptıklarını duyuracağım.
Rab beni şiddetle yola getirdi, *
Ama ölüme terk etmedi.
 
Açın bana adalet kapılarını, *
Girip Rab’be şükredeyim.
İşte budur Rab’bin kapısı! *
Doğrular girebilir oradan.
 
Sana şükrederim, çünkü bana yanıt verdin, *
Kurtarıcım oldun,
Yapıcıların reddettiği taş, *
Köşenin baş taşı oldu.
 
Rab’bin işidir bu, *
Gözümüzde harika bir iş!
Bugün Rab’bin yarattığı gündür, *
Onun için sevinip coşalım!
 
Ne olur, ya Rab, kurtar bizi, *
Ne olur, başarılı kıl bizi!
Kutsansın Rab’bin adıyla gelen! *
Kutsuyoruz sizi Rab’bin evinden. ¬
 
Rab Tanrı’dır, aydınlattı bizi. *
İplerle bağlayın bayram kurbanını,
İlerleyin sunağın boynuzlarına kadar. *
Tanrım sensin, şükrederim sana.
 
Tanrım sensin, yüceltirim seni. †
Rab’be şükredin, çünkü o iyidir, *
Sevgisi sonsuzdur.
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü 
Tanrı şehri, gücümüzsün! Kurtarıcı senin için sur ve kale olacaktır; Rab bizimledir, kapılarınızı açın. Alleluya.
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü 
Susayan sizler, pınara gelin. Rabbi arayın. Şimdi onu bulabilirsiniz. Alleluya!
 
EZGİ Daniel 3, 52-57             
Rabbim, atalarımızın Tanrı’sı, seni övüyoruz. *
Seni kutsasınlar, övsünler ve yüceltsinler.
Ulu ve kutsal adın *
Sonsuza dek övülsün ve yücelsin.
 
Kutsal ululuğunun tapınağında seni kutsasınlar, †
Sonsuza dek her şeyin ötesinde seni yüceltsinler *
Ve ulu kılsınlar.
 
Krallık tahtında otururken seni övsünler; *
Sonsuza dek yüceliğine ilahiler okunsun.
 
Gökteki tapınağında †
Meleklerin üstünde taht kurdun; *
Aşağıya, ölüler diyarına bakıyorsun; 
 
Sonsuza dek seni övsünler *
Ve onurlandırsınlar. ¬
 
Gökkubbede seni kutsasınlar, †
Sonsuza dek her şeyin ötesinde *
Seni yüceltsinler ve ulu kılsınlar.
 
Tüm evren Rab’bi kutsa, *
Onu ulu kıl ve sonsuza dek öv.
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Susayan sizler, pınara gelin. Rabbi arayın. Şimdi onu bulabilirsiniz. Alleluya!
 
3. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü  
Rab güçle gelecektir, ve gözlerimize ışık olacak. Alleluya.
 
MEZMUR  150         
Rab’be övgüler sunun! *
Kutsal yerde Tanrı’ya övgüler sunun!
Gücünü gösteren göklerde *
Övgüler sunun ona!
 
Övgüler sunun ona güçlü işleri için! †
Övgüler sunun O’na  *
Eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!
Boru çalarak ona övgüler sunun! *
Çenkle ve lirle ona övgüler sunun!
Tef ve dansla ona övgüler sunun! *
Saz ve neyle ona övgüler sunun!
 
Zillerle ona övgüler sunun! *
Çınlayan zillerle ona övgüler sunun!
 
Bütün canlı varlıklar †
Rab’be övgüler sunsun! *
Rab’be övgüler sunun!
 
3. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü  
Rab güçle gelecektir, ve gözlerimize ışık olacak. Alleluya.
 
KISA OKUMA                                                                                                                              Rom. 13, 11b -12
 
Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şu anda kurtuluşumuz iman ettiğimiz o ilk günkünden daha yakındır. Gece ilerledi, gün yaklaştı. Bu nedenle, karanlığın işlerini üstümüzden atalım, ışığın silahlarını kuşanalım.
 
KARŞILIKLI HAMDETME
¥ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu * bize merhamet et.
~ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu bize merhamet et.
¶ Yargıç ve kurtarıcı olarak bu dünyaya geliyorsun.
~ Bize merhamet et.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu bize merhamet et.
 
Benedictus Nak. Senin önünde yolu hazırlamak için, işte ben habercimi yolluyorum.
 
YAKARMALAR
 
Yaşayanların ve ölülerin yargıcı olan Rabbimiz Mesih İsa’ya iman duasında birleşmiş olarak yalvaralım: Gel, Mesih İsa.
Günahkarları kurtarmaya gelen sen,
- kötülük tuzaklarından bizleri koru.
Zamanların sonunda kudretin ve yüceliğinle göründüğünde,
- bizi kurtaran lütfunu bize göster.
Tanrı’ya ve kardeşlerimize cömert hizmetimizde,
- Kutsal Ruh’un kudreti, senin buyruğunu muhafaza etmemiz için bize yardım etsin.
Sonsuz ümidin ve şanının görünüşünü beklerken,
- ölçülülükle ve sevgiyle bu dünyada yaşamamıza yardımcı ol.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
 
 
DUA
Merhametli ve her şeye kadir Tanrı, dünyadaki günlük kaygılarımızın ve çabalarımızın Oğlunu karşılamamıza engel olmaması için bize yardım et. Onu kabul etmek ve onunla birlikte yaşayabilmek için, ilahi hikmetinle kalplerimizi uyar ve hazırla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
 
Gündüz Övgü Duaları
 
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
Öğleden Önce (Hora Tertia)
 
İLAHİ
İşte, yüce Kutsal Ruh,
Peder ve Oğul ile
Kalplere ışığını
Saçmaya geldiğin an.
 
Dilimiz ve kalbimiz,
Gücümüz, hayatımız
Her zaman ve her yerde
Sevgin ile tutuşsun.
 
Her zaman yaşayan sen,
Ey yüce, Kutsal Peder,
Oğlunla, Kutsal Ruh'la
Dualarımı dinle. Amin.
 
Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Meryem’den doğacaktır.
 
Öğle (Hora Sexta)
İLAHİ
Gün ışıkla doludur
Ve dünya görkeminde;
Işığın Yaradanı,
Taparız sana, Tanrı!
 
Günah'ın ve öfkenin
Alevlerini söndür;
Kalpleri aşkla doldur,
Barıştır bizi sana.
 
Her şeye kadir Peder,
Kabul et duamızı;
Kutsal Ruh'la Oğlun'da
Şükürler olsun sana. Amin.
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların arasında mübareksin.
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
İlahi
Kudretli, yüce çoban,
Bize yolunu göster;
Bu kısa günden sonra
Görkeme bizi götür.
 
Ellerin eserinden
Kalbimiz seni tanır
Ve sevginin özlemi
Gittikçe bizde artar.
 
Yüzünün aydınlığı
Yüzümüze parlasın;
Ebedi ışığına
Hazırla ruhumuzu. Amin.
 
Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım.
 
MEZMUR 23
Rab çobanımdır, *
Eksiğim olmaz.
Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, *
Sakin suların kıyısına götürür.
 
İçimi tazeler, *
Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder.
Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile, *
Kötülükten korkmam.
 
Çünkü sen benimlesin. *
Çomağın, değneğin güven verir bana.
 
Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın, †
Başıma yağ sürersin, *
Kasem taşıyor. 
 
Ömrüm boyunca yalnız iyilik †
Ve sevgi izleyecek beni, *
Hep Rab’bin evinde oturacağım.
 
MEZMUR 76
 
I  (2-7)
 
Yahuda’da Tanrı bilinir, *
İsrail’de adı uludur; ¬
Konutu Şalem’dedir, *
Yaşadığı yer Siyon’da.
 
Orada kırdı alevli okları, *
Kalkanı, kılıcı, savaş silahlarını.
Işıl ışıl parıldıyorsun, *
Avı bol dağlardan daha görkemli.
 
Yağmaya uğradı yiğitler, †
Uykularına daldılar, *
En güçlüleri bile elini kıpırdatamaz oldu. 
 
Ey Yakup’un Tanrısı, sen kükreyince, *
Atlarla atlılar son uykularına daldılar.
 
II  (8-13)
 
Yalnız sensin korkulması gereken, *
Öfkelenince kim durabilir karşında?
Yargını göklerden açıkladın, *
Yeryüzü korkup sessizliğe büründü,
 
Ey Tanrı, sen yargılamaya, *
Ülkedeki mazlumları kurtarmaya kalkınca.
İnsanların gazabı bile sana övgüler doğuruyor, *
Gazabından kurtulanları çevrene topluyorsun.
 
Adaklar adayın Tanrı’nız Rab’be, *
Yerine getirin adaklarınızı,
Armağanlar sunun korkulması gereken Tanrı’ya, *
Bütün çevresindekiler.
Rab önderlerin soluğunu keser, *
Korku salar yeryüzü krallarına.
Öğleden Önce (Hora Tertia)
 
Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Meryem’den doğacaktır.
 
KISA OKUMA                                                                                                        Rom. 13, 13-14
 
Çılgınca eğlenceye ve sarhoşluğa, fuhuşa ve sefahate, çekişmeye ve kıskançlığa kapılmayalım. Gün ışığında olduğu gibi, saygın bir yaşam sürelim. Rab İsa Mesih'i ku-şanın. Benliğinizin tutkularına uymayı düşünmeyin.
 
 
¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.
 
 
Öğle (Hora Sexta)
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, bütün kadınlar arasında mübareksin.
 
KISA OKUMA                                                                                                          1. Sel. 3, 12-13
Rab birbirinize ve bütün insanlara beslediğiniz sevgiyi, bizim size beslediğimiz sevgi ölçüsünde çoğaltıp artırsın! Öyle ki, Rabbimiz İsa bütün kutsallarıyla geldiğinde, Babamız Tanrı'nın önünde kutsallıkta kusur-suz olmanız için yüreklerinizi pekiştirsin.
 
 
¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.
 
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
 
Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
 
 
KISA OKUMA                                                                                                                                 2. Sel. 1, 6-10
Tanrı adil olanı yapacak: Size sıkıntı çektirenlere sıkıntı ile karşılık verecek, sıkıntı çeken sizleri ise bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır. Bütün bunlar Rab İsa alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, Tanrı'yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili Müjde'ye uymayanları cezalandıracak. Böyleleri Rab'bin varlığından ve yüce gücünden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaklar. Bütün bunlar Rabbin kendi kutsalları arasında yüceltilmek ve bütün imanlılarda hayranlık uyandırmak üzere geldiği gün olacak. Sizler ise iman edenlerdensiniz. Çünkü size ettiğimiz tanıklığa inandınız.
 
 
¥ Ey Rab, gel, gecikme.
¶ Halkını günahtan kurtar.
 
DUA
Merhametli ve her şeye kadir Tanrı, dünyadaki günlük kaygılarımızın ve çabalarımızın Oğlunu karşılamamıza engel olmaması için bize yardım et. Onu kabul etmek ve onunla birlikte yaşayabilmek için, ilahi hikmetinle kalplerimizi uyar ve hazırla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
 
II. Akşam Övgü Duaları
 
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
 
İLAHİ
Yıldızları yaratan,
Peder’in ulu Söz’ü
Övgü ezgilerini
Kilise sana sunar.
 
Gök ve yer secde eder
Önünde, yüce Kelam;
Yarattığın kainat
Yüce adını tapar.
 
Meryem’den masum doğan,
Haça gerilirken sen,
Günaha sürüklenmiş
Hayatı bize verdin.
 
Zamanların sonunda,
İkinci gelişinde
Sonsuz merhametinle
Düşmandan bizi kurtar.
 
Meryem’den doğmuş olan,
Şan, şeref olsun sana,
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Çağlardan çağlara dek. Amin.
 
 
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü  
İşte, Rab, göğün bulutları üzerinde büyük güç ve kudretle gelecek, alleluya.
 
MEZMUR 110, 1-5, 7 
Rab efendime: †
“Ben düşmanlarını ayaklarının altına *
Serinceye dek Sağımda otur” diyor.
 
Rab Siyon’dan uzatacak kudret asanı, *
Düşmanlarının ortasında egemenlik sür!
Savaşacağın gün *
Gönüllü gidecek askerlerin.
 
Seherin bağrından doğan çiy gibi †
Kutsal giysiler içinde *
Sana gelecek gençlerin.
 
Rab ant içti, kararından dönmez: †
“Melkisedek düzeni uyarınca *
Sonsuza dek kahinsin sen!” dedi.
 
Rab senin sağındadır, *
Kralları ezecek öfkelendiği gün.
Yol kenarındaki dereden su içecek; *
Bu yüzden başını dik tutacak.
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü  
İşte, Rab, göğün bulutları üzerinde büyük güç ve kudretle gelecek. Alleluya.
Noel’den Sonraki II. Pazar Günü
Bugün bizim için kurtuluşun günü parladı. Asırlardan beri hazırlanmış sonsuz mutluluk günü.
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
İşte Rab gelecek: Gecikirse güvenle bekle: O sözünü tutacaktır. Alleluya.
 
MEZMUR 115
Bizi değil, ya Rab, bizi değil, †
Sevgin ve sadakatin uğruna, *
Kendi adını yücelt!
 
Niçin uluslar: *
“Hani, nerede onların Tanrısı?” desin.
Bizim Tanrımız göklerdedir, *
Ne isterse yapar.
 
Oysa onların putları altın ve gümüşten yapılmış, *
İnsan elinin eseridir.
Ağızları var, konuşmazlar, *
Gözleri var, görmezler,
 
Kulakları var, duymazlar, *
Burunları var, koku almazlar,
Elleri var, hissetmezler, *
Ayakları var, yürümezler,
 
Boğazlarından ses çıkmaz. †
Onları yapan, onlara güvenen herkes *
Onlar gibi olacak!
 
Ey İsrail halkı, Rab’be güven, *
Odur yardımcınız ve kalkanınız!
Ey Harun soyu, Rab’be güven, *
Odur yardımcınız ve kalkanınız!
 
Ey Rab’den korkanlar, Rab’be güvenin, *
Odur yardımcınız ve kalkanınız!
 
Rab bizi anımsayıp kutsayacak, †
İsrail halkını, *
Harun soyunu kutsayacak.
 
Küçük, büyük, *
Kendisinden korkan herkesi kutsayacak.-
Rab sizi, *
Sizi ve çocuklarınızı çoğaltsın!
 
Yeri göğü yaratan Rab *
Sizleri kutsasın. ¬
Göklerin öteleri Rab’bindir, *
Ama yeryüzünü insanlara vermiştir.
 
Ölüler, sessizlik diyarına inenler, *
Rab’be övgüler sunmaz;
 
Biziz Rab’bi öven, †
Şimdiden sonsuza dek. *
Rab’be övgüler sunun!
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
İşte Rab gelecek: Gecikirse güvenle bekle: o sözünü tutacaktır. Alleluya.
 
3. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Yasamız Rab’dir, Kralımız Rab’dir: O geliyor bizi kuraracaktır.
 
Aşağıdaki ezgi eğer müzikle söyleniyorsa aşağıdaki gibi Alleluya’lı söylenir; eğer okunuyorsa her bir dörtlüğün başlangıcında ve sonunda Alleluya demek gerekir.
 
EZGİ  Va. 19, 1, 2, 5-7             
Alleluya! Kurtarış, yücelik ve güç †
Tanrımız’a özgüdür.  *
Onun yargıları doğru ve adildir.
 
Alleluya! Ey Tanrımız’ın bütün kulları! †
Onu övün! *
Küçük büyük ondan korkan hepiniz.
 
Alleluya! Çünkü Her Şeye Gücü Yeten *
Rab Tanrımız egemenlik sürüyor. 
Alleluya! Sevinelim, coşalım, *
Onu yüceltelim!
 
Alleluya! Çünkü Kuzu’nun düğünü başlıyor, *
Gelini hazırlandı.
 
3. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Yasamız Rab’dir, Kralımız Rab’dir: O geliyor bizi kuraracaktır.
 
KISA OKUMA                                                                                                           Fil. 4, 4-5
Rab'de her zaman sevinin; yine söylüyorum, sevinin! Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rab'bin gelişi yakındır.
 
KARŞILIKLI HAMDETME
¥ Ya Rab * bize merhametini göster.
~ Ya Rab bize merhametini göster.
¶ Ve bize kurtuluşu bağışla.
~ Bize merhametini göster.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Ya Rab, bize merhametini göster.
 
Magnificat Nak. Ne mutlu sana ey Meryem! Sen iman ettin! Sende Rab’bin sözü gerçekleşecek. Alleluya!
 
 
YAKARMALAR
 
Güvey’i olan Mesih’i bekleyen Kutsal Kilise ile birleşelim: Gel ya Rab.
Vücut bulmakla, yüceliğini dünyaya açıklayan ebedi Kelam,
- ilahi yaşamınla bizleri değiştir.
Sen bizim zayıflıklarımızı giyindin,
- sevginin gücünü üzerimize dök.
Günahın esaretinden bizi kurtarmak için fakir ve alçakgönüllü olarak bizlere gelen sen,
- görkeminle geldiğin zaman bizi doğru olanların cemaatine kabul et.
Yaratıklarına bilgelik ve sevgiyle hükmeden sen,
- tüm insanların barış ve özgürlük içinde gelişmesini teşvik et.
Peder’in sağında oturan sen, sevgi ve umudu geç tanımış olanları,
- yüzünün görünmesiyle sevindir.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
DUA
 
Merhametli ve her şeye kadir Tanrı, dünyadaki günlük kaygılarımızın ve çabalarımızın Oğlunu karşılamamıza engel olmaması için bize yardım et. Onu kabul etmek ve onunla birlikte yaşayabilmek için, ilahi hikmetinle kalplerimizi uyar ve hazırla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.