Olağan Devre XXX. Cuma

RESPONSORİUM                                                                                     Bkz. Bil. 7,7.8; Yak. 1,5

¥   Dua ettim ve bana us verildi, Yalvarıp yakardım ve bilgelik ruhu bana geldi. * Bilgeliği her türlü onur ve güce tercih ettim.

¶  İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa,  Allah’tan istesin; kendisine verilecektir. * Bilgeliği her türlü onur ve güce tercih ettim.