THEOTOKOS MERYEM ANA BAYRAMI İÇİN DAVET

Prot. n. 070/2021

İzmir, 13 Eylül 2021

Aziz Altınağızlı Yuhanna Anma Günü

Muhterem Episkoposlar,

Saygıdeğer ruhbanlar ve diyakonlar,

Sevgili rahipler ve rahibeler, adanmış erkeler ve kadınlar,

Rab’de sevgili erkek ve kızkardeşlerim,

11 Ekim 431 tarihinde, 1590 sene evvel Efes Konsili’nde Bakire Meryem’in Theotokos unvanının dogmatik olarak kabul edildiği bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlamaya hazırlanıyoruz.

Bu sene 10 Ekim günü Meryem Ana Şapelinde saat 16.00’da Tespih duasını yapmak üzere toplanacağız, ardından saat 18.00’de Konsil Bazilikasının harabelerinde görkemli Efkaristiya Ayini kutlayacağız. Bu önemli dua ve kilise birliği anında burada bulunmanız, büyük bir sevinç verecektir. 

Aziz II. Yuhanna Pavlus’un burada iken söylemiş olduğu, Allah’ın tüm halkı için son derece önemli sözlerini bugün ben de sizlere söylüyor ve içtenlikle sizi davet ediyorum: “Kilisenin gerçek imanının tasdik edildiği Konsil salonundan çıkan Kilise Babaları, ta 431 yılından, Efes halkı ile birlikte sizleri karşılamaktadır”[1] ve  “Hristiyan dünyasının her köşesine hızla yayıldı ve sonraki nesillerde de Allah’ın Oğlu’na yaşam verirken Meryem’e duyulan coşkulu güven yüzyıllar boyunca nesilden nesle hiç azalmadan yankılanmaya devam etti.” [2]

Kutsal Annesinin adıyla Rab’bin huzurunda toplanırken, ona Türkiye’nin ve tüm dünyanın sevinçleri, haçları ve ümitlerini emanet edeceğiz.

Minnettar bir yürekle sizleri kardeşçe selamlıyor ve Göklerden takdis diliyorum.  

İzmir Başepiskoposu

+ Martin Kmetec


[1] II. Yuhanna Pavlus, Vaaz, Efes, 30 Kasım 1979

[2] Age.

OLAĞAN DEVRE XXIV. ÇARŞAMBA

İncil: Luka 7, 31-35

İsa, “Bu kuşağın insanlarını neye benzeteyim? Bunlar neye benziyorlar?” dedi.

“Çarşı meydanında oturup birbirlerine, ‘Size kaval çaldık, oynamadınız; ağıt yaktık, ağlamadınız’ diye seslenen çocuklara benziyorlar. Vaftizci Yahya geldiği zaman oruç tutup şaraptan kaçındı, ona ‘cinli’ diyorsunuz. İnsanoğlu geldiği zaman yiyip içti. Bu kez de diyorsunuz ki, ‘Şu obur ve ayyaş adama bakın! Vergi görevlileri ve günahkârlarla dost oldu!’

Ne var ki bilgelik, onu benimseyen herkes tarafından doğrulanır.”