Olağan Devre XXXIV. Cumartesi

RESPONSORİUM                                                                                                             Bkz. Tob.  13, 17.18

¥   Yeruşalim’in sokakları Yakutla ve Ofir’den gelen taşlarla döşenecek, kapıları  coşku dolu ezgilerle yankılanacak.* Bütün evlerin halkı şöyle diyecek:  ‘Haleluya!

¶Görkemli bir ışık parlayacak, Değişik uluslar uzaktan gelecekler,* Bütün evlerin halkı şöyle diyecek:  ‘Haleluya!