Olağan Devre XXXIV. Perşembe

RESPONSORİUM                                                                                  Mt. 10, 16; Yu. 12, 36                                         

¥   İşte, sizi koyunlar gibi kurtların arasına gönderiyorum. * Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun.

¶  Sizde ışık varken ışığa iman edin ki, ışık oğulları olasınız.* Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun.

Olağan Devre XXXIV. Çarşamba

RESPONSORİUM                                                                                                           Yu. 15,1.5.9                                                           

¥ Ben gerçek asmayım ve Babam bağcıdır. *Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir.

¶ Baba’nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim.  * Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir.

Monsenyör Antuan Ilgıt, ilk ayinini Katolik Gençleri ile kutladı

26 Kasım Pazar günü saat 17.30’da İstanbul Kutsal Ruh Katedrali’nde kutlanan ayinde Monsenyör Antuan ile birlikte İstanbul Havarisel Vekili saygıdeğer Mgr. Massimiliano Türkiye Vatikan Büyükelçisi Mgr Marek Solczynski, Anadolu Havarisel Vekili Mgr. Paolo Bizetti,  Keldani Katolik Kilisesi episkopos Sabri Anar ve Süryani Katolik Patrik Vekili Mgr. Orhan Canlı Ermeni Katolik Kilisesinden Kıdemli Peder Vartan Kazancıyan da yer aldılar.

Katolik Gençlik Komisyonu’nu temsilen Victor Yüklen, Monsenyör Antuan’a ve tüm episkoposlara teşekkürlerini ifade etti. Konuşmasını “Sağ olun Sayın Mgr. Antuan Ilgıt, sizlere gençlik komisyonu ve tüm gençler adına bir kere daha teşekkür ediyoruz. Dualarınızla ve liderliğinizle her zaman bizim geleceğimizi aydınlatmaya devam edeceğine inanıyor ve bizimle olmasını temenni ediyoruz.” Sözleri ile bitirdi.

Foto: Alfonso Zamuner

Olağan Devre XXXIV. Salı

RESPONSORİUM                                                                                               Va. 22, 5.4   

¥  Artık gece olmayacak. Çıra ışığına da güneş ışığına da gereksinmeleri olmayacak. * Rab Allah onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler.

¶  O’nun yüzünü görecek, alınlarında O’nun adını taşıyacaklar. * Rab Allah onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler.

Monsenyör Antuan ILGIT’ın Resamet Töreni 25.11.2023 tarihinde yapıldı.

Papa Francisco Hazretleri tarafından Anadolu Havarisel Vekilliği Genel Vekili görevini yürütürken, adı geçen Havarisel Vekilliğin Yardımcı Episkoposu ve Tubernuca Titüler Episkoposu olarak atanan Cizvit Cemaati mensubu ANTUAN ILGIT, 25 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Sent Antuan Bazilikası’nda yapılan görkemli ayinle episkoposluk görevi için takdis edildi.

“Papa Hazretleri Francesco’ya derinden müteşekkirim. Bu evladına itimat etti ve onu Episkopos olarak seçti. Babası tarafından sevilen her oğulun derin hürmetiyle bu güvene layık olmaya çalışacağım. Bu toprakların deyişiyle: “Allah utandırmasın!”

“1993 senesinde Karaköy’de bir şirkette staj yaparken, annemin ağır rahatsızlığı, babamın zayıflıkları sebebiyle düşünceli bir halde İstiklal Caddesinde yürürken, bu Kiliseyi gördüm, içeri girdim, ve o anda sessizlik içinde olan bu Kilisede kendimi o sessizliğin verdiği huşuya kaptırarak uzun süre bekledim. Ve o günden itibaren, yani 21 yaşındayken Mesih İsa’nın ardından giderek başladığım yürüyüş bütün inişleri ve çıkışlarıyla, kolaylıkları ve zorluklarıyla, tam 30 yıl sonra beni tekrar bu Kiliseye ilk Türk asıllı Latin Katolik Episkopos olarak getirdi. Rabbimiz Mesih İsa’ya hamdolsun, annesi Kutsal Meryem’e ve ismini gururla ve şefkatle taşıdığım Padovalı Aziz Antuan’a da şükürler olsun.

Photos: Nathalie Ritzmann

Olağan Devre XXXIV. Pazartesi

RESPONSORİUM                                                                                                                   Bkz. Gal. 6, 9-10.7                                           

¥  İyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz *  fırsatımız varken iyilik yapalım.

¶   İnsan ne ekerse onu biçer. *  fırsatımız varken iyilik yapalım.

Olağan Devre XXXIV. Pazar

Cristo Pantocratore
Cristo Pantocratore

RESPONSORİUM                                               Va. 11, 15; Mez. 22 (21), 28-29                                                    

¥  Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in ve Mesihi’nin oldu. * O sonsuzlara dek egemenlik sürecek.

¶  Ulusların bütün soyları O’nun önünde yere kapanacak. Çünkü egemenlik Rab’bindir,

 Ulusları O yönetir.  * O sonsuzlara dek egemenlik sürecek.

Mesih İsa Evrenin Kralı Bayramı – Olağan devre – 34. Pazar Günü – A

Christ divides the sheep from the kids / Cristo divide le pecore dai capretti (Unknown, 6th century mosiac in Basilica of Saint Apollinare Nuovo, Italy)
Christ divides the sheep from the kids / Cristo divide le pecore dai capretti (Unknown, 6th century mosaic in Basilica of Saint Apollinare Nuovo, Italy)


Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo – 34ª Domenica del Tempo Ordinario – A

Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers – 34ème Dimanche du Temps Ordinaire – A

The Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe – 34rd Sunday of Ordinary Time – A


Meditasyon

Mesih İsa Evrenin Kralı Bayramı Olağan devre – 34. Pazar Günü – A

Litürji

Kutsal Kitab’ın Okunması

26/11/2023 – OLAĞAN DEVRE – 34.Pazar Günü – A

MESİH İSA EVRENİN KRALI BAYRAMI

1.Okuma Hez 34,11-12.15-17 Mezmur 22 2.Okuma 1Kor 15,20-26.28 İncil Mt 25,31-46

Bugün Kilise takvimini Rab’bimiz İsa’nın krallığı bayramı ile tamamlıyoruz. Matta İncil’inin metinsel hikayesinde İsa kendisi için “kral” unvanını kullanmaktadır. O, “İnsan Oğlu”; “görkemli tahtına oturacaktır”. Gerçekten de yargısını bildirmek için ağzını açtığında adı “kral” olacak!

Christ divides the sheep from the kids / Cristo divide le pecore dai capretti (Unknown, 6th century mosiac in Basilica of Saint Apollinare Nuovo, Italy)
Christ divides the sheep from the kids / Cristo divide le pecore dai capretti (Unknown, 6th century mosaic in Basilica of Saint Apollinare Nuovo, Italy)

O, tüm milletlerin O’nun önünde toplanmaları gerekecek olan kraldır ve O, kral olarak, herkes için yargısını bildirecektir. Kim beraat ettirilecektir? Kim mahkum olacaktır? Bu noktada kral bir çobana benzetilmektedir, kuzuları keçilerden ayırarak sürüsünü toplayan bir çoban! Çoban figürü, Eski Ahit’teki peygamberlerden alınmadır, özellikle de bugün metnini okuduğumuz Hezekyel peygamberden. Bu metinde çobanın dağılan kuzuları topladığını ve onlara baktığını, gıdasız kalmamaları için onları beslediğini ve hasta olanların tedavi edilmesini sağladığını okuyoruz. Bu metin, çobanın kendisinin “Koyunla koyun arasında yargıyı ben vereceğim” garantilemesiyle sona eriyor.

Bu söz güven verir, çünkü çoban koyunlarını seviyor, bu sebepten yargılaması elbette onların faydasına olacaktır. İsa, hikayeyi iyiliğinin ve adaletinin bir örneğini vererek devam ediyor. Milletlerin arasında O’nu sevmiş olan herkes, bilmeden de olsa, kutsanmış olarak çağrılır ve kraliyet mirasını alacaktır! Onlar, insanlara acıyıp durumları ve ihtiyaçları ile ilgilenen insanlardır. “En küçük kardeşlerimden biri için ne yapmamışsanız, onu benim için de yapmamış oldunuz”: İsa Kendini en küçük, en muhtaç kardeşleriyle bir tutmakta.

En küçük kardeşlerim” kimlerdir? Bu cümle geniş veya dar anlamda anlaşılabilir: İsa O’na iman edenleri düşünebilir, yani imanları yüzünden zülüm gördükleri için acı çeken Hristiyanları, ama her hangi bir sebep için acı çeken insanları da düşünüyor olabilir. Bu metni okuyan azizler genelde bu son anlamı çıkartılar; böyle anlamak bizlere de kolay gelir, hele İsa’nın diğer öğretilerini de göz önünde tutarsak, yani İsa’nın, tüm insanları, günahkar, putperest, düşman, tanıdığı veya tanımadığı herkesi sevdiğini düşünürsek.

Rab’bin bu hikayesi iman ve sevgi arasında ahenk kurar ve onları birleştirir: O’na iman etmek daima aktif ve faydalı bir sevgiyi doğurur, aynı biçimde her insana gösterilen sevgi, gösteren kişi İsa’yı tanımasa bile, imanın hakkını eşitler.

Bu hikaye aynı zamanda ufkumuzu geleceğe, ölümden sonrasına açar. Ölüm boşluk yaratmaz: Ölümden sonra yargı vardır, bunu bilmeyen ve bilmezlikten gelmek isteyen için de öyledir. Yargı, Baba’nın herkes için ölmeye ve dirilmeye yolladığı Oğul’a, yani ancak ve ancak İsa’ya aittir.

Aziz Pavlus bunu bugün de tekrar ediyor:“Herkes Mesih’te yaşama kavuşacak”ve de “Bütün düşmanlarını O’nun ayakları altına serinceye dek O’nun egemenlik sürmesi gerekir”. O halde bakışlarımız daima Rab’be, dikkatimiz Sözü’ne, arzularımız yüreğine çevrilecektir öyle ki İsa gerçekten kral olacaktır, evrenin kralı olmaktan önce, irademizin, eylemlerimizin, Allah’ın evlatları ile her ilişkimizin kralı olacaktır!

Sorelle Fraternità Gesù Risorto – Konya
miriam@cinquepani.it

Olağan Devre XXXIII. Cumartesi

RESPONSORİUM                                                                Bkz. Mez. 17 (16),15; 1. Kor. 13,12                                     

¥   Ben doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim senin, * Uyanınca suretini görmeye doyacağım.

¶  Şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz, ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz.* Uyanınca suretini görmeye doyacağım.

Olağan Devre XXXIII. Cuma

RESPONSORİUM                                                                                                 Bkz. Kol. 1, 24.29                                            

¥ Sizin için acı çektiğime seviniyorum.* Mesih’in,  çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum.

¶ O’nun kudretle bende etkin olan gücüne dayanarak uğraşıp emek vermemin amacı da budur.   * Mesih’in,  çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum.

Olağan Devre XXXIII. Perşembe

RESPONSORİUM                                                          Mez.   27(26), 4.13; Fil. 1,21                           

¥  Rab’den tek dileğim, tek isteğim şu:

Ömrümün bütün günlerini O’nun evinde geçirmek. * Yaşam diyarında  Rab’bin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok.

 ¶ Çünkü benim için, yaşamak Mesih’tir, ölmek kazançtır.  * Yaşam diyarında  Rab’bin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok.

Olağan Devre XXXIII. Çarşamba

RESPONSORİUM                                                         

¥    Göremediğin şeyleri temaşa etmeden önce  görmediklerine iman et. * İmanda yürü, ve görmeye başlayacaksın.

 ¶ Eğer yolunda iman seni teselli etmeseydi, göksel vatanda gördüklerinle mutlu olmayacaktın   * İmanda yürü, ve görmeye başlayacaksın.

Olağan Devre XXXIII. Salı,

RESPONSORİUM                                                                                             Mez. 118 (117), 26.27.23   

¥   Kutsansın Rab’bin adıyla gelen! * Rab Allah’tır, aydınlattı bizi.

¶  Rab’bin işidir bu, Gözümüzde harika bir iş! * Rab Allah’tır, aydınlattı bizi.

CET Başkanı Mons. Martin KMETEC, 2024 yılını Türkiye Efkaristiya Yılı olarak ilan etti

“Türkiye Kilisesi, Efkaristiya Yılı kutlayarak, Rab İsa’yı daha iyi tanımayı, sevmeyi hizmet etmeyi ve ilan etmeyi; Emmaus yolundaki öğrenciler gibi ekmek bölünürken Rab’bin orada hazır bulunduğunu fark etmeyi dilemektedir. Katekezler ve diğer yollarla, bu Sakrament etrafında kilise cemaatinin imanını birlikte derinleştirmeye, litürjik kutlamalara daima daha aktif ve daha bilinçle katılmaya, göklerin ekmeğini yedikten sonra yeryüzünün ekmeğini yoksul ve muhtaç haldeki tüm insanlarla paylaşmaya çağrıldığımızı hatırlamayı diliyoruz.”

Olağan Devre XXXIII. Pazartesi

RESPONSORİUM                                                                                                      Kol. 3, 3-4; Rom.6,11                                    

¥   Siz öldünüz, yaşamınız Mesih’le birlikte Allah’ta saklıdır. Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman,* siz de O’nunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz.

¶  Kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa’da Allah karşısında diri sayın.  * Siz de O’nunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz.

Olağan Devre XXXIII. Pazar

RESPONSORİUM                                                                                              Mt. 16, 27; Mez 96 (95), 13  

¥   İnsanoğlu, Babası’nın görkemi içinde melekleriyle gelecek ve * herkese, yaptığının karşılığını verecektir.

¶ Dünyayı adaletle, Halkları kendi gerçeğiyle yönetecek.* herkese, yaptığının karşılığını verecektir.

Olağan Devre XXXII. Cumartesi

RESPONSORİUM                                                                                                             Mez. 37(36), 27.28.1                                         

¥  Kötülükten kaç, iyilik yap; * Çünkü Rab doğruyu sever, Sadık kullarını terk etmez.

¶  Kötülük edenlere kızıp üzülme, Suç işleyenlere özenme! * Çünkü Rab doğruyu sever, Sadık kullarını terk etmez.

Olağan devre – 33. Pazar Günü – A

Litürji

Kutsal Kitab’ın Okunması

19/11/2023 – OLAĞAN DEVRE – 33. Pazar Günü – A

1.Okuma Özd 31,10-13.19-20.30-31 Mezmur 127 2.Okuma 1Sel 5,1-6 İncil Mt. 25,14-30

Yaşamımız nasıl sona erecek merak etmemiz doğrudur! Bugün dinlediğimiz Söz, işte bundan bahsetmek, zamanımızı uygun harcamamıza yardım etmek de ister.

Allah yaşamımızın nasıl sona ereceğini söylememekte! Ama mümkün olan iki yolu ve bunların götüreceği varış noktasını bize belirtmektedir. Sonra da biz seçimimizi yapacağız. Bu dünyada Allah’ın bize bahşettikleriyle yaşıyoruz: Zaman, maddi şeyler, fiziksel ve entelektüel özellikler, ruhani kabiliyetler…

Parable of talents (A Woodcut from Historiae celebriores Veteris Testamenti Iconibus representatae, Unknown Artist - 1712)
Parable of talents (A Woodcut from Historiae celebriores Veteris Testamenti Iconibus representatae, Unknown Artist – 1712)

Biz bu dünyada sadece bir şeyler almak için yaratılmadık, ama vermek, başkalarına yaşamımızı armağan etmek için buradayız. İsa bize bunları uzun bir hikaye ile anlatmaktadır. Zengin bir adam, mutlaka döneceği uzun bir yolculuğa çıkmaktadır. Zenginliklerini hizmetkarlarına emanet eder, her birine kapasitesine göre dağıtır. Bu hizmetkarlar yokluğu sırasında ne yapacaklardır?

İsa’nın kendisinden bahsettiğini anlamak zor değil. Bu dünyada ayrılan ve sonra şanla tekrar dönen, O’dur. Giderken, elindeki büyük zenginlikleri, hizmetkarlarına verir. Bunlar Onun yokluğunda neler yapacaklardır? Biz her şeyden önce Rab İsa’nın hizmetkarlarına yani öğrencilerine, emanet ettiği zenginliklerin neler olduklarını kendimize soralım. Onun ne parası ne de mülkü var. İsa’nın emanet ettiği zenginlikler tüm insanlara doğru büyük bir sevgidir, Baba’ya derin ve sadık iman, Zakay gibi Kendisini kabul eden herkesi, haydut gibi Kendisini çağıran herkesi affetme arzusu. Ayrıca O’nun yaşamı değiştirebilen dua etme ve tapma kabiliyeti var ve özellikle de Allah’ın Sözü ve Kutsal Ruh O’nundur!

O’nun öğrencileri yanlarında Rab’bi görmedikleri bu uzun sürede ne yapacaklardır?

İsa onlara yardım etmeye çalışmaktadır, ayrıldığında Kendisini unutmasınlar ve Kendisini görmediklerinde de sadık kalsınlar diye.

Tüm zamanını ve gücünü Rab’bi bekleyerek geçirecek öğrenci olacaktır. Bu; imanın, duanın, sevme kabiliyetinin ve aldığı Ruh ve Sözün, İsa’ya şan ve sevinç veren meyve getirmelerine çalışacaktır. Ama maalesef O’nu unutanlar da olacak, aldıkları imanı, duayı, hatta Ruh’u ve Söz’ü bile saklayacaklardır. Bunlar kendi egoizmlerini tatmin ederek, yani kendileri için yaşayacaklar.

Elbette İsa şanla dolu tekrar geldiğinde birileri ve diğerleri arasında fark olacaktır, çünkü bu fark şimdiden vardır: Gerçekten de sadık imanlının etrafında, dua, iman, sevgi, sosyal ortamını değiştiren birlik yaşamı olacak; egoist öğrencinin etrafında ise boşluk, karanlık, soğuk olacaktır.

İsa’nın hikayesini okurken birçoğumuz İsa’nın anlattığı talantların maddi zenginlikler olduklarını düşünüyorlar veya zeka, irade gücü, ellerimizin arasına geçeni yönetme kabiliyeti: Bu hatalı değildir, çünkü Allah’ın bu armağanları da O’na şan vermelidirler, her insana olan büyük sevgisinin işaretleri olmalıdırlar, özellikle de küçük, fakir, korumasız ve muhtaç olanlara. İlk okumada hikayeyi bu şekilde de anlayabiliriz: Güçlü, hayranlık uyandıran ve gerçekten güzel kadın; kendini hep işine veren, sadece ailesini değil, düşkünü ve fakiri düşünen kadındır. Çok zengin olmuş bir kişinin talantlarını çoğaltmış olduğunu düşünmek ise çok hatalıdır! Kim fakirle ilgilenmiyorsa Allah’ın arzularına göre yaşamıyor! Her durumda, her imanlı kişinin ve İsa’nın öğrencisinin yüreğinde Rab’binin sevgi arzusuna hizmet etme kararı olması lazım.

Rab herkes için gelecektir ve herkesin kendisini bekleyip beklemediğini, sevip sevmediğini, kendisinin verdiği ruhani armağanların meyve verip vermediğini soracaktır. Bunun için havari bize şöyle söylemektedir: Rab’bin günü, gece hırsız nasıl gelirse öyle gelecektir”. Ve şöyle sona ermektedir: ”Öyleyse başkaları gibi uyumayalım, ayık ve uyanık olalım”. Geçici şeylerle değil, ebediyete kadar, yani Baba’nın yüreğinde kalacak olanlarla ilgileneceğiz.

Sorelle Fraternità Gesù Risorto – Konya
miriam@cinquepani.it

Olağan Devre XXXII. Cuma

RESPONSORİUM                                                                       Bkz. Yud. 21; Ti. 2,12                               

¥ Allah’ın sevgisini muhafaza ederek *sonsuz yaşam için Rabbimiz Mesih İsa’nın merhametine sığınıyoruz.

¶  Bu lütuf, her  tür kötülüğü ve dünyasal arzuları reddedip şimdiki çağda sağduyulu, doğru, Allah yoluna yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor, *sonsuz yaşam için Rabbimiz Mesih İsa’nın merhametine sığınıyoruz.

Olağan Devre XXXII. Perşembe

RESPONSORİUM                                                                                              Bkz. Yer. 7,3; Yak. 4,8                                           

¥   İsrail’in Allah’ı, Her Şeye Egemen Rab diyor ki: Yaşantınızı ve uygulamalarınızı düzeltin.* O zaman burada kalmanızı sağlarım

¶  Allah’a yaklaşın, O da size yaklaşacaktır. Ey günahkârlar, ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar, yüreklerinizi paklayın.* O zaman burada kalmanızı sağlarım

Olağan Devre XXXII. Çarşamba

RESPONSORİUM                                                                                                                   1. Kor. 15,58; 2. Sel. 3, 13                                          

¥   Rab yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın, sarsılmayın,* Rab’bin işinde her zaman gayretli olun.

¶ Sizlerse kardeşler, iyilik yapmaktan usanmayın. * Rab’bin işinde her zaman gayretli olun.

Olağan Devre XXXII. Salı

RESPONSORİUM                                                                                                           Mez. 139 (138); 1.2.7

¥  Ya Rab, sınayıp tanıdın beni Oturup kalkışımı bilirsin, * Niyetimi uzaktan anlarsın.

¶  Nereye gidebilirim senin Ruhun’dan,  Nereye kaçabilirim huzurundan? * Niyetimi uzaktan anlarsın.

Olağan Devre XXXII. Pazartesi

RESPONSORİUM                                                                                          Bkz. 1. Sel. 1, 9-10; 1. Yu. 2, 28                                        

¥ Yaşayan gerçek Allah’a kulluk etmek, O’nun ölümden dirilttiği ve bizleri gelecek gazaptan kurtaran Oğlu İsa’nın göklerden gelişini beklemekteyiz. * O bizi özgür kılar.

 ¶ Yavrularım, şimdi Mesih’te yaşayın ki, O göründüğünde cesaretimiz olsun, geldiğinde O’nun önünde utanmayalım. * O bizi özgür kılar.

Olağan Devre XXXII. Pazar

RESPONSORİUM                                                                                                       Bkz.  İbr.13, 21; 2. Mak.1, 4                                                   

¥  O’nun isteğini yerine getirebilmeniz için, Rab her türlü iyiliği size bağışlasın,* O’nu hoşnut edecek her konuda, İsa Mesih aracılığıyla sizleri yetkin kılsın.

¶ Buyrukları ve Yasası için yüreklerinizi açsın,* O’nu hoşnut edecek her konuda, İsa Mesih aracılığıyla sizleri yetkin kılsın.

Olağan devre – 32. Pazar Günü – A

Litürji

Kutsal Kitab’ın Okunması

12/11/2023 – OLAĞAN DEVRE – 32. Pazar Günü – A

1.Okuma 1Kr. 8,22-23.27-30 Mezmur 94 2.Okuma 1Pet. 2,4-9 İncil  Yu. 4, 9-24

Aziz Pavlus imanlıları teselli ediyor: Onlar, Rab’bin kısa müddet sonra döneceğini düşünmelerinden dolayı ölen imanlıların İsa’nın şanlı gününde bulunamayacaklarını zannediyorlardı! Havari, Rab’bin kimseyi ayırt etmeyeceğini açıklıyor: Geleceği zaman imanlı ölüleri de çağıracaktır!

Peter von Cornelius (1783–1867), The Parable of Wise and Foolish Virgins
Peter von Cornelius (1783–1867), The Parable of Wise and Foolish Virgins

Rab bizim ve ölülerin mevcudiyetinden aynı derecede sevinç duymakta. Bizler Allah’ın her şeye kadir sevgisini anlayacak kabiliyette değiliz. Bu sebepten dirilişi anlamakta zorlanıyoruz. Rab bizleri Kendisi ile birlikte istiyor!

Rab, hikayesinde anlattığı gibi, bizleri tedbirli ve hikmetli genç kızlar gibi yanında istiyor. On genç kızın hepsi büyük sevinçle düğüne eşlik etmeleri gereken güveyin gelmekte olduğunu bilmekteler. Onun gündüz gelebileceği gibi gecenin ortasında da gelebileceğini biliyorlar. O’na hakikaten güzel bir karşılama yapmak isteyen kızlar kendilerini hazır bulunduruyorlar ve kandilleri için yedek yağ da bulunduruyorlar. Başkaları ise yedek yağ almayı düşünmediler: Bu ne demektir? Bu, güveye olan sevgilerinin var olmadığını veya sahte olduğunu göstermektedir. Çağrı geldiğinde, tedbirli ve hikmetli kızların sevgisi, tembel ve sahte kızlara yardımcı olamaz. Tembel ve sahte olanlar böyle tanınır ve bulundukları yerde kalırlar, ışıksız, ısısız, sevgi sevinci olmayan yerlerinde kalırlar!

İsa’nın bizlere bu hikayeyi anlatmasının sebebi; O’nun bizleri uyanık olmaya, Kendisi ile karşılaşmaya hazır olmamıza, Kendi hoşuna gitmemize yardımcı olmak istemesidir.

O bize karşı veya arzularımıza karşı herhangi bir şey yapamaz ve de bir şey yapmak istemez. Biz kurtarılmak istemiyorsak, O bizi kurtaramaz. Kurtuluşumuz, bize doğru gelen Kurtarıcıyı, İsa’yı kabul etmektir, O ki Kendini herkese sunmaktadır ve herkesin sevgisini kabul ederek herkesin tam ve ebedi sevince katılmasını sağlamaktadır. İsa kendisi bize: “Sizi tanımıyorum” demeye mecbur olmaktan acı çekecektir.

Fakat akılsız kızlara bunu söylemeye mecburdur: “Sizi tanımıyorum”, yani siz hayatıma katılmamakta, Egemenliğim ile sevgimin ve hikmetimin yayılmasına ilgi göstermemektesiniz. “Sizi tanımıyorum”! Ve de hiç bir şeyi yapamıyorum: Mademki sadece kendi menfaatiniz için gelmektesiniz size, ”Benimle cennette olacaksın” diye söyleyemiyorum. Cennette de memnun olmayacaksınız çünkü yüreğinizde karşılıksız sevginin eksikliği var, benimle olan birlikten de yoksunsunuz. Eğer bizler O’nu reddedersek, bize bu cevaptan başka bir cevap veremeyecektir. O bizleri O’nun gelişi için arzulu görürse, kapıyı büyük bir arzuyla açar.

Gerçek hikmet budur: O’nu sevgiyle aramak, sabah erkenden, ısrar ve devamlılıkla O’nu aramak, ilk okumada okuduğumuz gibi. İsa, Kendisini arayanlara kendini gösterir. O’nu aramayanlar ise yüreklerinde boşlukla ve bakışlarında kederle kalırlar, çünkü yaşamlarına ve ölümlerine bile anlam veremezler. 

Bu sebepten şöyle tekrar edeceğiz: Ey Rab’bim, ruhum sana susamış! Senin sevgin yaşamdan iyidir bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.

Bu duayı tekrar ederken bizleri yanına isteyen İsa’nın hoşuna gittiği şekilde yaşamaya çalışacağız, O ki bizleri sevinç ve huzura kavuşturacak güveydir!

Sorelle Fraternità Gesù Risorto – Konya
miriam@cinquepani.it

Olağan Devre XXXI. Cumartesi

RESPONSORİUM                                                                                               Bkz. 2. Tim. 2, 11-12; Sir. 1,23                                                   

¥    Şu güvenilir bir sözdür:”O’nunla birlikte öldüysek, O’nunla birlikte yaşayacağız.                   * Dayanırsak, O’nunla birlikte egemenlik süreceğiz.

¶  Sabırlı kişi zamanı gelinceye kadar dayanacaktır, Ama sonunda sevinci ortaya çıkacaktır.       * Dayanırsak, O’nunla birlikte egemenlik süreceğiz.

Olağan Devre XXXI. Cuma

RESPONSORİUM                                                                                                                

¥   Rab İsa, uğruna kanını döktüğün,  ölmüş olan kardeşlerimizi huzuruna kabul et * unutma ki bizler tozuz ve hayatımız kır çiçeği gibi geçer gider.

¶  Merhametin, acıma ve sevginin Hanımefendisi * unutma ki bizler tozuz ve hayatımız kır çiçeği gibi geçer gider.

Olağan Devre XXXI. Perşembe

RESPONSORİUM                                                                                                                            Bkz. İbr. 10,38-39

¥ Doğru adamım, imanla yaşayacaktır. Ama geri çekilirse, ondan hoşnut olmayacağım.”          * Bizler geri çekilip mahvolanlardan değiliz; iman edip canlarının kurtuluşuna kavuşanlardanız.

¶ Kim iman etmezse, tuttuğu doğru yolda kalamaz.  * Bizler geri çekilip mahvolanlardan değiliz; iman edip canlarının kurtuluşuna kavuşanlardanız.

Olağan Devre XXXI. Çarşamba

RESPONSORİUM                                              Bkz.  Gal.2, 16; Rom. 3,25                                  

¥ İnsan Kutsal Yasa’nın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih’e iman ederek aklanır. *Mesih’e iman ederek aklanalım diye Mesih İsa’ya iman ettik.

¶ Allah Mesih’i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu.       * Mesih’e iman ederek aklanalım diye Mesih İsa’ya iman ettik.

Olağan Devre XXXI. Salı

RESPONSORİUM                                                                                   Hab.3, 3 Lev.26, 1 .6. 9

¥  Kudretli Allah diyor: İşte ben geliyorum. * Allah’ınız Rab benim. Ülkenize barış sağlayacağım.

¶  Size iyilikle bakacağım. Sizi verimli kılıp çoğaltacağım. Sizinle yaptığım antlaşmayı sürdüreceğim.* Allah’ınız Rab benim. Ülkenize barış sağlayacağım.

Olağan Devre XXXI. Pazartesi

RESPONSORİUM                               Sir. 23,2;Yşa. 49,8; 37, 35; Mez.122 (121), 7; 34 (33), 14

¥          Yüreğime bilgeliğin disiplinini uygulayacağım * Her gününüze barış verecek ve sizi güçlendireceğim.

¶   Esenliği amaçlayın, ardınca gidin.* Her gününüze barış verecek ve sizi güçlendireceğim.

Olağan Devre XXXI. Pazar

RESPONSORİUM                                                                                            1. Tar. 29,11; 2. Mak. 1, 24                                                           

¥   Ya Rab, büyüklük, güç, yücelik, Zafer ve görkem senindir. Sen her şeyden yücesin.

* Çağımıza barışını ver.

¶  Allah’ımız, her şeyi yaratan sensin. Hayır sahibi sensin; görkemlisin, güçlüsün, doğrusun, merhametlisin. * Çağımıza barışını ver.

Olağan devre – 31. Pazar Günü – A

Litürji

Kutsal Kitab’ın Okunması

05/11/2002 OLAĞAN DEVRE – 31- PAZAR – A YILI

1. Okuma Malaki 1,14 – 2,8. 8-10 Mez 131 (130) 2. Okuma 1.Selanik. 2,7-9. 13 İncil Mt.23,1-12

“Eğer beni dinlemezseniz ve adımı tüm yüreğinizle yüceltmezseniz…”. Kimileri bu sözlerin Allah’a layık olmadıklarını düşünebilir, çünkü bu sözleri böbürlenen ve tehdit edici bir kişinin sözleri gibi görür. Fakat “Allah’ın adını yüceltmek” ne demektir?

Gaddo Gaddi (c.1239–c.1312), Malachia
Gaddo Gaddi (c.1239–c.1312), Malachia

Kutsal Kitabı tanıyan, Allah’ın, Kendisine itaat eden insan tarafından yüceltildiğini bilmektedir. Fakirleri severek, dürüstlük, sevgi ve uyum ile davranarak, insanlar için çok büyük bir saygı isteyen Emirlerini uygulayarak, O’na itaat edilir! Allah’ın adını yüceltmek, kendi hayatı aracılığıyla, kendi ailesinin hayatı aracılığıyla, toplum hayatı aracılığıyla, Allah’ın sevgi ve merhamet olduğunu, birliği, paylaşmayı ve işbirliğini istediğini, insanın dostu olduğunu göstermektir! Bu gerçekleri yaşamayan, kendini Allah’ın halkına ait sanmamalı, böyle bir kişi kendini Allah’ın halkının üyesi olarak tanıtamaz: Çünkü Allah hakkında yalancı bir tanıklık vermiş olur; O’nu adaletsiz, şiddetli, egoist olarak tanıtmış olurdu.

Eğer bütün insanları yaratan Tek Allah tarafından yaratıldığımızı biliyorsak, neden “birbirimize hainlik ediyoruz?”“Eğer beni dinlemezseniz ve adımı tüm yüreğinizle yüceltmezseniz üzerinize lanet gönderirim”: Bu ciddi ve etkili sözlerle Rab komşusunu sevme buyruğunu önemsemeyenin durumunun ağırlığını anlatmak ister. Hiç kimse böyle bir vaadi duyduktan sonra kendi hatasında kalmak istemeyecektir!

Allah, Peygamber Malaki aracılığıyla ilettiği uyarıyı, ilk önce halkın sorumluları olan din adamlarına yöneltir. Onların hayatına, onlarda Allah’ın hoşuna giden davranışın somut bir örneğini arayan fakirler tarafından çok dikkatle bakılmaktadır.

Bugünkü İncil’de İsa, peygamberin uyarılarına devam ederek halka, Allah’ın emirlerini öğretme görevinde bulunanların kötü davranışlarına karşı tetikte olmayı tavsiye eder. O’nun zamanında bunlar, din bilginleri ve Ferisilerdi. Sözlerle iyi öğretiyor, ama davranışlarıyla bambaşka yaşıyorlardı! Bu yüzden İsa: “Size tüm söylediklerini yapın ve yerine getirin, ama yaptıklarını yapmayın” diyordu.

Günümüzdeki aklımıza hemen Episkoposlar ve rahipler gelir. Allah’ın yolunu öğreten onlardır ve insan olduklarından dolayı bazen iyi birer örnek olmayabilir, İncil’e göre yaşamayabilirler. Gerçek şu ki: Onlar da insan ve insan olarak, zayıflar, güçsüzler ve Şeytan tarafından günaha teşvik edilirler. Bunun için aralarından bazılarının hayatlarında itaatsizlik, zayıflık görürsen veya öğrettikleri ile yaşadıkları arasında tutarsızlık bulursan şaşırmayacaksın.

Fakat İsa’nın sözü sana hitap etmektedir: Sana İncil’i ilan eden rahip henüz buna göre yaşamaya yeterli olmasa da, sen İncil’e göre yaşayacaksın. Rahibin sözlerinde ilahi otorite vardır. Sen Allah’ın kutsal sözlerine uygun yaşayacaksın, o zaman sen kendini bir ışık, başkalarına yaşamın gerçek kaynağına doğru eşlik eden bir yıldız olacaksın!

İsa öğrencilerine alçakgönüllülüğün yolunu öğretiyor, çünkü insanı Allah’ın yüreğinde sağlamca tutan tek yol budur. Diğerlerinden kendini daha üstü görme. Ünlü unvanları isteme, büyüklük taslama yolunda yürüme. İsa, sana ilahi ve ebedi hayatı iletmiş ya da şimdi de ileten insanı “peder” diye çağırmanı engellemez; O sana bir unvan aracılığıyla kendini yüceltmemeyi önerir. Ben her zaman vaftiz ismim ile çağrılmak isterdim, fakat eğer biri beni “peder” diye çağırırsa, bunda ona engel koymam, çünkü bu ona itaat ve alçakgönüllülüğün yolunda yürümek için faydalı olabilir.

Bugün İsa’nın sözleri Aziz Pavlus’un örneği ile aydınlanır. Pavlus Selanikliler arasındaki çalışmasını hatırlatarak, onlara sevgi ve şefkat ile yazar. Onlara Allah’ın Müjdesini duyurarak onları sevdi, aralarında uğraş verip yoruldu, “çocuklarını bağrına basan bir anne gibi” onlara şefkatle davrandı, onlara Hristiyan hayatının örneği oldu.

Aziz Pavlus’un sözleri, İncil’e uygun olan hayatları sayesinde iyi bir örnek olan birçok rahip ve episkoposlar tarafından tekrarlanabilirler! Hem eskiden hem de günümüzde İsa’nın Sözlerini önemseyen, ciddiye alan çobanlar çoktur! Aynı zamanda, Selanikli Hristiyanların yaptıkları gibi, çobanlardan duydukları sözleri, “insan sözü olarak değil, Allah’ın sözü olarak” kabul eden Hristiyanlar da çoktur! Peder’in hikmetini yaşayan ve O’na şan veren Allah’ın Kilisesi, güzeldir!

Sorelle Fraternità Gesù Risorto – Konya
miriam@cinquepani.it

Olağan Devre XXX. Cumartesi

RESPONSORİUM                                                                                                      Bkz. Bil. 11,23.24.26; Sir. 36,1                                   

¥ Yaşamı seven Rabbim, sen her şeyi esirgiyorsun,

Çünkü her şey senindir. İnsanların sana dönmeleri için günahlarını bağışlayabilirsin.* Çünkü sen Rab Allah’ımızsın.

¶ Sevgini bizden esirgeme ve bizi gözet * Çünkü sen Rab Allah’ımızsın.

Olağan Devre XXX. Cuma

RESPONSORİUM                                                                                     Bkz. Bil. 7,7.8; Yak. 1,5

¥   Dua ettim ve bana us verildi, Yalvarıp yakardım ve bilgelik ruhu bana geldi. * Bilgeliği her türlü onur ve güce tercih ettim.

¶  İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa,  Allah’tan istesin; kendisine verilecektir. * Bilgeliği her türlü onur ve güce tercih ettim.

2 Kasım Tüm Ölüleri Anma Günü

RESPONSORİUM                                                                    Bkz. 2. Mak. 12, 45; Mt. 13,43

¥  Allah’a saygı göstererek ölenler* kendilerine  verilecek görkemli ödülü alacaklar.

¶  Doğru olanlar, Peder’in Krallığında, bir güneş gibi palayacaklar. Onlar,

¥ kendilerine  verilecek görkemli ödülü alacaklar.

Olağan Devre XXX. Perşembe

RESPONSORİUM                                                                                                                  Kol. 1, 15-16; Bil. 7,26 

¥  Görünmez Allah’ın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O’dur.*  Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı.

¶  ölümsüz ışığın bir yansımasıdır, Allah’ın etkin gücünün kararmış aynası, İyiliğin simgesidir. *  Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı.

Tüm Azizlerin Bayramı

RESPONSORİUM Bkz. Va. 19, 5.6; Mez. 33. 1

¥ Ey Allah’ımızın bütün kulları! Küçük büyük, O’ndan korkan hepiniz, O’nu övün! * Çünkü Her Şeye Gücü Yeten Rab Allah’ımız Egemenlik sürüyor.

¶ Ey doğru insanlar, Rab’be sevinçle haykırın!  Dürüstlere O’nu övmek yaraşır.

¥   Çünkü Her Şeye Gücü Yeten Rab Allah’ımız Egemenlik sürüyor.