OLAĞAN DEVRE IX CUMA

İncil: Markos 12, 35-37

İsa tapınakta öğretirken şunu sordu: “Nasıl oluyor da din bilginleri, ‘Mesih, Davut’un Oğlu’dur’ diyorlar? Davut’un kendisi, Kutsal Ruh’tan esinlenerek şöyle demişti:

Rab Rabbim’e dedi ki,

Ben düşmanlarını

Ayaklarının altına serinceye dek

Sağımda otur.’

Davut’un kendisi O’ndan Rab diye söz ettiğine göre, O nasıl Davut’un Oğlu olur?” Oradaki büyük kalabalık O’nu zevkle dinliyordu.