OLAĞAN DEVRE IX. PERŞEMBE

İncil: Markos 12, 28-34

Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa’nın onlara güzel yanıt verdiğini gören bir din bilgini yaklaşıp O’na, “Buyrukların en önemlisi hangisidir?” diye sordu.

İsa şöyle karşılık verdi: “En önemlisi şudur: ‘Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab’dir.

Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün

gücünle seveceksin.’

İkincisi de şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ Bunlardan daha büyük buyruk yoktur.”

Din bilgini İsa’ya, “İyi söyledin, öğretmenim” dedi. “‘Tanrı tektir ve

O’ndan başkası yoktur’ demekle doğruyu söyledin.

İnsanın Tanrı’yı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle

sevmesi, komşusunu da kendi gibi sevmesi, bütün yakmalık sunulardan* ve

kurbanlardan daha önemlidir.”

İsa onun akıllıca yanıt verdiğini görünce, “Sen Tanrı’nın Egemenliği’nden

uzak değilsin” dedi.

Bundan sonra kimse O’na soru sormaya cesaret edemedi.