Olağan Devre VI. Salı

RESPONSORİUM   Bkz. Kol. 2,6.9; Mt.23, 10                                     

¥ Rab Mesih İsa’yı nasıl kabul ettinizse, O’nda öylece yaşayın.  * Çünkü İlahi Tabiatının bütün doluluğu bedence Mesih’te bulunuyor.

¶ Tek önderiniz var, O da Mesih’tir.* Çünkü İlahi Tabiatının bütün doluluğu bedence Mesih’te bulunuyor.