Olağan Devre VI. Pazartesi

RESPONSORİUM   Bk. Özd.3,11.12; İbr.12,7              

¥ Rab’bin terbiye edişini hafife alma, O’nun azarlamasından usanma.* Allah size oğullarına davranır gibi davranıyor.

¶ Rab, oğlundan hoşnut bir baba gibi, Sevdiğini azarlar. Hangi oğul babası tarafından terbiye edilmez? * Allah size oğullarına davranır gibi davranıyor.