Olağan Devre XXX. Cumartesi

RESPONSORİUM                                                                                                      Bkz. Bil. 11,23.24.26; Sir. 36,1                                   

¥ Yaşamı seven Rabbim, sen her şeyi esirgiyorsun,

Çünkü her şey senindir. İnsanların sana dönmeleri için günahlarını bağışlayabilirsin.* Çünkü sen Rab Allah’ımızsın.

¶ Sevgini bizden esirgeme ve bizi gözet * Çünkü sen Rab Allah’ımızsın.