Paskalya Devresi 3. Cuma

RESPONSORİUM   1. Kor. 15, 55-56. 57; 2. Kor. 4, 13. 14

¥  «Ey ölüm,  zaferin nerede?  Ey ölüm,  dikenin  nerede?» * Ölümün dikeni günahtır. Günah ise gücünü Kutsal Yasa’dan alır. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Allah’a şükürler olsun!

¶ Aynı iman ruhuna sahip olarak biz de iman ediyor ve bu nedenle konuşuyoruz. Çünkü Rab İsa’yı dirilten Allah’ın, bizi de İsa’yla diriltip sizinle birlikte kendi önüne çıkaracağını biliyoruz.