İstanbul Kutsal Ruh Katedrali’nde Kül Çarşambası

İstanbul Kutsal Ruh Katedrali’nde 2 Mart Çarşamba günü kutlanan ayinle Paskalya ’ya Hazırlık Devresi başladı. Litürjik takvim içinde çok önemli bir gün olan Kül Çarşamba’sı litürjisi öncesinde pederler günah itirafları için katedralde hazır bulundu. Yoğun katılımın olduğu akşamda İstanbul’daki kiliselerden pederlerin de katılımıyla kutlanan ayin, İstanbul Latin Katolik Kilisesi Ruhani Reisi Mons. Massimiliano Palinuro tarafından yönetildi.

Bu kutlamanın Paskalya’ya doğru olan yolculuğumuzda bizi, Rabbe olan dönüşüme ve af dilemeye çağırdığını belirten Mons. Massimiliano, okumaların ve İncil’in okunmasının ardından İngilizce ve Türkçe olarak verdiği vaazında şöyle söyledi:

Mesih’in adına aracılık ediyor, O’nun adına yalvarıyoruz: Allah ile barışın” (2 Kor. 5:20).

“Mesih’in adına aracılık ediyor, O’nun adına yalvarıyoruz: Allah ile barışın” (2 Kor. 5:20). “Havari Pavlus’un içtenlikle söylemiş olduğu bu çağrıya kulak verelim. Şimdi sadece alçak gönüllükle en temel ihtiyaçlarımıza dönme, bu kutsal oruç döneminde Allah’ın Söz’ünü yeniden hayatımızda harekete geçirme zamanıdı

Önümüzdeki oruç devresi bizim için, bencilliğimizden, içgüdülerimizden, tutkularımızdan ve dünyanın koşullandırmalarından kurtuluş zamanıdır. Bu devre özel çabalar ve somut fedakarlıklar gerektiren ciddi bir kurtuluş yoludur. Bizi Allah’ın tam bilgeliğine ve iradesine götüren güvenli bir köprüye benzeyen bu kurtuluş yolu üç ayak üzerinde durmaktadır: Dua, fedakarlık ve Sadaka”

Vaazın ardından Mons. Massimiliano tarafından küller takdis edildi ve “Rabbimizden uzak kaldığımız zamanlarda bizlerin sadece bir tozdan ibaret olduğumuzu hatırlamamız” için küller halka ve rahiplere serpildi.

Litürjide kullanılan bu küller, bir önceki senenin Palmiye Pazarı’nda ki  dalların yakılmasıyla elde edilir ve Kül Çarşambası gününde kullanılır.

Paskalya’ya hazırlık döneminde her Cuma günü saat 17:00’da İstanbul Kutsal Ruh Katedrali’nde Haç Yolu düzenlenecektir.

(SAT-7 TÜRK/İstanbul-Diyakon Peder Burhan)

Fotoğraf Alfonso Zamuner

İzmir’de Kül Çarşambası ile Oruç Dönemi Başladı

İzmir Aziz Yuhanna Katedral Bazilikası’nda 2 Mart tarihinde Kül Çarşambası’yla tüm mezheplerde olduğu gibi Katolik Kilisesi için de en önemli dönem olan Paskalya’ya Hazırlık Devresi başladı. Kutsal ayinden önce ilk olarak din adamları ve rahibeler için derin düşünme zamanı Alsancak Rosario Kilisesi’nin Başrahibi Peder Igor Barbini tarafından sunuldu, ardından “Efkaristiya Tapınması” yapıldı. Sonra Günah itirafı gizemi gerçekleştirildi.

Kutsal ayin, İzmir Başepiskoposu Monsenyör Martin Kmetec tarafından yönetilirken; tüm İzmir kiliselerinin ve Meryem Ana Evi’nin rahipleri de ayine eşlik ettiler.

Peygamber Yoel’in Kitabı’ndan ve Aziz Pavlus’un Korintliler’e İkinci Mektubu’ndan sözler okunduktan sonra Diyakon Nikola Aziz Matta İncil’inden sözler okudu. 

Ardından Monsenyör Martin kısaca İngilizce ve bütün olarak Türkçe verdiği vaazında “Hristiyan için oruç ne bir çile ne de yüzeysel bir “adaletin gösterisi”dir; oruç kişinin Rab’be ve Sözü’ne kendini açtığının bir işaretidir. Allah’ın Sözü, O’na olan tam bağımlılığımızın farkına varmamızı sağlar, içimizde bağışlanma arzumuzu derinleştirir ve davranışlarımızı değiştirme konusunda kararlı olmamıza yardımcı olur. Kefaret, oruç bir şeyden sakınmak demektir; tüketim toplumundan ve tanrıtanımazlıktan uzaklaşmak demektir. Esas olana nasıl gidileceğini, gerekli ve gereksizin nasıl ayırt edileceğini öğrenmemiz gerekiyor. Bu yönünü kendinden çevirmek ve başkalarına yönelmek demektir. Onların ihtiyaçlarını hissetmek, kalplerindeki Allah’ın farkında olmak demektir. Yoksullarla dayanışma içinde olmalı ve yakınımızdaki herkese daha fazla hayırseverlik göstermeliyiz. Tozdan oluşan bedenimizin, Biricik Oğlu’nun ölümüyle birleşip, hayat veren Allah’a sunulan bir kurban olarak O’na geri döneceğini anlamak için üzerimize kül serpeceğiz” dedi.

Vaaz bittikten sonra Başepiskopos külleri kutsadı. Başepiskopos Genel Vekili Peder Fellyanus Dogon tarafından küller haç şeklinde Monsenyör Martin’in başına serpildi ve ardından Başepiskopos önce tüm rahiplere ve sonra Peder Fellyanus tüm katılanların başlarına kutsanan külleri serptiler. Kullanılan küller, litürjik olarak her zaman bir önceki senenin Palmiye Pazarı’ndan kalan dallar yakılarak kül haline getirilir ve Kül Çarşambası günü kullanılır.

Ayin bitmeden önce P. Fellyanus söz alarak: “Bu Efkaristiya kutlamasının sonunda, herkesi, bizi Paskalya’ya götüren Oruç Devresi boyunca Rab’bin bize verdiği değerli lütuf ve kurtuluş armağanını karşılamaya davet etmek istiyorum. İlan edilen İncil bize, Kilise’nin geleneksel olarak tüm inananları bu haftalarda özellikle yoğun bir şekilde yeniden keşfetmeye ve yaşamaya davet ettiği üç büyük gerçeği hatırlattı. Her şeyden önce, tuttuğumuz oruç, bugün, Kül Çarşambası ve Kutsal Cuma günüdür. Papa Françesko’nun davetini kabul ederek, Ukrayna’daki dramatik çatışmaya bir son vermesi için Rab’be yakarmak üzere oruçlarımızı ve dualarımızı sunacağız. Oruç Devresi boyunca, Tanrı için bir kefaret ve arzu işareti olarak bir şeyden vazgeçmek önemlidir. Vazgeçtiğimiz her şey, en yoksul kardeşlerimizin maddi ihtiyaçlarına yardım etmeye yönelik olabilir. Son olarak, hepimiz, Rab ile birliğimizi artıran ve inançla yaşadığımız zaman, tarihimizin ve dünyanın gidişatını gerçekten değiştirebilecek olan duamızı iyi yaşamaya çağrıldık” dedi. 

zan Karagöz tarafından yönetilen Katedral’in korosu ayine renk kattı.

Paskalya’ya Hazırlık Dönemi’nde İzmir Aziz Yuhanna Katedral Bazilikası’nda her Cuma saat 17.00’de Tespih Duası, saat 17.30’da Kutsal Ayin ve ardından Haç Yolu Duası yapılacaktır. 2022 yılının Paskalya Bayramı, 17 Nisan tarihinde kutlanacaktır. (SAT-7 TÜRK/İZMİR-Nathalie Ritzmann)

İstanbul Ermeni Katolik Cemaati Surp Vartanantas Yortusunu Kutladı

İstanbul Ermeni Katolik Cemaati “Vartanants Yortusu”nu, Taksim Surp Hovhan Vosgeperan Kilisesi’inde düzenlenen özel bir ayinle kutladı. Ayine; Taksim Surp Hovhan Vosgeperan Kilisesi Başrahibi Vartan Kazancıyan, Başrahip Abraham Fırat, Başrahip Mikail Uçar, DerHayr Haygaram Çekiç, Başdiyakon Der Hagop Minasyan, Gisasargavak Jan Acemoğlu, ve tıbirler eşlik ettiler.

Bu özel ayinde Surp Hovhan Vosgeperan Korosu Şef Zaven Agay yönetiminde ilahiler seslendirdi. Ayin sonrasında Başrahip Vartan Kazancıyan’ın isim günü de kutlandı.

“Vartanants Yortusu”
Ermenilerin  485 yılından beri kutladıkları bu yortu, Hristiyan kalabilmenin bayramıdır. Ermeniler için merhamet ve kahramanları anma ulusal bayramı olarak kutlanan bu gün; Vartan Mamikonyan önderliğindeki Ermeni ordusunun Avarayr Ovası’ında Pers Ordularıyla yaşadığı inanç ve ölüm kalım savaşının hatırlandığı yortudur. 

Dönemim güçlü Pers kralı Hazgert 2, 301 yılından beri Hristiyanlığı resmi devlet dini olarak kabul eden ilk Hristiyan krallığı olan Ermeni Krallığı’nı, zorla ZERDÜŞT dinine dönerek ateşe tapmaları için zorlamış ve 451 yılında, Avarayr Savaşı’nda, büyük bir direniş ve İman dolu bir dirençle karşılaşmıştır. 

Komutan Vartan Mamigonyan  451 yılında, Avarayr Savaşı’nda, dinî inancı uğruna 1036 askeriyle birlikte şehit olur. Bu savaşa askerlerden başka, din adamları, rahipler, aydınlar, akademisyenler ve bilim adamları da asker katılmışlardı. Zafer kazanan Persler buna  rağmen, Ermenilerin öleceklerini bile bile kahramanca direnişlerinden etkilenerek  Ermenileri, dini inançlarında özgür bıraktılar ve böylece Ermeniler Hristiyan dinine sadık kalmayı başarmış oldular. Bu olay iki devlet arasında bugüne kadar sürecek olan büyük bir barışa neden oldu.

İzmir Metropolitliğinde Aziz Polikarp Bayramı Kutlandı

İzmir’in Koruyucusu Aziz Polikarp’ın onuruna onun bayramına hazırlık olarak 9 günlük Dua, 14 Şubat gününden itibaren her akşam saat 18:30’da Aziz Polikarp Kilisesi’nde yapıldı. Dua İzmir Başepiskoposu Monsenyör Martin Kmetec tarafından yönetildi ve derin düşünme anları, Konya Kilisesi’nden Maria Grazia Zambon tarafından sunuldu. “Novena Duası”, cemaate açık bir şekilde gerçekleştirilirken, canlı yayın üzerinden de takip edilebildi. 

Aziz Polikarp Bayramı Görkemli Kutsal Ayini, Kamerun ve Ekvator Ginesi Vatikan Büyükelçisi olan İzmir doğumlu Monsenyör Julio Murat tarafından yönetilirken; İzmir Latin Katolik Kilisesi’nin Başepiskoposu Monsenyör Martin Kmetec de ona eşlik etti. Hem İzmir Rum Ortodoks Metropoliti Bartholomeos Samaras hem İzmir Anglikan Kilisesi’nin Rahibi James Buxton hem de yurtdışından birkaç rahip, İzmir’in farklı kiliselerinden gelen rahipler ve geçen seneye göre daha fazla bir kalabalık bu özel litürjiye katıldı. 

Bilgelik Kitabı’ndan Sözler ve Vahiy Kitabı’ndan Sözler okunduktan sonra, Diyakon Nikola, Aziz Yuhanna İncil’inden Sözleri, hem Türkçe hem de İtalyanca olarak okudu.

Ardından İzmir Başepiskoposu, Türkçe ve İtalyanca olarak verdiği vaazında şöyle dedi: “Yuhanna İncili’nin 13. bölümünün ilk ayetinde İsa’nın şu sözlerini okuruz: ‘Onları sonuna kadar sevdi.’ ‘Dünyada kendisine ait olanları sevmiş olarak sonuna kadar sevdi.’ (Yh. 13,1). İncil Yazarı, Istırabın anlatımına, ayakların yıkanmasının anlatımına böyle başlar ve bu davranışın en içten nedenini belirtir: Sevgi. Aziz Polikarp için de bu böyleydi; sonuna kadar sebat eden tüm iman şehitleri için de böyle oldu. Sevgi dönüş yolu bilmez. Ya sonuna kadar gider ya da aksi halde sevgi değildir. İman şehitleri de Mesih’in sevgisi uğruna ölürler. 

Aziz Polikarp’ın şehitliği, Mesih ile olan ilişkisinin şeffaf bir kanıtıdır. Canlı ve kişisel bir ilişkidir; Eyüp’ün Tanrı ile olan ilişkisine benzer. Bu kadim Ata, korkunç huzursuzluğunun, ıstırabının meydan okuması karşısında yıpratıcı acısına olan yanıtını ancak Tanrı ile gerçek ve derin ilişkisinde bulmuştur: ‘Ben Kurtarıcım’ın yaşadığını, sonunda yeryüzüne geleceğini biliyorum.’ (Eyüp 19,25). Aziz Polikarp da yüreğine şu derin inancı kazımıştır: ‘Kurtarıcımın yaşadığını biliyorum.’ Aziz Polikarp’ın ve Tanrı İnayeti’nin tarih içinde yaydığı birçok şehidin sadakatinin zaferi, bizim için derin bir teselli, neşe ve güç nedenidir. Ama hepsinden öte, imanımızın bir yalan, çocuklar için bir masal olmadığını bize açıkça gösterir.

Aziz Polikarp bir Hristiyan, rahip ve Episkopos olarak hayatını verdi, Mesih uğruna öldü, çünkü çarmıha gerilen Mesih İsa’da O’nun tanrısallığını ve kurban edilişinde de insan ırkına sunulan değerli kurtuluş armağanını gördü.”

Havari ve İncil yazarı Aziz Yuhanna’nın ilk öğrencilerinden biri olan ve Pers Ülkesi’nde yaklaşık olarak M.S. 70 yılında doğan Aziz Polikarp, genç yaşında kör olarak Smyrna’ya – bugünkü İzmir – getirildi, diyakon oldu, daha sonra rahiplikten 113 ile 117 yılları arasında Episkoposluk ünvanına atandı. Yaklaşık elli yıl boyunca görevini yerine getirdi. Polikarp, 23 Şubat 155 tarihinde İzmir Akropolü üzerinde, Roma Stadyumu’nda şehit edildi.

İzmir’de Aziz Polikarp Bayramı Görkemli Kutlaması’nda Aziz Polikarp’ın kafatasının bir parçası takdim edilir.

Aziz Polikarp’ın kafatasının bir parçası hürmet edilmek üzere tüm Ayin boyunca takdim edildi. Yunanca, Latince, Fransızca ve Türkçe ilahiler söylenerek Ayin’e renk katıldı ve tören bittikten sonra cemaate büyük salonda ikram verildi. (SAT-7 TÜRK/İZMİR-Nathalie Ritzmann)

İstanbul’da İsa Mesih’in Mabede Sunulması Bayramı Kutlandı

Kaynak: SAT7Turk Haber

SAT-7 TÜRK/ Diyakon Peder Burhan

İstanbul’da İsa Mesih’in Mabede Sunulması Bayramı

Latin ritinde kutlanan ayini, Mgr. Massimiliano Palinuro yönetirken ayine Ermeni Katolik Kilisesi Başepiskoposu Mgr. Levon Zekiyan, rahipler, diyakonlar ve İstanbul Latin Katolik Kilisesinin rahipleri ve diyakonu eşlik etti.

Ayinden önce, Msgr. Massimiliano Palinuro, Peder Vartan tarafından hoş geldiniz konuşmasıyla karşılandı. Efkaristiya tapınmasında çeşitli dillerde dualar okunurken Efkaristiya tapınmasına fokolare cemaati ilahiler ile eşlik etti.

Kutsal ayin sırasında İncil’in Luka bölümünden okunan kutsal sözlerden sonra, Mgr. Massimiliano Palinuro vaazında, bu kadim bayramın, Noel sevincinden yeni bir tat almamız sağladığını, ihtiyar Simeon gibi Rab İsa’yı kollarımıza aldığımızı ve O’nu “ulusları aydınlatan ışık” olarak selamladığımızı belirtti.

Işık Olmazsa Hayat Olmaz

Vaazının devamında, “ışığın belirtisini düşünürsek, son derece etkileyici ve anlamlı olduğunu görürüz. Işık olmazsa hayat olmaz. Aynı şekilde İsa olmadığında, yaşamımız ölümün bekleme odasından başka bir şey değildir. Işık olmazsa özgürlükte olmaz. Aynı şekilde İsa olmadığında her seçimimiz felçli gibidir, her hareketimiz koşullara bağlı kalır. Işık olmazsa etrafımızda ne var ne yok bilemeyiz, çünkü nesneleri ayırt edemeyiz. Aynı şekilde İsa olmazsa iyiyi kötüden ayıramayız ve her şey cehaletin ve şüphenin karanlığına saplanıp kalır” sözlerini ekledi.

Son takdisten önce Mgr. Massimiliano Palinuro, Mgr. Levon Zekiyan’a nazik ve içten davetleri nedeniyle teşekkür ederken, Mgr. Levon Zekiyan Latin Katolik cemaatinin katılımı için teşekkür etti ve duygusal anlar yaşandı. Daha sonra davetliler ile bir kokteyl gerçekleştirildi.

Fotoğraflar: Alfonso Zamuer

13 -15 Ocak 2022 tarihleri arasında Türkiye Katolik Episkoposları İzmir’de 113. Genel Kurul Toplantısı için bir araya geldiler.

Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu 113. Genel Kurul Toplantısı

13 -15 Ocak 2022 tarihleri arasında Türkiye Katolik Episkoposları İzmir’de Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu’nun 113. Genel Kurul Toplantısı için bir araya geldiler.

Toplantıda yerel kilise için önem taşıyan çeşitli konular ele alındı. Episkoposlar Sinodu, küçüklerin ve savunmasız kişilerin korunması, Kilise’nin yasal konumu, CET komisyonları ve temsilciler, Maranatha ve Presence dergilerinin formatları gibi konularda fikir alış verişi yapıldı.

İzmir Başepiskoposluğu tarafından başlatılan ve Kilisemize yardımcı olabilecek bir kateşizm hazırlamaya yönelik bir proje de sunuldu. Bu belge, Hristiyan imanını tanımak ve bu imanda derinleşmek isteyenler için yararlı bir araç olacaktır. Bu çalışma daha sonra Latin Riti’nde litürjik kitapların (Missale ve Lezionario) tercümesi ve baskısı için onaylandı.

Çalışmaların sonunda Episkoposlar Meryem Ana Evi’nin (Casa di Maria) “Millî İbadethane” statüsünü yeniden teyit eden bir kararnameye imza attılar. Bu yerin gelecekte ibadethane yeri olarak sunulmasını amaçlayan Tüzük’ün birinci okuması ve analizi de yapıldı. Bu belgenin daha sonra onaylanması gerekmektedir.

15 Ocak 2022 Cumartesi günü Episkoposlar şükretmek ve Türkiye’deki Kilisenin tamamı için Allah’ın Annesi Meryem’den şefaat dilemek üzere Meryem Ana Şapeli’ne gittiler.

MERHUM MONSENYÖR RUBEN TIERRABLANCA GONZALEZ ofm İÇİN VEFATININ BİRİNCİ YILINDA ANMA

Bir yıl önce COVID-19 nedeniyle vefat eden İstanbul Havarisel Temsilcisi Episkopos Mons. Ruben Tierrablanca Gonzalez için mezarı başında dua edildi ve ardından Kutsal Ruh Katedrali’nde Efkaristiya Ayini kutlandı.

İstanbul Katolik Cemaati ve Din adamlarının katıldığı ayinin sonunda Monsenyör Ruben’in ailesine hitaben yazılan İspanyolca mektup,Don Nicola Masedu tarafından okundu.

Ayini, 18 Aralık’ta İstanbul Havarisel Temsilciliği görevine başlayan Monsenyör Don Massimiliano Palinuro fd, yönetti. Ayinde kendisine bir yıl boyunca İstanbul İdari Havarisel Temsilcisi olarak görev yapan eski İzmir Metroplitliği Başepiskoposu Monenyör Lorenzo Piretto op., Türkiye Ermeni Katolikleri Başepiskoposu Kerabaydzar Monsenyör Levon Boghos Zekiyan, Süryani Katolik Cemaati Korepiskoposu Monsenyör Orhan Çanlı eşlik etti. Ayine İstanbul’da bulunan rahip ve rahibeler ile İstanbul Katolik Cemaati mensupları katıldı.

KATOLİK KİLİSELERİNDE KUTLANACAK NOEL ARİFESİ VE NOEL BAYRAMI AYİN PROGRAMLARI

Tarih:KiliseSaat
  24.12.2021Yeşilköy Aziz Stefan Kilisesi         23.30      Noel Arifesi
24.12.2021St. Esprit Katedrali23.30      Noel Arifesi
24.12.2021Lourdes Kilisesi20.00      İlahiler; 21.00 Noel Arifesi
24.12.2021St. Antuan21.00      Kutsal Ayin
24.12.2021Sacre Coeur Bebek19.30      İlahiler 20.00 Noel Arifesi
  24.12.2021Pangaltı Mıhıtaryan Okulu Kilisesi  18.00      Noel Arifesi
  24.12.2021Pangaltı Anarad Hığutyun Ermeni Katolik Kilisesi  18.00      Noel Arifesi
  24.12.2021Kadıköy Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi  19.00      Noel Arifesi
24.12.2021Büyükdere Kilisesi21.00     Noel Arifesi
 Galata Sen Jorj Kilisesi22.00 Noel Arifesi
 Bakırköy Rosaryo Kilisesi20.00 Noel Arifesi
25.12.2021St. Esprit Katedral10.00     İngilizce Noel Görkemli Bayramı
25.12.2021St. Esprit Katedral11.30      Fransızca Noel Görkemli Bayramı
25.12.2021Sacre Coeur Bebek18.00     Noel Görkemli Bayramı
25.12.2021Beyoğlu Surp Asvadzazin Ermeni Katolik Kilisesi10.30 Pek Muhterem Başepiskopos Levon Zekiyan Riyasetinde Noel Görkemli Bayramı
25.12.2021Pangaltı Anarad Hığutyun Ermeni Katolik Kilisesi  11.00 Noel Görkemli Bayramı
  25.12.2021Kadıköy Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi  11.30 Noel Görkemli Bayramı
25.12.2021Galata Sen Jorj Kilisesi10.00 Noel Görkemli Bayramı
25.12.2021Bakırköy Rosaryo Kilisesi18.00 Noel Görkemli Bayramı
25.12.2021  Büyükdere Kilisesi  18.00 Noel Görkemli Bayramı

Merhum Monsenyör Ruben Tierrablanca için Vefatının I. Yıldönümünde Dua

Değerli Kardeşler, Yarın, 22.12.2021 tarihinde Mons. Ruben Tierrablanca OFM’nin vefatının birinci yıl dönümünde sizleri Feriköy’deki mezarlığa da davet etmek istiyorum. Saat 17:00’de Frères Mineurs mezar alanında onun için dua edecek, Mons. Ruben’in mezarı kutsanacak ve çiçekler bırakılacaktır. Bu duadan sonra, daha önce ilan edildiği gibi, saat 18:00’de Katedral’de Kutsal Ayin töreni olacaktır. fr. Pawel Szymala OFMCap

Vatikan Arşiv Araştırmalarının Türkiye ve Türk Tarihçiliği Açısından Önemi

İstanbul Aydın Üniversitesi Batı (Garbiyat) Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen programlar 2021-2022 döneminde devam etmektedir. İAÜ Batı (Garbiyat) Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 05.11.2021 tarihinde, saat 15:00 itibariyle Dr. Rinaldo Marmara’nın hazırlamış bulunduğu ve İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınlarından neşredilmiş olan Mgr. Angelo Rotta-Papalık İstanbul Gayriresmî Temsilcisi Türkiye-Vatikan [Papalık] Diplomatik İlişkilere Doğru Vatikan Dışişleri Bakanlığı Arşivi: Belgeli Katalog başlıklı eser izleğinde Merkez Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile Dr. Rinaldo Marmara’nın katılımlarıyla “Vatikan Arşiv Araştırmalarının Türkiye ve Türk Tarihçiliği Açısından Önemi” başlıklı konferans gerçekleştirilecektir.

Hepinizi youtube’da canlı olarak yayınlanacak toplantıya bekliyoruz: https://youtu.be/wk3MKcR9Yyo

Vatikan’ın Türkiye ile diplomatik ilişkilerinin 60. yıl dönümü

İstanbul Aydın Üniversitesi, Rinaldo Marmara’nın, Vatikan Dışişleri Bakanlığı arşivi ışığında kaleme aldığı “Türkiye ile Vatikan Diplomatik İlişkilere Doğru” adlı eserini yayınlayarak tarih araştırmacılarına büyük bir hizmet sunuyor. Eser, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin tarihine ait Türkiye’deki ilk belgeli katalog kitap olma özelliğini de taşıyor.

TÜRKİYE KATOLİK RUHANİ REİSLER KURULU VE İZMİR BAŞEPİSKOPOSU S.E. MONS. MARTIN KMETEC’IN, YENİ İSTANBUL EPİSKOPOSU S. E. MONS. MASSIMILIANO PALINURO’YA TEBRİK MESAJI

Izmir, 15. Eylül 2021

Kederli Meryem Ana Bayramı

Prot. n. 816

S. E. R. Seçilmiş Episkopos,

Mons. Massimiliano PALINURO

Pek Muhterem Ekselansları,

Papa Fransiskus Hazretleri tarafından İstanbul Apostoik Temsilciliği görevine getirilmiş olduğunuz haberini sevinç ve mutlulukla almış bulunuyoruz.

Size kardeşçe ve canlı bir samimiyetle, Kutsal Kilisenin episkoposlar birliğine ve Türkiye Episkoposları arasına hoş geldiniz demek istiyorum. Ruhbanlar, rahipler, rahibeler ve adanmış kişiler ve ayrıca bu topraklarda yaşayan tüm kutsal Tanrı Halkı adına, başlamak üzere olduğunuz görevinizde size en iyi dileklerimi sunuyorum.

Sizin için henüz tam olarak bilmediğiniz bir yol açılıyor. Ancak bu yol, size emanet edilen sürüyü beslemek için gerçek gıdayı bulmak üzere dünya yollarında kendisini izlemeye sizi çağıran Rab’bin önünüzde çizdiği yoldur. Peygamber Yeşaya gibi, siz de bu gıdanın tatlılığını tattınız, ancak hepimiz, günlük yaşamda bu gıdayı somutlaştırmak için uğraşırken çoğu kez acılaştığını biliyoruz (bk.Hez 3, 1-11).

Bu besin, İncil’in sevincinde size emanet edilmiş olan, tüm yaşam yolunda sizi zaten beslemiş olan Allah’ın halkına yol gösterirken rehberiniz ve ışığınız olacak Allah’ın Kelâmı’dır. 

Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu adına, sizi kutluyor ve Rabbimiz Mesih İsa’nın lütfu ile sizi doldurmasını, Ruhu ile sizi donatması ve her zaman yüreğine uygun cesur bir çoban olmanız için yardım etmesini diliyorum.

Sevgili Kederli Meryem Ana, şefaatiyle daima yardım etsin ve cesaret versin.

Pek Muhterem Ekselanslarına bu vesile ile en derin saygılarımı sunuyorum.

+ Martin Kmetec

Izmir Başepiskoposu

THEOTOKOS MERYEM ANA BAYRAMI İÇİN DAVET

Prot. n. 070/2021

İzmir, 13 Eylül 2021

Aziz Altınağızlı Yuhanna Anma Günü

Muhterem Episkoposlar,

Saygıdeğer ruhbanlar ve diyakonlar,

Sevgili rahipler ve rahibeler, adanmış erkeler ve kadınlar,

Rab’de sevgili erkek ve kızkardeşlerim,

11 Ekim 431 tarihinde, 1590 sene evvel Efes Konsili’nde Bakire Meryem’in Theotokos unvanının dogmatik olarak kabul edildiği bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlamaya hazırlanıyoruz.

Bu sene 10 Ekim günü Meryem Ana Şapelinde saat 16.00’da Tespih duasını yapmak üzere toplanacağız, ardından saat 18.00’de Konsil Bazilikasının harabelerinde görkemli Efkaristiya Ayini kutlayacağız. Bu önemli dua ve kilise birliği anında burada bulunmanız, büyük bir sevinç verecektir. 

Aziz II. Yuhanna Pavlus’un burada iken söylemiş olduğu, Allah’ın tüm halkı için son derece önemli sözlerini bugün ben de sizlere söylüyor ve içtenlikle sizi davet ediyorum: “Kilisenin gerçek imanının tasdik edildiği Konsil salonundan çıkan Kilise Babaları, ta 431 yılından, Efes halkı ile birlikte sizleri karşılamaktadır”[1] ve  “Hristiyan dünyasının her köşesine hızla yayıldı ve sonraki nesillerde de Allah’ın Oğlu’na yaşam verirken Meryem’e duyulan coşkulu güven yüzyıllar boyunca nesilden nesle hiç azalmadan yankılanmaya devam etti.” [2]

Kutsal Annesinin adıyla Rab’bin huzurunda toplanırken, ona Türkiye’nin ve tüm dünyanın sevinçleri, haçları ve ümitlerini emanet edeceğiz.

Minnettar bir yürekle sizleri kardeşçe selamlıyor ve Göklerden takdis diliyorum.  

İzmir Başepiskoposu

+ Martin Kmetec


[1] II. Yuhanna Pavlus, Vaaz, Efes, 30 Kasım 1979

[2] Age.

İSTANBUL KATOLİK RUHANİ REİSLİĞİ GÖREVİNE P. MASSIMILANO PALINURO FD. ATANDI

CURRICULUM VITAE

10/06/1974 tarihinde Ariano Irpino’da doğdu. 24/04/1999’da Ariano Irpino – Lacedonia Diyosezinde Rahip olarak takdis edildi. 2011 tarihinden bu yana Türkiye’de fidei donum görevlisi olarak bulunmaktadır. Anadolu Apostolik Temsilcilik Bölgesinde Temsilci Yardımcısı,  geçici sekreter ve Trabzon’da Santa Maria Katolik Misyon Kilisesi’nde başrahiplik görevlerini yürütmektedir.

Klasik lise eğitiminin ardından PONTIFICIA FACOLTA TEOLOGICA DELL’ITALIA MERIDIONALE (PFTIM)’de Felsefî Çalışmalar alanında Diploma (1995) ve Teoloji Bakaloryası (1998) aldı.

Roma ‘da PONTIFICIO ISTITUTO BIBLICO’da Kutsal Yazılar üstüne Lisansını (2001) ve PFTIM’de dogmatik Teoloji Doktorasını tamamladı (2009).

2001-2011 arasında PFTIM’de doçent olarak bulundu, önce Corpus Paulinum e Atti’de asistan olarak ve sonra 2004’te Filologia Greca del Nuovo Testamento e discipline bibliche ausiliarie’dedoçent olarak görev yaptı; 2010’da aynı fakültede Corpus Ioanneum e Lettere Cattoliche kürsüsünde doçentlik görevini üstlendi. Tefsir ve tarih konularında makaleler ve yazıları yayınlandı.

1999: Ariano Irpino’da (AV) Nostra Signora di Fatima Mahalli Kilisesinde yardımcı rahip.

2000 – 2011: San Nicola Baronia’da SS. Annunziata Kilisesinde Başrahip.

2000-2006: Hastanede gönüllü vaizlik.

2007—2011: Ariano Irpino – Lacedonia episkoposluk bölgesinde Beni Culturali Ecclesiastici Ofisinde Direktör; aynı dönemde Diyosezan Müzeleri Direktörü, diyosezan Kütüphanesinde Kütüphanecilik ve diyosezan Arşivinde Arşivci.

2002-2005: Kalıcı diyakon adaylarının teolojik eğitimi kurs sorumlusu

2006-2011: Ariano Irpino diyosezinde laikler için teolojik eğitim okulunda Kutsal Yazılar Doçentliği.

İtalya ve Orta Doğu’da çeşitli diyosezlerde ruhbanlar ve din adamlarına dersler, son değişiklikler için kurslar ve manevi egzersizler verdi. Çeşitli İtalyan diyosezliklerinde, Katolik din öğretmenleri için Kutsal Kitap teolojisinde son yeniliklere dair kurslar verdi.

2011-2018 arasında İzmir (Türkiye)  Başepiskoposluk bölgesinde fidei donum görevlisi olarak bulundu.

14 Eylül 2012-13 Eylül 2018 tarihleri arasında İzmir Aziz Yuhanna Metropolitan Katedrali Rektörü olarak görev yaptı.

2015-2018 tarihleri arasında aynı başepiskoposluk bölgesinde Katekümen eğitimi ve kateşez Sorumlusu oldu.

2018 yılı eylül ayından bugüne dek Anadolu Apostolik Temsilciliği (Türkiye) fidei donum görevlisi olarak çalışmaktadır.

14 Eylül 2018’den bugüne dek Trabzon Santa Maria Kilisesi’nde Kilise Başrahibi olarak görev yapmaktadır.

2019 Kasım ayından bu yana Anadolu Apostolik Temsilciliği Temsilci Yardımcısı ve geçici sekreter görevindedir.

27 Aralık 2019’daİzmir Metropolitan Katedraline fahri bağlı rahip (canoınico onorario) konumundadır.

2019’da Türkiye Katolik ruhani Reisler Kurulu tarafından Türkçe’deki İnciller ve Havarilerin İşleri çevirilerinin incelenmesi ile görevlendirilmiştir.

Ayrıca öğretim seviyesinde Latince, Yunanca, Kutsal Kitap İbranicesi bilmektedir. Türkçe ve İngilizce konuşmaktadır.  

TÜRKİYE KATOLİK RUHANİ REİSLER KURULU’NUN YENİ BAŞKANI, İZMİR EPİSKOPOSU MONS. MARTIN KMETEC OFM.Conv. OLDU

izmir Episkoposluk Bölgesi Başepiskoposu Mons. Martin KMETEC OFM.Conv 13 Temmuz 2021 tarihinde yapılan CET Genel Kurul Toplantısında Türkiye Katolik ruhani Reisler Kurulu’nun yeni Genel Başkanı olarak seçildi.

Muhterem Başepiskopos Monsenyör Martin KMETEC’i yeni görevi için kutluyor, görevi sırasında daima Rab’bin rehberliğinde ilerleyeceğine olan inancımızı belirtmekten sevinç duyuyoruz.

FR. JACEK MAREK NOWACKI YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Yeşilköy Aziz Stefan Latin Katolik Kilisesi rahiplerinden fr. Jacek Marek NOWACKI’nin cenaze töreni 19 Haziran 2021 cumartesi günü, saat 10.30’da tespih duası ile başlayacak.

Minör Kapusen rahiplerinden olan Fr. Jacek, 2012 yılında Türkiye’ye gelmiş, İzmir Efes’te görev yaptıktan bir süre sonra İstanbul Yeşilköy Aziz Stefan Kilisesi’nde görevlendirilmişti. Geçtiğimiz cumartesi günü manastırda kalp krizi geçiren Fr. Jacek, 53 yaşında vefat etmişti.

Fr. Jacek’in Cenaze merasimi, yarın sabah saat 10:30’da Yeşilköy Aziz Stefan Kilisesi’nde yapılacak tespih duası ile başlayacak. Saat 11.00’de yine aynı kilisede yapılacak cenaze merasiminin ardından, saat 13.30’da Feriköy Latin Katolik Mezarlığında Minör Kapusen Rahipleri’ne ayrılan bölüme defnedilecek.

Hayatı boyunca yolunda yürüdüğü Rabbimiz Mesih İsa, Fr. Jacek’e ebedi yaşam ödülünü bağışlasın ve bu topraklarda verdiği tanıklığını bol meyve ile takdis etsin.

YEŞİLKÖY AZİZ STEFANOS KİLİSESİ RAHİPLERİNDEN FR. JACEK MAREK NOWACKI’NİN VEFATI

Diriliş ve yaşam Ben’im;

 Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. (Yu. 1,25)

12 Haziran 2021 Cumartesi günü, Yeşilköy İstanbul’daki Kapusen Manastırında 25 yıllık rahip, 31 yıldır cemaatinin üyesi olan 52 yaşındaki rahip Jacek Marek NOWACKİ OFM Cap. Vefat etmiştir.

Cenazesi 19 Haziran 2021 Cumartesi günü, İstanbul’da aşağıdaki programa göre defnedilecektir:

* 10.30: Yeşilköy Aziz Stefanos Kilisesinde Tespih Duası

* 11.00 Yeşilköy Aziz Stefanos Kilisesinde Cenaze Merasimi

* 13.30: Feriköy Latin Mezarlığında Minör Kapusen Rahipleri mezarına defin merasimi (minibüs olacaktır).

Ey Rab, ona sonsuz huzur bağışla,

Ve ebedi nurun onda parlasın.

Huzur İçinde Yatsın.

Not: Tören Facebook sayfasından yayınlanacaktır.

https://www.facebook.com/yesilkoy.kilisesi

fr. Pawel Szymala OFMCap

Dua Maratonu için seçilen yerlerden biri olan Efes Meryem Ana Kilisesi’ndeki Tespih Duası naklen izlenebilecek

Tespih Duası “Maratonu” için belirlenen 30 ibadet yerinden biri Efes’teki Meryem Ana Evi oldu.

Papa Francesko, pandeminin sona ermesi için, Meryem Ana’ya adanmış olan bu Mayıs ayının, İncil’de “Kilise hararetle Allah’a dua ediyordu” (Havarilerin İşleri 12, 5)  diye anlatıldığı gibi bir dua “maratonu”na adanmasını istedi.

Cemaate yapılan bu çağrı, Meryem Ana’nın aracılığıyla Peder’e tüm Kilise’den  aralıksız yükselen sürekli bir duayı amaçlamaktadır.

Bunun için Japonya’dan Bosna’ya, Nijerya’dan Arjantin’e, dünyanın dört bir yanında bulunan otuz temsili ibadet yeri arasında Türkiye’den de Efes’teki Meryem Ana Evi seçildi.

Bu dua döngüsü 1 Mayıs’ta Aziz Petrus Bazilikası’nda Papa Francis’in duasıyla başladı ve Papa bunu 31 Mayıs’ta Vatikan Bahçeleri’nden bitirecek.

19 Mayıs Çarşamba günü yapılacak tespih duası Efes’teki Meryem Ana Evi’nden canlı olarak yayınlanacak!

Tesbih duasıyla, Mayıs ayının her bir günü için, pandeminin en çok etkilediği farklı durumlardaki insanlar için belirlenen niyetlerle dua edilecek. Türkiye’de Efes Meryem Ana Evi’nden yayınlacak  dua, savaş halindeki halkları ve dünya barışı niyeti ile edilecek.  

Mayıs Ayı boyunca yapılacak olan Günlük Meryem Ana’ya yapılan Tespih Duası Vatikan Devle Televizyonu resmi kanalından Roma saati ile 18.00; Türkiye saati ile 19.00’da anlı olarak yayınlanmaktadır.

19 Mayıs tarihinde Efes Meryem Ana Evi’nde yapılacak Tespih Duası İzmir Başepsikoposluğu resmî YouTube kanalından naklen verilecek:

https://www.youtube.com/channel/UCXMIXfuHWAmBWApIiDxiNQw

MERYEM ANA’YA TESPİH DUASI

Papa, Vatikan Bazilikasında Tepih Duası Maratonunu açtı.

https://www.vaticannews.va/en.html

Papa Francesko Pandeminin sona ermesi için Cumartesi günü imanlıları Aziz Petrus Bazilikasından Kutsal Tespih Duasına çağırarak Dua Maratonunun açılışını yaptı.  

Papa Francesko Cumartesi yaptığı Meryem Ana’ya Tespih Duası’nda inananları, Kovid-19 küresel salgının sona ermesi için tesbih duası yaparak “Dua Maratonu”na katılmaya çağırdı.

Bu girişimin duyurulduğu basın bülteninde Yeni Müjdelemeyi Teşvik için Papalık Konseyi “Papa Hazretlerinin yürekten gelen dileğine yanıt olarak Mayıs ayı, bir yıldan uzun bir süredir dünyayı etkisi altına alan küresel salgının son bulması ve gerek iş yaşamı gerekse toplumsal faaliyetlerin tekrar eski haline dönebilmesi için bir dua ‘maratonu’na ithaf edilecektir.” Açıklamasını yaptı.

Yaralanmış bir dünya için

Papa Francesko  Cumartesi akşamı Vatikan Bazilikasına vardığınd a ellerinde mumlarıyla bşr grup genç insan tarafından karşılandı.  Etrafındaki gençlerle birlikte Papa, Madonna del Soccorso (Yardım Eden Meryem)’in eski bir resminin olduğu  Gregoryen Şapeline  ilerledi. Aslı Aziz Petrus Bazilikasında bulunan ve 16. Yüzyılda yapılan bu kopya, 2013 yılında, Papa Francesko’nun Papa olduğu ilk yılda restore edilmiştir.  

Papa böyle bir etkinliğin  “bu küresel salgınla yaralanan tüm dünya” için  olmasını amaçlıyor.  Papa Hazretleri “Meryem Ana’ya adanmış olan bu ayın başlangıcında, tüm dünyaya yayılış ibadethanelerde inananlar ve tüm iyi niyetki insanlarla duada birleşerek bu küresel salgın döneminde  şiddetle denenmekte olan tüm insan soyunu Kutsal Annemizin ellerine emanet ediyoruz.”

Bu ayın her gününde “virüsün etkilediği ve küresel salgının sonuçları yüzünden acı öeken herkesi Merhametli Anne Kutsal Bakire Meryem Ana’ya emanet edeceğiz” dedi.

Papa Hazretlerinin  giriş duasından sonra Tesbih Duası Roma’dan ve Laio bölgesinden gelen aileler ve çeşitli Yeni Müjdeleme Hareketlerinin genç temsilcileri tarafından yapıldı.  Tespih Duası ve Loretto Meryem Anasına yakarıdan sonra Papa Francesko, küresel salgında sevdiklerini kaybedenler, doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanları; hastalara refakat edenler, rahipler ve sosyal çalışanlar; bilim insanları ve dünya liderleri de dahil olmak üsere küresel salının etkilediği kişiler için özel bir dua etti.

Duasında “Herkesten çok seven Anne, hepimizi birleştiren bağın farkına vararak  tek bir büyük aileye mensup olduğumuzu anlamayı sağla, böylece kardeşlik ve dayanışma ruhu ile yoksulluk ve sefaletin farklı durumlarını yaşayanlara yardım edebilelim. İmanda ısrarlı, hizmette sebatkar ve duada ısrarlı olmamız için bizi yüreklendir.”  Dedi.

Ayinin sonunda Dua maratonunda yer alacak oklan Meryem Ana’ya mahsus otuz bir ibadet yerinegönderilecek özel Tespihleri takdis etti.

Bitmeyen Yakarma

Papalık Yeni Müjdelemeyi Teşvik Konseyi “dünyada Meryem Ana’ya ithaf edilmiş her kilise bölgede kullanılan yerel dilde ve o bölgeye özgü şekilde, küresel salgın boyunca askıya alınmıış olan  sosyal yaşamın, çalışma hayatının ve pek çok faaliyetin esk haline gelebilmesi için dua etmeye çağrıldı.  Bu ortak duayla Kutsal Bakire Meryem ana’nın şefatati için yalvararak Peder’e tüm Kilisedebn sürekli yükselen dünyanın meridyenleri arasına dağılmış  bitmeyen bir yakarma doğması amaçlanmaktadır” dedi. Matyıs Ayı boyunca her gün Meryem Ana’ya ithaf edilmiş farklı bir kiliseden yapılacak olan Tespih Duası Vatican Media tarafından, Roma saatine göre 18.00’de yayınlanacak. Günlük dua yayınını Vatican News wep portalinden, Facebook ve youtube kanallarından ya da tüm dünyada ortaklık yaptığımız radyo ya da televizyon kanallarından izleyebilirsiniz.

Her gün küresel salgından en çok etkilenen kişiler çeşitli kategorilerde özel niyetle dualarla  sunulacaktır. Meryem Ana Kiliselerinin listesi ve günlük niyetler Papalık Konseyinin websitesinden görülebilir. website 

PASKALYA DEVRESİ IV. PAZAR

Yuhanna 10, 11-18

Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam, kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar ve dağıtır. Adam kaçar. Çünkü ücretlidir ve koyunlar için kaygı duymaz. Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de Baba’yı tanıdığım gibi, benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm.

Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak.

Canımı, tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için Baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz; ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu Babam’dan aldım.”

ERMENİ KATOLİK KİLİSESİNİN DEĞERLİ DİYAKONU HAGOP MİNASYAN’IN EŞİ BAYAN ZARTAR MİNASYAN YAKALANDIĞI COVİD-19 NEDENİYLE VEFAT ETTİ

Yazan: Buğra Poyraz

Türkiye’deki tüm kiliselere hizmet etmiş olan çok değerli bir ailenin
kıymetli annesi bugün aramızdan ayrıldı.

Ermeni Katolik Kilisemizin değerli Diyakonu Hagop Minasyan’ın sevgili eşi
Zartar Minasyan’ı kaybettik.

Kendisi birçok dini ve sivil kurumda uzun yıllar gönüllülük yaptı…
Herkese bir hizmet ve adanmışlık örneği bıraktı. Uzun seneler boyunca, yeri
geldi Hayata Sarıl Lokantası’nda gönüllü olarak yemek yaptı ve sokaktaki
muhtaçlara dağıttı, yeri geldi derneklerde ve özel derslerde Ermenice
öğretti. Birçok kuruma ve topluluğa dokundu. Hristiyan adanmışlığını bize
gösterdi, aynı zamanda bir din adamının eşi olmanın ne demek olduğunun da
dersini verdi.

Bu özelliklerin yanı sıra, Türkiye’deki Hristiyan toplumunun hafızasına
sahipti. Anlattıklarıyla öğrencilerini ve dostlarını dönüştürürdü.

Rab onu isim gününde yanında aldı.

Bayan Minasyan’ın cenazesi 30 Mart 2021 Salı günü saat 14:00’te Şişli
Ermeni Katolik Mezarlığı’nda olacaktır.

Eşi Diyakon Hagop Minasyan’a, kızı Narod Minasyan’a ve torunu Ara Can Noyan’a başsağlığı diliyoruz.

PAPA FRANCESKO HAZRETLERİNİN 2021 YILI ORUÇ DÖNEMİ MESAJI

KUTSAL PAPALIK MAKAMIPAPA FRANCESKO HAZRETLERİNİN 2021 YILI ORUÇ DEVRESİ MESAJI  

“Şimdi Yeruşalim’e gidiyoruz…” (Mt 20,18). Oruç Devresi: imanda, ümitte ve sevgide yenilenme zamanı.   Sevgili kardeşler, İsa, Peder’in isteğini yerine getirmek üzere çekeceği ıstıraplarını, ölümünü ve dirilişini anlatır ve görevinin derin anlamını onlara açıklar; onları dünyanın kurtuluşu için onunla birleşmeye çağırır. Bizi Paskalya kutlamalarına götüren Oruç dönemi yolunda ilerlerken, “kendisini ölüme, haç üzerinde ölüme dek alçaltacak denli itaat eden” (Fil. 2, 8)  Kişi’yi hatırlayalım. Bu Tanrı’ya dönüş zamanında, ümidin “diri suyunu” çekelim ve bizi Mesih’te kız ve erkek kardeşler haline dönüştüren Tanrı sevgisini, açık bir yürekle kabul edelim. Paskalya gecesinde, Kutsal Ruh’un işleri sayesinde yeni erkekler ve yeni kadınlar olarak doğmak üzere Vaftizimizin sırlarını yenileyeceğiz. Fakat zaten Oruç döneminde alınan bu yol, Mesih’i izlemek isteyenlerin duygularını, davranışlarını ve seçimlerini, her şeyi Diriliş’in ışığı altında canlandıran Hıristiyan yolculuğunun tamamına benzer. İsa’nın vaazlarında anlattığı şekilde oruç, dua, sadaka (bk. Mt. 6, 1 – 18) Tanrı’ya dönüşümüzün, tövbemizin koşulu ve ifadesidir. Yoksulluğun ve mahrum kalmanın (oruç), yaralı adama sevgi ile bakmak ve sevgi ile davranmanın (sadaka) ve Peder ile diyalogun (dua)  yolu, bizde gerçek bir imanın, yaşayan bir ümidin ve çalışkan bir sevginin vücut bulmasına izin verir.  

1.İman bizi Gerçeği kabul etmeye ve Tanrı’nın huzurunda ve tüm kardeşlerimizin karşısında onun tanıkları olmaya çağırır.

Bu Oruç Döneminde Mesih’te kendini gösteren Gerçeği kabul etmek ve yaşamak demek, öncelikle hepimizin, Kilise’den nesiller boyunca bize aktarılagelen Tanrı Sözü tarafından ulaşılabilir olmaya kendimizi elverişli hale getirmek demektir.  Bu Gerçek, seçilmiş, üstün ya da farklı birkaç akıla mahsus inşa edilmiş bir anlayış değil, biz henüz bilinçle onu tanımamışken, ilk önce bizi sevmiş olan Tanrı’nın yüceliğine açık olan yüreğin zekâsı sayesinde aldığımız ve kavrayabildiğimiz bir mesajdır. Bu Gerçek, insanlığımızın sonuna kadar – zorlu ama herkese açık – yol olduğunu varsayan, Yaşam’ın bütünlüğüne götüren Mesih’in kendisidir.  Bir mahrum kalma deneyimi olarak yaşanan oruç, bu deneyimi yüreklerinde sadelikle yaşayanları Tanrı’nın armağanlarını tekrar keşfetmeye ve yaratılmışlar olarak, Tanrı’nın benzeyişinde ve suretinde yaratıldığımızı ve Tanrı’da bütünlük kazanacağımız gerçeğini kavramaya götürür. 

Kabul edilmiş bir yoksulluğu tecrübe etmek olan oruç, yoksul ile yoksul olmayı sağlar ve sevgide kabul etmenin ve paylaşmanın zenginliğini  “biriktirir”. Bu şekilde anlaşılıp uygulanan oruç, Acquinolu Thomas’ın dediği gibi, sevgi karşısındakini kendisiyle bir tutup ona dikkatin yöneltme eylemi olduğu için, Tanrı’yı ve komşuyu sevmeye yardım eder. (Bk. Gng. Fratelli Tutti, 93). Oruç Dönemi, inanmak ya da Tanrı’yı hayatımıza kabul etmek ve bize “gelerek yaşaması”na imkân verme zamanıdır (Yu. 14, 23). Oruç tutmak varlığımızı dolduran ne varsa buna doğru ya da yanlış bilgi doygunluğu da dâhil olmak üzere tüketim ürünlerinden kendimizi özgür kılmak, böylece yüreğimizin kapılarını, her bakımdan yoksul olarak  “lütfun ve gerçeğin doluluğuna” kavuşturmak için gelen Kurtarıcı Tanrı’nın Oğlu’na açmak demektir.

İZMIR’İN YENI BAŞEPİSKOPOSU MGR MARTİN KMETEC’İN KUTSAMA TÖRENİ

GÜNCEL

İzmir’in Yeni Başepiskoposu Mgr Martin Kmetec’in Kutsama Töreni

İzmir Santa Maria Kilisesi’nde, İsa Mesih’in Mabed’e Sunulması Bayramı ile denk gelen gün olan 2 Şubat 2021 tarihinde İzmir’in Yeni Başepiskoposu Mgr Martin Kmetec’in Kutsama Töreni gerçekleştirildi. Başepiskoposu Mgr Martin Kmetec, 2015 yılında görevi alan ve yaşı sebebiyle görevinden feragat edip emekliliğe ayrılan Mgr Lorenzo Piretto’nun yerine geldi.

İzmir’de meydana gelen sel nedeniyle kiliseyi su bastı ve tören bir buçuk saat geç başladı.

Kutsama töreni, Vatikan Türkiye Büyükelçisi Mgr Paul Russell’in Baş Kutsayanı olduğu İzmir emekli Başepiskoposu Mgr Lorenzo Piretto, Türkiye Keldani Başepiskoposu Mgr Ramzi Garmou ve Moskova’nın  Episkoposu Mgr Nikolai Dubinin eşliğinde gerçekleşti.

İzmir Rum Ortodoks Kilisesi Metropolitliği Başepiskoposu Bartolomeo Samaras, Türkiye Ermenileri Patriği II. Sahak’ı temsilen Ruhani Meclis Üyesi ve Kiliseler arası ilişkiler sorumlusu Kıdemli Peder Drtad Uzunyan, Türkiye Ermeni Katolik Başepiskoposluğu adına Başrahip Vartan Kirakos Kazanjian, Anglikan Kilisesi rahipleri Patrick İrwin ve James Buxton ile birlikte, Fransisken Konventual Dünya Başrahibini temsil eden Rahip Tomas Lešnak ve İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin de törene katıldılar.

Mgr Martin Kmetec’in etrafında aynı Fransisken Konventual cemaatinden iki yardımcı rahip, İstanbul’dan Doğu ve Kutsal Topraklar’ın Gözetmeni Kıdemli Peder Anton Bulai ve Slovenya bölgesi Başrahibi Peder Igor Salmič  de törende yer aldılar.

Kutsama töreni İzmir’in emekli Başepiskoposu Mgr Piretto’nun giriş konuşmasıyla başladı. Ardından Vatikan’dan gelen ve yeni İzmir Başepiskoposu’nun ismi ilan edilen Beyanname İzmir/Alsancak Rosario Kilisesi’nin Başpapazı Peder Igor Barbini tarafından latince olarak okundu.

Belge okunmadan önce okuyucu tarafından tüm katılımcılara, toplanan tüm meclise ve aralarında bulunan Slovenya’nın Türkiye Büyükelçisi Veleposlanik Primož Šeligo, Paraguay’ın Türkiye Büyükelçisi Ceferino Valdez Peralta’ya, İzmir’in Fransa ve Slovenya Fahri Konsolosları Zeliha Toprak’a, Dr. M. Mazhar İzmiroğlu’na, İzmir Konak Belediyesi’nin temsilcisi Teodora Hacudi’ye ve şehirde Kültürel ve Eğitim kurumlarının temsilcilerine gösterildi.

Mgr Russell verdiği vaazın ardından, kural olduğu üzere yeni atanacak Başepiskoposa imanı korumaya ve görevinin gerektirdiği işleri yapacağına dair verilen söz hakkında bir takım sorular sordu ve Peder Martin hepsini olumlu olarak cevapladı.İstanbul Aziz Antuan Kilisesin’nin Başrahibi Peder İosif Robu tarafından ‘’Azizlere Yakarış’’ ilahisi söylenerek kutsana Başepiskopos, kutsayanın önünde boylu boyunca uzanmaya, dinleyiciler ise diz çökmeye davet edildi.

Geleceğin Başepiskoposu, Baş Kutsayanın önünde, önce ondan ve sonra diğer üç Episkopos tarafından ellerinin uzaltılması için diz çöktü.

P. Martin’in başının üstünde açık İncil kitabı iki yardımcı rahip tarafından tutulurken, Mgr Russell kutsama duasını okudu.

Tören, Peder Martin’in başına Baş Kutsayan tarafından kutsal yağ sürülmesi ile devam etti ve ardından sağ yüzük parmağına sadakat sembolü yüzüğünü takmadan önce İncil verdi.

Mgr Russell, Başepiskopos asasını vermeden ve koltuğun üstünde oturmaya davet etmeden önce yeni İzmir Başepiskoposunun başına Episkopos başlığı koydu. Tüm episkoposluk kıyafetleri ile, Mgr Martin, Baş Kutsayan ve ardından altar yanındaki tüm Episkoposlar ve papazlar tarafından barış kucaklaması ile selamlandı.

Efkaristiya töreni bittikten sonra Mgr Bartolomeo Samaras, peder Drtad Ermeni Patriği adına, peder James Anglikan Kilisesi adına, Fransisken Konventual rahibi Tomas Lešnak ve Türkiye Ermeni Katolik Başepiskoposluğu adına peder Vartan Kazanjian sırayla konuşma yaptılar ve hediyelerini takdim ettiler.

Ardından Mgr Martin Kmetec, Mgr Lorenzo Piretto ve Mgr Ramzi Garmou orta yoldan ve nefin sonuna kadar cemaati takdis etmek için gidip döndüler ve bu sırada koro “Te Deum” isimli geleneksel şükran ilahisini söyledi.

Yeni Başepiskopos, kutsama töreninde bulunanlara teşekkür etmek için ve yeni görevinin taahhütlerini anmak için söz aldı. Konuşmasında şu alıntıyı yaptı : “…Başpiskoposluğumuza bağlı, Katolik Kilise cemaatimizin tüm imanlılarına hitap ederken, bir Episkopos dostumun şu sözleri aklıma geliyor: “Havarilerin Halefleri olan Episkoposlar Topluluğuna hoş geldin /…/. Ancak unutma ki Allah’ın yargısının bizden beklentisi daha fazla olacaktır.”

Tören bittikten sonra, Mgr Martin katılımcıların tebriklerini kabul etti.

(Nathalie Ritzmann, Sat7 Izmir)
TARSUS KİLİSESİ RAHİBELERİNDEN SÖR MARİA CONCETTA MUSTACCIU EBEDİYETE İNTİKAL ETTİ.

Tarsus Kilisesi Rahibelerinden Sör Maria Concetta Mustacciu yakalandığı Covid-19 hastalığından kurtulamayarak vefat etti.

Rab onu cennetine kabul etsin.

Figlie Della Chiesa Tarikatı Rahibelerinden Sör Maria Concetta Mustacciu, 2013 yılından beri Hristiyan cemaatinin bulunmadığı, Türkiye’nin güney bölgesindeki şehirlerinden Tarsus’ta görev yapıyordu.

“Paganların Havarisi” Aziz Pavlus’un şehrinde, Müze Kilise olarak yer alan Aziz Pavlus Kilisesinde diğer rahibe kız kardeşleri ile sessiz bir şekilde ışık oldu.

Kiliseye gelenlere Mesih İsa’yı anlattı, yeri geldi Tarsus’a gelen Hristiyanlar için kilisede ayin düzeni hazırladı ve sonra her şeyi tekrar topladı. Sör Maria Concetta, her zaman sevinç ve sevgiyle yoksullara yardım için çalıştı.

Caritas’ın giysi yardımlarını olduğu kocaman torbaları taşıdı, giysileri yıkadı, ütüledi, yoksullara en güzel şekilde dağıtılması için uğraştı.

Rahibe Maria Concetta sevgi dolu ve herkese açık kalbiyle tanıyanların üstünde derin bir iz bıraktı. Hristiyanlığın doğduğu topraklarda Mesih’in sevgisine yaşamıyla tanıklık verdi. Rab’den bu tanıklığın meyvelerini çoğaltmasını diliyoruz.

Rab, Rahibe Maria Concetta’yı cennetine kabul etsin.

PADRE LUIGI 100 YAŞINDA EBEDİYETE İNTİKAL ETTİ

Sevgili Kardeşler, Hastane sessizliğinde, acı dolu günlerin ardından Padre Luigi Iannitto 100 yaşında (Doğumu 5 Ocak 1921) aramızdan ayrıldı. Ebedi huzuru için dua ediyoruz.

______

CURRICULUM VITAE

Padre Luigi Iannitto, 5 Ocak 1921 tarihinde Montagano (CB)’da doğdu. Penne (PE)’de 5 yıllık bir deneme süresinden sonra 3 Ekim 1938’de Assisi’de aday rahipliğe girdi.  4 Ekim 1939’da geçici yemin etti, 12 Aralık 1942’de rahiplik yemini etti. Assisi’deki çalışmalarından sonra Roma’da Via St. Teodoro’daki Collegio Serafico’da 1945 – 1949 yılları arasında teoloji lisansı ile hazırlıklarına devam etti.

L’Aquila’da Mahalli Kilise Başrahibi (1966 -1973), lisede teoloji öğretmeni,Ruhbanların Rektörü ve rahip adayı öğretmenlerinin, Rahip okulu adaylarının rektörlüğünü yaptı üç yıl boyunca episkoposluk bölgesi sekreterliği ve saymanlığı ve 1969’da Capitolo Generale’ye katılarak Custos Custodum  görevini üstlendi.

1973’te Türkiye’ye geldi. 25 yıl kilise başrahipliği yaptı. Derin bir Hristiyan eğitimi vermek üzere çeşitli gruplar oluşturdu (Focolarini, Neokatekümena, çeşitli faaliyetlerin yapıldığı gruplar) ve İslam ile diyalog için çeşitli toplantılar düzenledi.

Müslümanlarla iletişim kurabilmek için Türkçe çalışmalarına katıldı. Türk topraklarında pastoral görevin somutlaşabilmesi için yerel dilde yayınlar yapma konusunda büyük bir gayretle çalıştı (Kutsal Ayin Kitabı, çocuklar ve yetişkinler için Din ve Ahlak İlkeleri Kitabı, kullanılabilen tek baskı olan Katolik cemaatinin yararlanması için Deuterokanonik kitapların çevirisi, aylık dergi olarak Sent Antuan Dostu) le birlikte  yaklaşık katolik öğretisi ile alakalı kitaplar, Kilise Babalarından eserler, azizler hakkında kitaplar, Türkçe Breviarium (Günlük Övgü Duaları, Saatlerin Övgüsü,  Akşam Övgü Duaları, Dört Haftalık Mezmurlar ve Ölüler için Dualar) gibi 40’tan fazla kitabı Türkçe’ye kazandırdı.

_______

Bize kardeş olarak böyle bir kişiyi verdiği bu büyük armağanı için Rabbe şükrediyoruz. Onun, rab’bin Egemenliği için cöert ve özgür taahhüdünü biz de sürdürmeye söz veriyoruz.

Cenazesi için daha sonra açıklama yapılacak.

iSTANBUL LATİN KATOLİK CEMAATİ RUHANİ REİSİ EPİSKOPOS RUBEN TIERRABLANCA GONZALEZ BUGÜN TOPRAĞA VERİLDİ.

Tubernuka Episkoposu namıyla İstanbul Latin Katolik Kilisesi – Havarisel Vekili Mgr. Ruben TIERRABLANCA GONZALEZ OFM, 22 Aralık Salı akşamı, 68 yaşında, Göksel Peder’e intikal etti.

Episkoposumuzun cenaze ayini 29 Aralık Salı günü saat 11:00’de Kutsal Ruh Katedrali’nde yapıldı,  törenden sonra saat 13:00’te Feriköy Latin Katolik Mezarlığı’nda defin gerçekleşti.

Cenaze Ayinine Vatikan  Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Walter ERBİ başkanlık etti. Ayine Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Ekselansları Kerabaydzar Levon Boghos ZEKİYAN, Türkiye Keldani Katolik Cemaati Ruhani Lideri Ekselansları Ramzi GARMOU, Süryani Katolik Cemaati Ruhani Lideri Muhterem Korepiskopos Orhan ÇANLI ve Rahipler ile Katolik Cemaati mensupları iştirak etti.

ONLINE – Cenaze ayini 29 Aralık Salı günü saat 11:00’de

 

İstanbul Latin Katolik Kilisesi – Havarisel Vekaleti’nin Pederlerine, Ruhanilerine ve imanlılarına;

Kardeşimiz ve Episkoposumuz, Tubernuka Episkoposu namıyla İstanbul Latin Katolik Kilisesi – Havarisel Vekili Mgr. Ruben TIERRABLANCA GONZALEZ OFM, 22 Aralık Salı akşamı saat 23.15’te, 68 yaşında, Göksel Peder’e intikal etti. 2 Aralık tarihinden beri Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görmekteydi. 

Bu elim durum için kız kardeşi Celia Hanım’a, Minör Fransisken Kardeşler’e, kendisine yakın çalışma arkadaşlarına ve kaybı için gözyaşı döken Vekilliğimizin imanlılarına başsağlığı dileklerimizi ifade ediyoruz. 

Rabbimiz, kardeşimiz Mgr. Ruben’e adanmış hayatı ve kiliseye hizmeti için mükafatını versin ve Rab İsa onu Krallığına iyi ve sadık kulu olarak kabul etsin.

Episkoposumuzun cenaze ayini 29 Aralık Salı günü saat 11:00’de Kutsal Ruh Katedrali’nde yapılacak, bu törende tabutu mevcut olmayacaktır. Bu törenden sonra saat 13:00’te Feriköy Latin Katolik Mezarlığı’nda defin gerçekleşecektir. Katedralde az kişi için yer bulunmaktadır. Törene katılacak kişilerin mahalli kiliselerinden bilet edinmeleri gerekmektedir.

Törenler SAT-7 TÜRK televizyon kanalı tarafından canlı yayınlanacaktır. Özellikle SAT-7 TÜRK kanalının canlı yayını ile törene iştirak etmeniz tavsiye edilmektedir.

İlk fırsatta daha ayrıntılı bilgi paylaşılacaktır. 

Arzu eden kişiler, Katedrali ziyaret edip O’nun ruhu için dua edebilirler. 

Sevgili Episkoposumuz Ruben’in Rab’bin esenliği içinde istirahat etmesi için dua edelim.

Pandeminin getirdiği kısıtlamalardan dolayı, başsağlığı mesajları şu siteye bırakılabilmektedir:  

https://www.facebook.com/ruben.tierrablanca.39/

Requiescat in Pace

Monsenyör Ruben TIERRABLANCA GONZALEZ OFM

 

         Pek Muhterem Monsenyör Ruben TIERRABLANCA GONZALEZ OFM Meksika’nın Celaya Episkoposluk Bölgesine bağlı Cortazar’da 24 ağustos 1952’de Julio TIERRABLANCA ve Maria GONZALEZ’in çocuğu olarak dünyaya geldi. Orta öğrenim için doğduğu yerde, Fransiscan Pio Mariano Seminerine katıldıktan sonra 22 Ağustos 1970’te rahip adayı oldu. Queretaro, Meksika’da Collegio Santa Cruz’da eğitim gördü ve teoloji ve felsefe eğitimi için El Paso Teksas, ABD’de Saint Anthony seminerine devam etti.  Ardından Roma, İtalya’da Papalık Kutsal Kitap Enstitüsü’ne katıldı.

       2 Ağustos 1977’de Minör Fransisken Tarikatı’na katıldı ve 29 Haziran 1978’de doğduğu şehir Cortazar’da rahip olarak atandı.

       Monsenyör Ruben TIERRABLANCA GONZALEZ 2003 yılında İstanbul Santa Maria Draperis Kilisesinde Minör Fransisken rahiplerin başrahibi olarak atandı.  Türkiye Ekümenzim ve Dinlerarası Diyalog için Uluslararası Kardeşlik Başkanı olarak görev aldı. 2018 yılından beri Türkiye Katolikleri Ruhani Reisler Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

    Monsenyör Ruben bir süredir yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hastanede tedavi görmekteydi. Dün gece saat 23.42’de Covid-19’a bağlı çoklu organ yetmezliği yüzünden vefat etti.

 

MERYEM ANA’NIN BAĞRINDA IŞIKLARDA UYUSUN…

Monsenyör Ruben TIERRABLANCA GONZALEZ OFM

Pek Muhterem Monsenyör Ruben TIERRABLANCA GONZALEZ OFM Meksika’nın Celaya Episkoposluk Bölgesine bağlı Cortazar’da, 24 ağustos 1952’de Julio TIERRABLANCA ve Maria GONZALEZ’in çocuğu olarak dünyaya geldi. Orta öğrenim için doğduğu yerde, Fransiscan Pio Mariano Seminerine katıldıktan sonra 22 Ağustos 1970’te rahip adayı oldu. Queretaro, Meksika’da Collegio Santa Cruz’da eğitim gördü ve teoloji ve felsefe eğitimi için El Paso Teksas, ABD’de Saint Anthony seminerine devam etti.  Ardından Roma, İtalya’da Papalık Kutsal Kitap Enstitüsü’ne katıldı.

2 Ağustos 1977’de Minör Fransisken Tarikatı’na katıldı ve 29 Haziran 1978’de doğduğu şehir Cortazar’da rahip olarak atandı.

Monsenyör Ruben TIERRABLANCA GONZALEZ 2003 yılında İstanbul Santa Maria Draperis Kilisesinde Minör Fransisken rahiplerin başrahibi olarak atandı.  2014 yılında İstanbul Havarisel Temsilciliği görevine getirildi.

Monsenyör Ruben bir süredir yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hastanede tedavi görmekteydi.

Dün gece saat 23.42’de Covid-19’a bağlı çoklu organ yetmezliği yüzünden vefat etti.  

Türkiye Katolikleri Ruhanî Reisi Monsenyör S.E. Ruben Tierrablanca Gonzalez ebediyete intikal etti.

İstanbul Havarisel Temsilcisi ve Türkiye Katolikleri Ruhani Reisi 
S.E. Monsenyor Ruben Tierrablanca Gonzalez 
yakalandığı covid -19 hastalığı nedeniyle bu gece ebediyete intikal etti. 
Rabbimiz Mesih İsa onu cennetine kabul etsin. 
Türkiye Katolikleri ve onunla çalışma şansına erişmiş olan bizler 
kendisini minnetle anacağız.

NOEL DEVRESİ 2020 -2021AYİN PROGRAMI

YEŞİLKÖY ST. STEFANOS LATİN KATOLİK KİLİSESİ

26 Aralık Cumartesi saat 10.30 Efkaristiya
27 Aralık Pazar Kutsal Aile Bayramı  saat 10.30 Efkaristiya
1 Ocak Cuma THEOTOKOS – MERYEM ANA BAYRAMI saat 10.30 
3 Ocak Pazar Noel Devresinde 2. Pazar günü saat 10.30 Efkaristiya
10 Ocak Pazar MESİH İSA’NIN VAFTİZİ bayramı 
https://www.facebook.com/yesilkoy.kilisesi
SURP HOVHAN VOSGEPERAN ERMENİ KİLİSESİ 

Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi'nin 2020 Noel Programı


24 Aralık 2020 Perşembe Saat 18.00'de Pek Muhterem Başepiskopos Levon Zekiyan riyasetinde  Okumalar ve Kutsal Ayin.


25. Aralık 2020 Cuma Saat 11.00'de Pek Muhterem Başepiskopos Levon Zekiyan'ın sunumuyla Kutsal Ayin.


Pandemi münasebetiyle Kutsal Ayinler sadece online olarak yayınlanacaktır.


Aşağıdaki linkten canlı olarak izleyebilirsiniz.


https://www.facebook.com/Vosgeperan1863

Kadıköy Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi 2020 Noel ve 2021 İsa Mesih'in Vaftizi ve Belirişi Bayramı Kutsal Ayin Gün ve Saatleri


24.12.2020 Perşembe Saat 18.00 Kutsal Ayin


25.12.2020 Cuma Saat 11.30 Kutsal Ayin


04.01.2021 Pazartesi Saat 11.30 Kutsal Ayin


06.12.2021 Çarşamba Saat 18.00 Kutsal Ayin


Kutsal Ayinler sınırlı sayıda katılım ile gerçekleşecektir. 


Քրիստոս Ծնաւ Եւ Յայտնեցաւ??
Mutlu Noeller??
Merry Christmas??
İskenderun Hatay'da Aziz Corc Kilisesinde
 25 Aralık Cuma günü          saat 11.30  ve saat 18.00'de 
Noel Ayini kutlanacaktır. 

Guadalupe’li Meryem Ana Bayramının125. Yıldönümü

Sevgili Kardeşler,

Papa Francesko dünyadaki tüm Hristiyanlara Guadalupe’li Meryem Ana Bayramının  125. yıldönümüne denk gelen 12 Aralık 2020 tarihinde evde kalarak indüljans alma imkanını bağışladı.

Bu vesile ile sizleri Episkoposumuz Ruben için duaya davet ediyoruz. Sizleri yarın 12.12.2020 tarihinde, saat 12.00’de (gün ortasında) Episkopos Ruben’in arzu ettiği gibi Vikaryamızda duada birlik içinde bir cemaat  olmak üzere dua etmeyi teklif ediyorum.

Guadelupeli Meryem Ana’nın şefaati ile Rabbimiz Mesih İsa’dan Monsenyör Ruben’e sağlığını bahşetmesini diliyoruz.

Başka insanları da duaya davet etmek için ekteki posteri kullanabilirsiniz.

Pax et Bonum
fr. Pawel Szymala OFMCap, vic.del.