Olağan Devre V. Cuma

RESPONSORİUM    18.22.23-25                             

¥ Ruh’un yönetimindeyseniz, Yasa’ya bağımlı değilsiniz. * Ruh’un ürünü sevgi, sevinç, esenliktir. ¶ Ruh sayesinde yaşıyorsak, Ruh’un izinde yürüyelim * Ruh’un ürünü sevgi, sevinç, esenliktir.