Oruç Devresi III. Perşembe

RESPONSORİUM  Bk. Yu. 4, 23-24                                                   

¥   O’na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. * Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor.

¶  Allah ruhtur, ama içtenlikle tapınanların Baba’ya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte, o saat şimdidir. * Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor.