Oruç Devresi II. Çarşamba

RESPONSORİUM       Gal. 3, 24-25. 23                       

¥ İmanla aklanalım diye Mesih’in gelişine dek Yasa eğitmenimiz oldu. * Ama iman gelmiş olduğundan, artık Yasa’nın denetiminde değiliz.

¶ Bu iman gelmeden önce Yasa altında hapsedilmiştik, gelecek iman açıklanıncaya dek Yasa’nın tutuklusuyduk.

¥ Ama iman gelmiş olduğundan, artık Yasa’nın denetiminde değiliz.

CET Episkoposları Ad limina Apostolorum ziyaretlerini tamamladı

5-9 Şubat 2024 tarihlerinde Türkiye Katolik Episkoposlar Konferansı üyeleri ad limina Apostolorum, yani Havari Mezar eşiklerine ziyaret için Roma’ya gittiler.

Bu ziyaretler, episkoposların Papa’ya kendi episkoposluk bölgelerinde kaydedilen ilerlemeler hakkında bilgi verdikleri ve yanıtlar aldıkları özel zamanlardır. Apostolik Anayasa Praedicate evangelium’un altını çizdiği gibi bu ziyaret, “her bir Kilise’nin, her bir Episkoposluk Konferansı’nın ve her bir Doğu hiyerarşisi Kurumlarındaki Ruhbanların, Roma episkoposu ile ilişkilerinin en yüksek anını temsil etmektedir. Aslında, Papa Hazretleri, kendisini ziyaret eden episkoposluktaki kardeşlerini kabul eder, onlarla Kiliselerin iyiliği ve episkoposların pastoral işleviyle ilgili konuları tartışır, onları iman ve ilahi sevgide onaylar ve destekler.

Ad limina ziyaretinin zirvesi 9 Şubat Cuma günü yaşandı. Aziz Petrus’un Mezarı’ndaki Efkaristiya ayini ve kişisel duanın ardından din adamları, Kutsal Papa Hazretleri Franciscus ile bir araya geldi. Görüşme büyük bir samimiyet havası içinde gerçekleşti

“Papa Franciscus ile sorunlarımızı ve umutlarımızı paylaştık” diyen episkoposlar Konferansı Başkanı Mgr. Martin Kmetec, episkoposların Papa’ya yerel kilisemize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettiklerini ve Papa’nın hiçbir zaman eksik etmediği ilgi ve samimi alakadan dolayı derin minnettarlık duyduklarını ifade etti. 

Oruç Devresi II. Pazar

RESPONSORİUM İbr. 12, 22. 24. 25

¥ Oysa sizler Yeni Antlaşmanın aracısı olan İsa’ya yaklaştınız. * Bunları söyleyeni reddetmemeye dikkat edin.

¶ Herkesin yargıcı olan Allah’a, yetkinliğe erdirilmiş doğru kişilerin ruhlarına ve Habil’in kanından daha üstün bir anlam taşıyan serpmelik kana yaklaştınız.

¥ Bunları söyleyeni reddetmemeye dikkat edin.

Oruç Devresi 1. Cumartesi

RESPONSORİUM 1. Kor. 15, 55-56; Ağı. 3, 25

¥ «Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nere-de?» Ölümün dikeni günahtır. Günah ise gücünü Kutsal Yasa’dan alır. * Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Allah şükürler olsun!

¶ Rab kendisini bekleyenler, O’nu arayan canlar için iyidir.

¥ Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Allah şükürler olsun!

Paskalya’ya Hazırlık Devresi – 2. Pazar Günü – B

Litürji

Kutsal Kitab’ın Okunması

25/02/2024 PASKALYA’YA HAZIRLIK DEVRESİ 2. Pazar Günü – B

1.Okuma Yar 22,1-2.9.10-13.15-18 Mez 115 2.Okuma Rom 8,31-34 İncil Mk 9,1-9 

Paskalya Arifesinde vaftiz sırasında verilmiş sözlerimizi yenilemek için hazırlanmaya devam etmekteyiz. O gece birçok kişi vaftiz olacak, bizler de Şeytanı reddetmemizi ve Rab’bimiz ve Öğretmenimiz Mesih İsa’ya bağlılığımızı yenileyeceğiz. Yeni vaftiz olanlarla birlikte tek bir Beden olmakta, tek Ruh’a katılmaktayız.

Transfiguration of Christ (Unknown - circa 1600)
Transfiguration of Christ (Unknown – circa 1600)

Aziz Pavlus bugün, Allah’ın sevgisini garantilemektedir. Bu sevgisi hiç yok olamaz çünkü O, hepimiz için İsa’yı vererek bizi sevmeye bağlandı. Allah bizi aklamak ve kurtarmak için bunu yaptı. Hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkmamalıyız, Allah’ın bizim için gerçekleştirdiği sevgiyi hiçbir düşman yok edemez.

Havarinin sözleri bizleri diğer iki okuma metnine yöneltmektedir: İbrahim oğlunu Allah’a kurban etmeye hazırlanmaktadır, İsa da Musa ve İlyas ile Baba’nın gösterdiği kurtuluş planlarını konuşmakta ve bu planı kendisi aracılığıyla gerçekleştireceğini söylemektedir.

İbrahim’in tek oğlu İshak ile dağa doğru yürüyüşü ilerisini göstermektedir: İsa’da gerçekleşecektir. Elbette bizim varış noktasına, yani Baba ile kucaklaşmamıza doğru yürüyüşümüzü de simgelemektedir. İbrahim Allah’tan her şeyi almaktadır: Bunu O’na ‘her şeyi’ iade ederek belirtmektedir. Bu ‘her şey’ içerisinde sadece kendi yaşamı değil, onun için daha değerli olan ve yıllarca beklenen tek oğlunun yaşamı da var. 

İlk bakışta Allah’ın arzusu bize acımasız gelmekte, ancak olayın nasıl geliştiğini gördüğümüzde sevgisinin ne kadar büyük ve ileri bakışlı olduğunu anlarız. Allah’ın bu isteği aracılığıyla İbrahim’in baba sevgisi her egoizmden arınmakta ve ruhani bir sevgiye dönüşmekte öyle ki oğlu, yaşamının her gününde Allah’ın bir armağanı olarak kalsın.

İsa dağa dinlemeye ve görmeye kabiliyetli olan havarileriyle çıktı. Orada Musa ve İlyas ile konuştu: Bu iki kişi, halkın önünde Allah’ı ve Allah’ın önünde halkı en iyi şekilde temsil edebilmeye nitelikli kişiydi. Her ikisi de rehber ve peygamberlik görevlerini yerine getirmek için etkileyici bir şekilde acı çekmişlerdi, hatta o kadar acı çekmişlerdi ki ölümü arzulamışlardı. İsa onlarla konuşuyor, onlara kendini Baba’ya sunmaya hazırlandığını anlatıyor. İsa tek Oğul, Baba’nın sevgili Oğlu’dur, İbrahim’in peygambersel sunuş eylemini gerçekleştirendir: O, her insan evladı yerine kurban edilen Allah’ın Kuzusudur.

Üç havarinin duyduğu gökten gelen ses; Baba’nın Oğlu İsa’nın sunuşunu kabul ettiğini, bu sunuşun sayesinde yanındaki iki peygamberin sadece hayal ettikleri plan gerçekleştireceğini garantilemektedir. Gökten gelen sözler İbrahim’in yaşadığı olayı hatırlatmakta: Sevgiyi tam olarak gerçekleştiren sevgili oğul, İshak değil, İsa’dır. Dua ve Allah Baba ile karşılaşma yeri olan dağdan inerken İsa bunu Kendi öğrencilerine açıklamaktadır. 

Bir ay kadar sonra vaftiz sırasında verilmiş sözlerimizi yenileyeceğiz: Bu ne demektir? Bu, İsa’nın yaşamını, tüm yaşamını, insanlar için kendini sunmak olan yaşamını, paylaşmak istediğimiz anlamına gelir. Kendimizi Allah’a sunarak, İsa’nın yaşamını paylaşmış oluruz. Bunu her gün imanla ve sevgiyle, imandan doğan sevgiyle, yapacağımız küçük veya büyük seçimlerle gerçekleştireceğiz. Acı çekmemiz gerekiyorsa da korkmayacağız, çünkü İsa da acı çekti; korkmayacağız çünkü İsa’ya itaat ettiğimizde Allah’ın kendisi bizim tarafımızdadır, bize aziz Pavlus’un garantilediği gibi.

Sorelle Fraternità Gesù Risorto – Konya
miriam@cinquepani.it

Oruç Devresi I. Cuma

Henrik Olrik (1830-1890), Sermon on the Mount - detail
l

RESPONSORİUM  Yşa. 53, 12; Lk. 23, 34

¥ Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Allah’a yabancı ve düşmandınız. Allah Mesih’in bedenini kurban ederek sizi kendisine barıştırdı, * böylece Allah’ın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkabilesiniz.

¶ Allah Mesih’i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu.

¥ Böylece Allah’ın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkabilesiniz.

Oruç Devresi 1. Çarşamba

RESPONSORİUM     İbr. 8, 8. 10; 2. Kor. 3, 3

¥ ‘İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla Yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor” Yasalarımı zihinlerine işleyeceğim, yüreklerine yazacağım. * Mürekkeple değil, yaşayan Allah’ın Ruhu’yla, yazacağım.

¶ Hizmetimizin sonucu olup taş levhalara değil, insan yüreğinin levhalarına yazılmış Mesih’in mektubu olduğunuz açıktır.

¥ Mürekkeple değil, yaşayan Allah’ın Ruhu’yla,  yazıldınız.

Oruç Devresi I. Pazartesi

RESPONSORİUM  Luk. 6, 35-36; Mat. 5, 45

¥ Düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın, hiçbir karşılık beklemeden ödünç verin. Öyle ki, göklerdeki Babanız’ın oğulları olasınız. * Çünkü O, güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur; yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır.

¶ Pederinizin merhametli olduğu gibi sizler de merhametli olun, öyle ki, göklerdeki Babanız’ın oğulları olasınız.

¥ Çünkü O, güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzeri-ne doğdurur; yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır.

Oruç Devresi I. Pazar

RESPONSORİUM  Yeremya 1, 19; 39, 18

¥ Sana savaş açacak, ama seni yenemeyecekler. * Çünkü seni kurtarmak için ben seninleyim.” Böyle diyor Rab.

¶ Seni kesinlikle kurtaracağım, kılıçla öldürülmeyeceksin. Hiç değilse canını kurtarmış olacaksın.

¥ Çünkü seni kurtarmak için ben seninleyim.” Böyle diyor Rab.

Paskalya’ya Hazırlık Devresi – 1. Pazar Günü – B

Litürji

Kutsal Kitab’ın Okunması

18/02/2024 – PASKALYA’YA HAZIRLIK DEVRESİ – 1. Pazar – B 

1. Okuma Yar. 9,8-15 Mezmur 24 2.Okuma 1Pet. 3,18-22 İncil Mk. 1,12-15

Aziz Petrus, Hristiyan cemaatlerine yazarken evrensel tufanın suyundan, kurtarıcı bir su diye bahsetmektedir. Gerçekten de o su, tüm dünyaya yıkım ve ölüm getirirken, Nuh’u ve ailesini yok olmaktan ve ölümden kurtarıyordu: Bu adam, herkesin hor görmesinden ve alay etmesinden acı çekmesine rağmen Allah’ın Sözünü dinleyip itaat etmişti.

Briton Rivière (1840–1920), The Temptation in the Wilderness - Rivière
Briton Rivière (1840–1920), The Temptation in the Wilderness – Rivière

Aynı su, itaatsiz yeryüzünün kötülüğünü yok edip arındırırken itaatkar ve uysal adam için kurtuluş aracı oluyordu. O, Allah’ın dostluğundan faydalandı, hatta günümüze kadar tüm insanlar onun itaati sayesinde Allah’ın ona verdiği kutsama sözüne güvenebilmektedirler.

Aziz Petrus, İsa’nın ölümden sonra ölüler diyarına inişinin ve Nuh zamanında iman etmeyi reddeden günahkarlara gelişinin müjdesini vermesini anlatırken, yine aynı suya değiniyor. Onlar; hem diğer dinlerin takipçilerini hem de vaftiz olmadan önce ölen kişileri, yani Baba’nın sevgisinin müjdesini hiç alamayan tüm insanları temsil ediyorlar. Allah günahkarlara merhamet edip onları kurtarırsa, bunu Mesih İsa’nın kurban oluşu ve kendini sunması sayesinde kurtaracaktır. Yeni hayatı, İsa’nın haçta yaşayıp kendi dirilişindeki esintiyi yaydığı ilahi sevginin o yeni hayatını armağan olarak almak için, bir annenin rahmini gibi kabul ettiği Vaftizin suyunun sayesinde kurtarılacaklar.

Allah’a itaat yolunu, Adem’in ve Havva’nın yılanın çekiciliğini dinleyince terk ettikleri o yolunu yeniden kat etmeye başlayan O, İsa’dır.

İsa, Şeytan tarafından denenmiş olarak kırk gün çölde sebat etti: Şeytan, Allah ile karşılaşma yerinden- o Allah ki yüreğine konuşmak üzere O’nu oraya çekmişti- çıkması için O’nu teşvik ediyordu. Ayartıcı O’nu, insanlar arasında şan ve güç elde etmeye, kendi faydası için yeryüzünün nimetlerinden faydalanmaya, hatta sihirli güçleri kullanmaya teşvik ediyordu. Fakat İsa çölde kaldı; Musa gibi Allah’ı, O’nun Sözünü ve İlyas gibi O’nun gücünü aramakta sebat etti.

Düşmanın teklif ettiği itaatsizlikler, Rab tarafından yenilmektedirler. O, Ürdün Nehrinde vaftiz olunca insanların kötülüklerinin mezarı olan suya girerek, o suyu kutsadı ve Allah’ın evlatlarının yaşam kaynağı olmasını sağladı.

İsa, bizim için savaşmak üzere çölde kalmaktadır, vahşi hayvanların düşmanlığın ve tekliğin simgelediği zorluklarda sebat etmekte, Şeytanın yalancılığını ve ayartmalarını yenmektedir. O, Baba’ya dönen yolu kat etmeye başlıyor ve bizim için çoban ve rehber oluyor öyle ki bizler de bu dönüş yoluna katılabilelim.

Bize doğru yolu gösterebilecek güvenli tek kişi O’dur. Bu sebepten O, davranışımızı değiştirip Allah’ın insanlar için hazırladığı Hükümranlığa varabilmemiz için, Sözüne iman etmemiz gerektiğini hem alçakgönüllülükle hem de otorite ve açıklıkla bildirebilir. İncil’e iman etmek yeni bir içsel boyuta girmektir: Kurtuluşumuzu gücümüzle ve kendi teşebbüsümüzle kazanmayacağız, onu yol, hakikat ve yaşam olarak Baba’nın gönderdiği İsa’yı kabul ederek Baba’nın bedava armağanı olarak kabulleneceğiz!

İsa tarafından yönlendirilmiş olarak Allah’ın Sözünü dinleyerek ve ona oruç ve tapma duasıyla cevap vererek Paskalya’ya Hazırlık Devresini uysallık ve kararlılıkla yaşayacağız. 

Sorelle Fraternità Gesù Risorto – Konya
miriam@cinquepani.it

Kül’den Sonra Cumartesi

RESPONSORİUM   2. Kor. 5, 15; Rom. 4. 25

¥   Şimdi, ey İsrail halkı, Tanrı’nız Rab sizden yalnız şunu istiyor: * Tanrı’nız Rab’bi O’nu sevin; bütün yüreğinizle, bütün canınızla O’na kulluk edin.

¶  İşte ilk ve en önemli buyruk budur.

¥ Tanrı’nız Rab’bi O’nu sevin; bütün yüreğinizle, bütün canınızla O’na kulluk edin.

Kül’de Sonra Perşembe

RESPONSORİUM                                                                                                       

¥  Oruç döneminde, göklerin kapısı tekrar açılır: Dua ve tövbe ruhuyla oraya girelim. * Ve dirilişin şanında onunla birlikte paydaş olalım.

¶  Her koşulda Rab’be hizmet etmek için hazır olalım.

¥ Ve dirilişin şanında onunla birlikte paydaş olalım.

Kül Çarşambası 2024

RESPONSORİUM   Yşa. 55, 7; Yoel 2, 13; Ez. 33, 11

¥   Kötü kişi yolunu, fesatçı düşüncelerini bıraksın; Rab’be dönsün, merhamet bulur, * çünkü Rab lütfeder, acır, kötü olana merhamet eder.

¶  O kötü kişinin ölümünden sevinç duymaz, ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım.

¥ Çünkü Rab lütfeder, acır, kötü olana merhamet eder.

Olağan Devre VI. Salı

RESPONSORİUM   Bkz. Kol. 2,6.9; Mt.23, 10                                     

¥ Rab Mesih İsa’yı nasıl kabul ettinizse, O’nda öylece yaşayın.  * Çünkü İlahi Tabiatının bütün doluluğu bedence Mesih’te bulunuyor.

¶ Tek önderiniz var, O da Mesih’tir.* Çünkü İlahi Tabiatının bütün doluluğu bedence Mesih’te bulunuyor.

Olağan Devre VI. Pazartesi

RESPONSORİUM   Bk. Özd.3,11.12; İbr.12,7              

¥ Rab’bin terbiye edişini hafife alma, O’nun azarlamasından usanma.* Allah size oğullarına davranır gibi davranıyor.

¶ Rab, oğlundan hoşnut bir baba gibi, Sevdiğini azarlar. Hangi oğul babası tarafından terbiye edilmez? * Allah size oğullarına davranır gibi davranıyor. 

Olağan devre – 6. Pazar Günü – B

Litürji

Kutsal Kitab’ın Okunması

11/02/2024 – OLAĞAN DEVRE 6. Pazar Günü – B –

1.Okuma Lev. 13,1-2.45-46 Mezmur 31 2.Okuma 1Kor. 10,31 – 11,1 İncil Mar. 1,40-45

Ne mutlu o kimseye ki, günahı bağışlanmıştır ve kusuru örtülmüştür!”. Bu sözler, okumalar arsındaki Mezmur’un sözleridir. Allah’ın Sözünün, “ne mutlu günahı olmayan insan” dememesi ne güzel: Bağışlanan insana, ne mutlu; denmektedir.

Gesù guarisce il lebbroso (Mc 1,40-45)
Gesù guarisce il lebbroso (Mc 1,40-45)

Rab, hepimizin günahkar olduğunu, Adem’in yolundan yürüdüğümüzü, bu yolun bizi Allah’a itaatsizliğe götüren gururla işaretlendiğini bilmektedir. Günahımız, Kuzu’nun kanıyla kaldırılınca ya da örtülünce biz mutlu olabiliriz.

Günahkarız ve maalesef günah yaşamımızda kötü sonuçlar doğurmaktadır. Günahın sonucu; kötülük, hastalık ve ölümdür. Kötülüğün her varlığı, günahın dünyaya girişinin ispatıdır. Hastalık da aynen öyledir: Hastalandığımızda elbette büyücüler gibi kabahatliyi aramaya çıkmayız. Bizler günahın şeytanın kıskançlığı yüzünden dünyaya girdiğini biliyoruz: Her kötülüğün, hastalığın dahil, tek kabahatlisi odur. Hastalar bizden daha günahkar değildirler, bu sebepten herhangi birini hastalığı için suçlamak, hatalıdır. Yapmamız gereken tek şey, dünyada günaha hiçbir yer vermemeye ve onu, İsa ile birlikte, yok etmeye çalışmaktır. 

Bir hasta ile karşılaştığımızda veya kendimiz hastalandığımızda İsa gibi yapalım: Bizde ve kardeşimizde imanı daha güçlü kılmaya çalışacağız. İman, yani sevgi ve güvenle Baba’ya yeniden yönelmek; insanı gerçek bir insan, kendisine yaklaşan herkes için bir armağan yapan o barış ve merhamet ile dolu kılmaktadır. Aynen iman sayesinde hastalık durumunu, kendimizi Allah’a sunma, sevgi ve kutsama sebebi olmaktadır. Yine iman; bedenin üyelerinin iyileşmesine yardım edebilen içsel bir durumdur.

İsa cüzamlı ile karşılaşınca onun için acıma hissediyor. Çünkü cüzamlı iyileşmesi için günahlarından arındırılması için O’na yalvarıyor. Kendisini insanlardan uzaklaştıran, birliği ve barışı yıkan, diyaloğu ve paylaşmayı engelleyen cüzam hastalığı, ancak ve ancak günahın mevcut olup korkunç meyvesinin insanın hayatını mahvetmekte olduğunun işaretidir. İsa, insanı günahtan arındırıyor, böylece insan yine fedakarlığını sunup tekrar Baba’nın evladı olduğu için kardeşlik içerisinde yaşayabiliyor.

Aziz Pavlus, yaşamımızın daima imanda olması için ve dünyadaki günahın etkilerinden iyileşmemiz için bize reçeteyi veriyor: Her ne yaparsanız, küçük şeyler de olsalar, yemek ve içmek gibi normal şeyler de olsalar, hepsini Allah’ın şanı için yapınız. Ne yapılırsa yapılsın, hiç kimsenin İsa’ya gitmesini, Baba’ya ulaşmasını, O’na güvenmesini engellemeyeceğiz. Tüm meşgalelerimizin, düşüncelerimizin ve eylemlerimizin amacı, başkalarını ve kendimizi İsa’ya yöneltmek olacaktır. 

Havari kendisini bize yaşam örneği olarak sunuyor ve bizler, ondan örnek alarak, aynen kardeşlerimiz için iman örneği olacağız. Günahlarına ve dünyadaki günahın yayılmasına sebep olduk, şimdi iyileşmeleri için çaba göstereceğiz. Her nefes alışımız Baba’ya şükran, her eylemimiz İsa’ya övgü, her karşılaşmamız Kutsal Ruh’un yeryüzünü değiştirmesi için imkan olacaktır!

Sorelle Fraternità Gesù Risorto – Konya
miriam@cinquepani.it

Olağan Devre VI. Pazar

RESPONSORİUM Bk. 1. Kor.3,18-19;1,23-24    ¥  Kimse kendini aldatmasın. Aranızdan biri bu çağın ölçülerine göre kendini bilge sanıyorsa, bilge olmak için «akılsız» olsun!  * Bu dünyanın bilgeliği Allah’ın gözünde akılsızlıktır. ¶  Biz çarmıha gerilmiş Mesih’i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüzkarası, öteki uluslar da saçmalık sayarlar. * Bu dünyanın bilgeliği Allah’ın gözünde akılsızlıktır.

Olağan Devre V. Cuma

RESPONSORİUM    18.22.23-25                             

¥ Ruh’un yönetimindeyseniz, Yasa’ya bağımlı değilsiniz. * Ruh’un ürünü sevgi, sevinç, esenliktir. ¶ Ruh sayesinde yaşıyorsak, Ruh’un izinde yürüyelim * Ruh’un ürünü sevgi, sevinç, esenliktir.

Olağan Devre V. Perşembe

RESPONSORİUM    Ef.4,15; Özd.4,18                                                              

¥ Sevgide gerçekten konuşalım. * böylece sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih’e doğru her yönden büyüyeceğiz.

¶  Doğruların yolu şafak ışığı gibidir,  Giderek öğle güneşinin parlaklığına erişir.* böylece sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih’e doğru her yönden büyüyeceğiz.

Olağan Devre V. Çarşamba

RESPONSORİUM   Rom. 8, 17; 5.9

¥ Eğer Allah’ın çocuklarıysak, aynı zamanda mirasçıyız. *Mesih’le birlikte yüceltilmek üzere Mesih’le birlikte acı çekiyorsak, Allah’ın mirasçılarıyız,

¶  Böylece şimdi O’nun kanıyla aklandığımıza göre, O’nun aracılığıyla Allah’ın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir. * Mesih’le birlikte yüceltilmek üzere Mesih’le birlikte acı çekiyorsak, Allah’ın mirasçılarıyız,

Olağan Devre V. Salı

RESPONSORİUM   Gal. 2, 16.21

¥ İnsanın Kutsal Yasa’nın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih’e iman ederek aklanır * biz de

bu nedenle Mesih İsa’ya iman ettik.

¶  Aklanma Yasa aracılığıyla sağlanabilseydi, o zaman Mesih boş yere ölmüş olurdu * biz de bu nedenle Mesih İsa’ya iman ettik.

Olağan Devre V. Pazar

RESPONSORİUM   Bkz. Gal. 3, 24–25.23

 ¥   İmanla aklanalım diye Mesih’in gelişine dek Yasa eğitmenimiz oldu.  * Ama iman gelmiş olduğundan, artık Yasa’nın denetiminde değiliz.

¶  Bu iman gelmeden önce Yasa altında hapsedilmiştik, gelecek iman açıklanıncaya dek Yasa’nın tutuklusuyduk.* Ama iman gelmiş olduğundan, artık Yasa’nın denetiminde değiliz.

Olağan devre – 5. Pazar Günü – B

Litürji

Kutsal Kitab’ın Okunması

04/02/2024 OLAĞAN DEVRE 5. Pazar Günü – B –

1.Okuma Eyüp 7,1-4.6-7 Mezmur 146 2.Okuma 1 Kor. 9,16-19.22-23 İncil Mk. 1,29-39

İsa dünyaya geldiğinde sanki O’nu bekleyen birçok sorun var! O’nun önüne hastalar getiriliyor, gelebilen hastalar O’na koşuyorlar. Erkek-kadın, hasta-iyi, herkes O’nun gelişini beklemekte, mevcudiyetini hissetmeyi, sözlerinden birini duymayı, bir dokunuşunu arzulamakta. 

Meister des Hitda-Evangeliars (circa 1020), Christ Healing Peter's Mother-in-Law
Meister des Hitda-Evangeliars (circa 1020), Christ Healing Peter’s Mother-in-Law

Hastalar arasında birçoğu şeytana kapılmış; bu ne demek? Bu kişiler, ruhlarında Kutsal Ruh ve O’nun meyveleri ve armağanları olmayan kişilerdir: Onlarda sabırsızlık, ahlaksızlık, gurur, şikayet, gelecek veya geçmiş korkusu, Allah veya insan korkusu, kendini beğenmişlik, şüphecilik, başka insanlara duyulan kıskançlık ve onların iyiliklerini çekememezlik, ve de kendileri ve başkaları için endişe ve acıyı doğuran başka ruhlar da hüküm sürmektedirler. 

Tüm bunlar, şeytanın varlığının işaretleridir; şeytan ki, insanları mahvetmek, onların Allah’a benzemelerini, onların yaratılış sebebine varmalarını engellemek istemektedir. 

Eyüp sözleriyle dünyada ne kadar acılar olduğunu anlamamıza yardımcıdır: “Tüm günleri, bir amele gibi çalışarak geçirmektedir. Aylarca boşuna çabaladım. Gecelerimi sıkıntılar içinde geçirdim”. “Günlerim, dokumacının mekiğinden daha çabuk ümitsizce tükendi. Rabbim, unutma, yaşamım bir nefes, bir soluktur”. İçlerinde bu tür kötü ruhları barındıran kişiler ve onların yakınları da bir kurtarıcı beklemektedirler. İşte, Allah onu yolladı!

İsa, havradan çıkmaktadır; orada asi ve şiddetli bir ruhu barındıran bir adamı kurtarmıştı. Bu ruh, İsa’nın kutsallığını tanıyordu ama O’nu kabul edip sevemedi, hatta dua için gelmiş olanların O’nu değerlendirip dinlemelerini engellemek istiyordu. Rab’bin bu adamı kötü ruhtan nasıl hür kıldığını gören öğrencileri O’na güvenmeye başlamakta ve O’nu Simon’un kayınvalidesinin evine getirmektedirler: Kadın ateşler içerisindedir, bunun için de günlük hizmeti verememektedir. İsa, hastaya dokunmaktan murdar kılınmasından korkmadan kadına dokunuyor. O’nun eli kutsaldır ve onun dokunması murdarlığın sebebini yok etmektedir, hastalığı yok etmektedir.

Kadın kendini iyileşmiş değil, hizmet etmeye hazır hissetmektedir. Gerçekten de insanın sağlığı; hizmet etmeye, özellikle de İsa’ya hizmet etmeye kabiliyetli olmaktır! Bunu görünce, tüm şehir bütün acılarını getirerek İsa’ya koşmakta: O, kimseyi hayal kırıklığına uğratmıyor.

Ama İsa sadece hastalıkları iyileştirmeye mi geldi? O, geceleri Babasını dinlemeye konuluyor: Hayatı O’dur. Eğer Kendisi için Baba hayat ise, bütün insanlar için de hayat Baba olacaktır. Duada Baba ile kalarak İsa, insanlığın hastalıklardan ve kötü ruhlardan kurtulmaktan başka, daha acil bir ihtiyacının olduğunu keşfetmektedir. İnsanlar ümitsizdir, çünkü Allah’ın Hükümranlığının başladığını, Kendisinin onlara rehber olabilen Kral’ın, beklenen Hükümranlığının Kralı olduğunu bilmemektedirler. İsa’nın Kendisini tanıtması gereklidir, böylece herkes Hükümranlığın kralını görecek ve O’nu izleyip O’ndan sevmeyi bilen hayatı öğrenebilecektir. Hastalıklardan ve ruhlardan kurtulan kişi, sevmeyi bilecektir bunun için kendini İsa’nın öğrencisi yapacaktır.

Bunu, dirilmiş İsa ile karşılaştıktan sonra aziz Pavlus da anladı. Bugün havari güçle İncil’i yayma arzusunu anlatmaktadır: İncil’i, yani Allah’ın Hükümranlığının başladığının, Kral burada ve O’na hizmet edebildiğimizin müthiş haberini! Aziz Pavlus için İncil’i vaaz etmek yaşamdır, nefes almak kadar önemlidir. O, bunu yaşamının anlamı yaptı, bunu minnettarlıkla yaşamakta ve her yerde her zaman karşılaştığı kişilere bu iyi müjdeyi vermenin getirdiği yorgunluğu mükafat olarak görmektedir.

Keşke ben de İncil’i yaşamımın amacı yapabilsem! O zaman Eyüp’ün dile getirdiği inlemeler için, ümitsizlik ve üzüntü için yer olmayacaktır.

İncil, müjdelediğimizde bizler İsa’nın bugünkü varlığının tanıkları, ölümün üzerindeki zaferi taşıyıcı oluyoruz! “Tüm bunları ben, İncil’in vaatlerinde payım olsun diye İncil’in uğruna yapıyorum”! Herkesten önce ben kendim sevinç içinde olacağım!

Sorelle Fraternità Gesù Risorto – Konya
miriam@cinquepani.it

Olağan Devre IV. Cumartesi

RESPONSORİUM    Bkz.  1. Sel.2, 13; Ef. 1,1.131.5  

¥   Yüreklerinizi Allah’ın bildirisine açtığınızda,  * onu insanların bir sözü olarak değil, Allah’ın gerçek sözü olarak kabul edin.

¶  Sizler gerçeğin sözünü, Kurtarışın iyi haberini işittiniz,  * onu insanların bir sözü olarak değil, Allah’ın gerçek sözü olarak kabul edin.

Olağan Devre IV. Cuma

RESPONSORİUM  1.Yuh. 2: 20. 27; Yoel 2: 23                                             

¥ Sizler Kutsal Olan tarafından mesh edildiniz; hepiniz bilgilisiniz.* Bu mesh edilme size her şeyi öğrettiği için, artık bir şey öğretilmesine ihtiyacınız yoktur.

¶  Ey Siyon halkı,  Allah’ınız  Rab’de sevinç bulun, coşun O kutsallıkla size öğretecek olan öğretmeni verdi. * Bu mesh edilme size her şeyi öğrettiği için, artık bir şey öğretilmesine ihtiyacınız yoktur.

Olağan Devre IV. Perşembe

RESPONSORİUM   Bkz.  1. Kor. 1, 18.23                                           

¥  Çarmıhla ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık * biz kurtulmakta olanlar içinse Allah gücüdür.

¶  Biz çarmıha gerilmiş Mesih’i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüzkarası, öteki uluslar da saçmalık sayarlar * biz kurtulmakta olanlar içinse Allah gücüdür.