Oruç Devresi 1. Çarşamba

RESPONSORİUM     İbr. 8, 8. 10; 2. Kor. 3, 3

¥ ‘İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla Yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor” Yasalarımı zihinlerine işleyeceğim, yüreklerine yazacağım. * Mürekkeple değil, yaşayan Allah’ın Ruhu’yla, yazacağım.

¶ Hizmetimizin sonucu olup taş levhalara değil, insan yüreğinin levhalarına yazılmış Mesih’in mektubu olduğunuz açıktır.

¥ Mürekkeple değil, yaşayan Allah’ın Ruhu’yla,  yazıldınız.

Oruç Devresi I. Pazartesi

RESPONSORİUM  Luk. 6, 35-36; Mat. 5, 45

¥ Düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın, hiçbir karşılık beklemeden ödünç verin. Öyle ki, göklerdeki Babanız’ın oğulları olasınız. * Çünkü O, güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur; yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır.

¶ Pederinizin merhametli olduğu gibi sizler de merhametli olun, öyle ki, göklerdeki Babanız’ın oğulları olasınız.

¥ Çünkü O, güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzeri-ne doğdurur; yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır.

Oruç Devresi I. Pazar

RESPONSORİUM  Yeremya 1, 19; 39, 18

¥ Sana savaş açacak, ama seni yenemeyecekler. * Çünkü seni kurtarmak için ben seninleyim.” Böyle diyor Rab.

¶ Seni kesinlikle kurtaracağım, kılıçla öldürülmeyeceksin. Hiç değilse canını kurtarmış olacaksın.

¥ Çünkü seni kurtarmak için ben seninleyim.” Böyle diyor Rab.

Paskalya’ya Hazırlık Devresi – 1. Pazar Günü – B

Litürji

Kutsal Kitab’ın Okunması

18/02/2024 – PASKALYA’YA HAZIRLIK DEVRESİ – 1. Pazar – B 

1. Okuma Yar. 9,8-15 Mezmur 24 2.Okuma 1Pet. 3,18-22 İncil Mk. 1,12-15

Aziz Petrus, Hristiyan cemaatlerine yazarken evrensel tufanın suyundan, kurtarıcı bir su diye bahsetmektedir. Gerçekten de o su, tüm dünyaya yıkım ve ölüm getirirken, Nuh’u ve ailesini yok olmaktan ve ölümden kurtarıyordu: Bu adam, herkesin hor görmesinden ve alay etmesinden acı çekmesine rağmen Allah’ın Sözünü dinleyip itaat etmişti.

Briton Rivière (1840–1920), The Temptation in the Wilderness - Rivière
Briton Rivière (1840–1920), The Temptation in the Wilderness – Rivière

Aynı su, itaatsiz yeryüzünün kötülüğünü yok edip arındırırken itaatkar ve uysal adam için kurtuluş aracı oluyordu. O, Allah’ın dostluğundan faydalandı, hatta günümüze kadar tüm insanlar onun itaati sayesinde Allah’ın ona verdiği kutsama sözüne güvenebilmektedirler.

Aziz Petrus, İsa’nın ölümden sonra ölüler diyarına inişinin ve Nuh zamanında iman etmeyi reddeden günahkarlara gelişinin müjdesini vermesini anlatırken, yine aynı suya değiniyor. Onlar; hem diğer dinlerin takipçilerini hem de vaftiz olmadan önce ölen kişileri, yani Baba’nın sevgisinin müjdesini hiç alamayan tüm insanları temsil ediyorlar. Allah günahkarlara merhamet edip onları kurtarırsa, bunu Mesih İsa’nın kurban oluşu ve kendini sunması sayesinde kurtaracaktır. Yeni hayatı, İsa’nın haçta yaşayıp kendi dirilişindeki esintiyi yaydığı ilahi sevginin o yeni hayatını armağan olarak almak için, bir annenin rahmini gibi kabul ettiği Vaftizin suyunun sayesinde kurtarılacaklar.

Allah’a itaat yolunu, Adem’in ve Havva’nın yılanın çekiciliğini dinleyince terk ettikleri o yolunu yeniden kat etmeye başlayan O, İsa’dır.

İsa, Şeytan tarafından denenmiş olarak kırk gün çölde sebat etti: Şeytan, Allah ile karşılaşma yerinden- o Allah ki yüreğine konuşmak üzere O’nu oraya çekmişti- çıkması için O’nu teşvik ediyordu. Ayartıcı O’nu, insanlar arasında şan ve güç elde etmeye, kendi faydası için yeryüzünün nimetlerinden faydalanmaya, hatta sihirli güçleri kullanmaya teşvik ediyordu. Fakat İsa çölde kaldı; Musa gibi Allah’ı, O’nun Sözünü ve İlyas gibi O’nun gücünü aramakta sebat etti.

Düşmanın teklif ettiği itaatsizlikler, Rab tarafından yenilmektedirler. O, Ürdün Nehrinde vaftiz olunca insanların kötülüklerinin mezarı olan suya girerek, o suyu kutsadı ve Allah’ın evlatlarının yaşam kaynağı olmasını sağladı.

İsa, bizim için savaşmak üzere çölde kalmaktadır, vahşi hayvanların düşmanlığın ve tekliğin simgelediği zorluklarda sebat etmekte, Şeytanın yalancılığını ve ayartmalarını yenmektedir. O, Baba’ya dönen yolu kat etmeye başlıyor ve bizim için çoban ve rehber oluyor öyle ki bizler de bu dönüş yoluna katılabilelim.

Bize doğru yolu gösterebilecek güvenli tek kişi O’dur. Bu sebepten O, davranışımızı değiştirip Allah’ın insanlar için hazırladığı Hükümranlığa varabilmemiz için, Sözüne iman etmemiz gerektiğini hem alçakgönüllülükle hem de otorite ve açıklıkla bildirebilir. İncil’e iman etmek yeni bir içsel boyuta girmektir: Kurtuluşumuzu gücümüzle ve kendi teşebbüsümüzle kazanmayacağız, onu yol, hakikat ve yaşam olarak Baba’nın gönderdiği İsa’yı kabul ederek Baba’nın bedava armağanı olarak kabulleneceğiz!

İsa tarafından yönlendirilmiş olarak Allah’ın Sözünü dinleyerek ve ona oruç ve tapma duasıyla cevap vererek Paskalya’ya Hazırlık Devresini uysallık ve kararlılıkla yaşayacağız. 

Sorelle Fraternità Gesù Risorto – Konya
miriam@cinquepani.it

Kül’den Sonra Cumartesi

RESPONSORİUM   2. Kor. 5, 15; Rom. 4. 25

¥   Şimdi, ey İsrail halkı, Tanrı’nız Rab sizden yalnız şunu istiyor: * Tanrı’nız Rab’bi O’nu sevin; bütün yüreğinizle, bütün canınızla O’na kulluk edin.

¶  İşte ilk ve en önemli buyruk budur.

¥ Tanrı’nız Rab’bi O’nu sevin; bütün yüreğinizle, bütün canınızla O’na kulluk edin.

Kül’de Sonra Perşembe

RESPONSORİUM                                                                                                       

¥  Oruç döneminde, göklerin kapısı tekrar açılır: Dua ve tövbe ruhuyla oraya girelim. * Ve dirilişin şanında onunla birlikte paydaş olalım.

¶  Her koşulda Rab’be hizmet etmek için hazır olalım.

¥ Ve dirilişin şanında onunla birlikte paydaş olalım.

Kül Çarşambası 2024

RESPONSORİUM   Yşa. 55, 7; Yoel 2, 13; Ez. 33, 11

¥   Kötü kişi yolunu, fesatçı düşüncelerini bıraksın; Rab’be dönsün, merhamet bulur, * çünkü Rab lütfeder, acır, kötü olana merhamet eder.

¶  O kötü kişinin ölümünden sevinç duymaz, ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım.

¥ Çünkü Rab lütfeder, acır, kötü olana merhamet eder.

Olağan Devre VI. Salı

RESPONSORİUM   Bkz. Kol. 2,6.9; Mt.23, 10                                     

¥ Rab Mesih İsa’yı nasıl kabul ettinizse, O’nda öylece yaşayın.  * Çünkü İlahi Tabiatının bütün doluluğu bedence Mesih’te bulunuyor.

¶ Tek önderiniz var, O da Mesih’tir.* Çünkü İlahi Tabiatının bütün doluluğu bedence Mesih’te bulunuyor.

Olağan Devre VI. Pazartesi

RESPONSORİUM   Bk. Özd.3,11.12; İbr.12,7              

¥ Rab’bin terbiye edişini hafife alma, O’nun azarlamasından usanma.* Allah size oğullarına davranır gibi davranıyor.

¶ Rab, oğlundan hoşnut bir baba gibi, Sevdiğini azarlar. Hangi oğul babası tarafından terbiye edilmez? * Allah size oğullarına davranır gibi davranıyor. 

Olağan devre – 6. Pazar Günü – B

Litürji

Kutsal Kitab’ın Okunması

11/02/2024 – OLAĞAN DEVRE 6. Pazar Günü – B –

1.Okuma Lev. 13,1-2.45-46 Mezmur 31 2.Okuma 1Kor. 10,31 – 11,1 İncil Mar. 1,40-45

Ne mutlu o kimseye ki, günahı bağışlanmıştır ve kusuru örtülmüştür!”. Bu sözler, okumalar arsındaki Mezmur’un sözleridir. Allah’ın Sözünün, “ne mutlu günahı olmayan insan” dememesi ne güzel: Bağışlanan insana, ne mutlu; denmektedir.

Gesù guarisce il lebbroso (Mc 1,40-45)
Gesù guarisce il lebbroso (Mc 1,40-45)

Rab, hepimizin günahkar olduğunu, Adem’in yolundan yürüdüğümüzü, bu yolun bizi Allah’a itaatsizliğe götüren gururla işaretlendiğini bilmektedir. Günahımız, Kuzu’nun kanıyla kaldırılınca ya da örtülünce biz mutlu olabiliriz.

Günahkarız ve maalesef günah yaşamımızda kötü sonuçlar doğurmaktadır. Günahın sonucu; kötülük, hastalık ve ölümdür. Kötülüğün her varlığı, günahın dünyaya girişinin ispatıdır. Hastalık da aynen öyledir: Hastalandığımızda elbette büyücüler gibi kabahatliyi aramaya çıkmayız. Bizler günahın şeytanın kıskançlığı yüzünden dünyaya girdiğini biliyoruz: Her kötülüğün, hastalığın dahil, tek kabahatlisi odur. Hastalar bizden daha günahkar değildirler, bu sebepten herhangi birini hastalığı için suçlamak, hatalıdır. Yapmamız gereken tek şey, dünyada günaha hiçbir yer vermemeye ve onu, İsa ile birlikte, yok etmeye çalışmaktır. 

Bir hasta ile karşılaştığımızda veya kendimiz hastalandığımızda İsa gibi yapalım: Bizde ve kardeşimizde imanı daha güçlü kılmaya çalışacağız. İman, yani sevgi ve güvenle Baba’ya yeniden yönelmek; insanı gerçek bir insan, kendisine yaklaşan herkes için bir armağan yapan o barış ve merhamet ile dolu kılmaktadır. Aynen iman sayesinde hastalık durumunu, kendimizi Allah’a sunma, sevgi ve kutsama sebebi olmaktadır. Yine iman; bedenin üyelerinin iyileşmesine yardım edebilen içsel bir durumdur.

İsa cüzamlı ile karşılaşınca onun için acıma hissediyor. Çünkü cüzamlı iyileşmesi için günahlarından arındırılması için O’na yalvarıyor. Kendisini insanlardan uzaklaştıran, birliği ve barışı yıkan, diyaloğu ve paylaşmayı engelleyen cüzam hastalığı, ancak ve ancak günahın mevcut olup korkunç meyvesinin insanın hayatını mahvetmekte olduğunun işaretidir. İsa, insanı günahtan arındırıyor, böylece insan yine fedakarlığını sunup tekrar Baba’nın evladı olduğu için kardeşlik içerisinde yaşayabiliyor.

Aziz Pavlus, yaşamımızın daima imanda olması için ve dünyadaki günahın etkilerinden iyileşmemiz için bize reçeteyi veriyor: Her ne yaparsanız, küçük şeyler de olsalar, yemek ve içmek gibi normal şeyler de olsalar, hepsini Allah’ın şanı için yapınız. Ne yapılırsa yapılsın, hiç kimsenin İsa’ya gitmesini, Baba’ya ulaşmasını, O’na güvenmesini engellemeyeceğiz. Tüm meşgalelerimizin, düşüncelerimizin ve eylemlerimizin amacı, başkalarını ve kendimizi İsa’ya yöneltmek olacaktır. 

Havari kendisini bize yaşam örneği olarak sunuyor ve bizler, ondan örnek alarak, aynen kardeşlerimiz için iman örneği olacağız. Günahlarına ve dünyadaki günahın yayılmasına sebep olduk, şimdi iyileşmeleri için çaba göstereceğiz. Her nefes alışımız Baba’ya şükran, her eylemimiz İsa’ya övgü, her karşılaşmamız Kutsal Ruh’un yeryüzünü değiştirmesi için imkan olacaktır!

Sorelle Fraternità Gesù Risorto – Konya
miriam@cinquepani.it

Olağan Devre VI. Pazar

RESPONSORİUM Bk. 1. Kor.3,18-19;1,23-24    ¥  Kimse kendini aldatmasın. Aranızdan biri bu çağın ölçülerine göre kendini bilge sanıyorsa, bilge olmak için «akılsız» olsun!  * Bu dünyanın bilgeliği Allah’ın gözünde akılsızlıktır. ¶  Biz çarmıha gerilmiş Mesih’i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüzkarası, öteki uluslar da saçmalık sayarlar. * Bu dünyanın bilgeliği Allah’ın gözünde akılsızlıktır.

Olağan Devre V. Cuma

RESPONSORİUM    18.22.23-25                             

¥ Ruh’un yönetimindeyseniz, Yasa’ya bağımlı değilsiniz. * Ruh’un ürünü sevgi, sevinç, esenliktir. ¶ Ruh sayesinde yaşıyorsak, Ruh’un izinde yürüyelim * Ruh’un ürünü sevgi, sevinç, esenliktir.

Olağan Devre V. Perşembe

RESPONSORİUM    Ef.4,15; Özd.4,18                                                              

¥ Sevgide gerçekten konuşalım. * böylece sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih’e doğru her yönden büyüyeceğiz.

¶  Doğruların yolu şafak ışığı gibidir,  Giderek öğle güneşinin parlaklığına erişir.* böylece sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih’e doğru her yönden büyüyeceğiz.

Olağan Devre V. Çarşamba

RESPONSORİUM   Rom. 8, 17; 5.9

¥ Eğer Allah’ın çocuklarıysak, aynı zamanda mirasçıyız. *Mesih’le birlikte yüceltilmek üzere Mesih’le birlikte acı çekiyorsak, Allah’ın mirasçılarıyız,

¶  Böylece şimdi O’nun kanıyla aklandığımıza göre, O’nun aracılığıyla Allah’ın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir. * Mesih’le birlikte yüceltilmek üzere Mesih’le birlikte acı çekiyorsak, Allah’ın mirasçılarıyız,

Olağan Devre V. Salı

RESPONSORİUM   Gal. 2, 16.21

¥ İnsanın Kutsal Yasa’nın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih’e iman ederek aklanır * biz de

bu nedenle Mesih İsa’ya iman ettik.

¶  Aklanma Yasa aracılığıyla sağlanabilseydi, o zaman Mesih boş yere ölmüş olurdu * biz de bu nedenle Mesih İsa’ya iman ettik.

Olağan Devre V. Pazar

RESPONSORİUM   Bkz. Gal. 3, 24–25.23

 ¥   İmanla aklanalım diye Mesih’in gelişine dek Yasa eğitmenimiz oldu.  * Ama iman gelmiş olduğundan, artık Yasa’nın denetiminde değiliz.

¶  Bu iman gelmeden önce Yasa altında hapsedilmiştik, gelecek iman açıklanıncaya dek Yasa’nın tutuklusuyduk.* Ama iman gelmiş olduğundan, artık Yasa’nın denetiminde değiliz.

Olağan devre – 5. Pazar Günü – B

Litürji

Kutsal Kitab’ın Okunması

04/02/2024 OLAĞAN DEVRE 5. Pazar Günü – B –

1.Okuma Eyüp 7,1-4.6-7 Mezmur 146 2.Okuma 1 Kor. 9,16-19.22-23 İncil Mk. 1,29-39

İsa dünyaya geldiğinde sanki O’nu bekleyen birçok sorun var! O’nun önüne hastalar getiriliyor, gelebilen hastalar O’na koşuyorlar. Erkek-kadın, hasta-iyi, herkes O’nun gelişini beklemekte, mevcudiyetini hissetmeyi, sözlerinden birini duymayı, bir dokunuşunu arzulamakta. 

Meister des Hitda-Evangeliars (circa 1020), Christ Healing Peter's Mother-in-Law
Meister des Hitda-Evangeliars (circa 1020), Christ Healing Peter’s Mother-in-Law

Hastalar arasında birçoğu şeytana kapılmış; bu ne demek? Bu kişiler, ruhlarında Kutsal Ruh ve O’nun meyveleri ve armağanları olmayan kişilerdir: Onlarda sabırsızlık, ahlaksızlık, gurur, şikayet, gelecek veya geçmiş korkusu, Allah veya insan korkusu, kendini beğenmişlik, şüphecilik, başka insanlara duyulan kıskançlık ve onların iyiliklerini çekememezlik, ve de kendileri ve başkaları için endişe ve acıyı doğuran başka ruhlar da hüküm sürmektedirler. 

Tüm bunlar, şeytanın varlığının işaretleridir; şeytan ki, insanları mahvetmek, onların Allah’a benzemelerini, onların yaratılış sebebine varmalarını engellemek istemektedir. 

Eyüp sözleriyle dünyada ne kadar acılar olduğunu anlamamıza yardımcıdır: “Tüm günleri, bir amele gibi çalışarak geçirmektedir. Aylarca boşuna çabaladım. Gecelerimi sıkıntılar içinde geçirdim”. “Günlerim, dokumacının mekiğinden daha çabuk ümitsizce tükendi. Rabbim, unutma, yaşamım bir nefes, bir soluktur”. İçlerinde bu tür kötü ruhları barındıran kişiler ve onların yakınları da bir kurtarıcı beklemektedirler. İşte, Allah onu yolladı!

İsa, havradan çıkmaktadır; orada asi ve şiddetli bir ruhu barındıran bir adamı kurtarmıştı. Bu ruh, İsa’nın kutsallığını tanıyordu ama O’nu kabul edip sevemedi, hatta dua için gelmiş olanların O’nu değerlendirip dinlemelerini engellemek istiyordu. Rab’bin bu adamı kötü ruhtan nasıl hür kıldığını gören öğrencileri O’na güvenmeye başlamakta ve O’nu Simon’un kayınvalidesinin evine getirmektedirler: Kadın ateşler içerisindedir, bunun için de günlük hizmeti verememektedir. İsa, hastaya dokunmaktan murdar kılınmasından korkmadan kadına dokunuyor. O’nun eli kutsaldır ve onun dokunması murdarlığın sebebini yok etmektedir, hastalığı yok etmektedir.

Kadın kendini iyileşmiş değil, hizmet etmeye hazır hissetmektedir. Gerçekten de insanın sağlığı; hizmet etmeye, özellikle de İsa’ya hizmet etmeye kabiliyetli olmaktır! Bunu görünce, tüm şehir bütün acılarını getirerek İsa’ya koşmakta: O, kimseyi hayal kırıklığına uğratmıyor.

Ama İsa sadece hastalıkları iyileştirmeye mi geldi? O, geceleri Babasını dinlemeye konuluyor: Hayatı O’dur. Eğer Kendisi için Baba hayat ise, bütün insanlar için de hayat Baba olacaktır. Duada Baba ile kalarak İsa, insanlığın hastalıklardan ve kötü ruhlardan kurtulmaktan başka, daha acil bir ihtiyacının olduğunu keşfetmektedir. İnsanlar ümitsizdir, çünkü Allah’ın Hükümranlığının başladığını, Kendisinin onlara rehber olabilen Kral’ın, beklenen Hükümranlığının Kralı olduğunu bilmemektedirler. İsa’nın Kendisini tanıtması gereklidir, böylece herkes Hükümranlığın kralını görecek ve O’nu izleyip O’ndan sevmeyi bilen hayatı öğrenebilecektir. Hastalıklardan ve ruhlardan kurtulan kişi, sevmeyi bilecektir bunun için kendini İsa’nın öğrencisi yapacaktır.

Bunu, dirilmiş İsa ile karşılaştıktan sonra aziz Pavlus da anladı. Bugün havari güçle İncil’i yayma arzusunu anlatmaktadır: İncil’i, yani Allah’ın Hükümranlığının başladığının, Kral burada ve O’na hizmet edebildiğimizin müthiş haberini! Aziz Pavlus için İncil’i vaaz etmek yaşamdır, nefes almak kadar önemlidir. O, bunu yaşamının anlamı yaptı, bunu minnettarlıkla yaşamakta ve her yerde her zaman karşılaştığı kişilere bu iyi müjdeyi vermenin getirdiği yorgunluğu mükafat olarak görmektedir.

Keşke ben de İncil’i yaşamımın amacı yapabilsem! O zaman Eyüp’ün dile getirdiği inlemeler için, ümitsizlik ve üzüntü için yer olmayacaktır.

İncil, müjdelediğimizde bizler İsa’nın bugünkü varlığının tanıkları, ölümün üzerindeki zaferi taşıyıcı oluyoruz! “Tüm bunları ben, İncil’in vaatlerinde payım olsun diye İncil’in uğruna yapıyorum”! Herkesten önce ben kendim sevinç içinde olacağım!

Sorelle Fraternità Gesù Risorto – Konya
miriam@cinquepani.it

Olağan Devre IV. Cumartesi

RESPONSORİUM    Bkz.  1. Sel.2, 13; Ef. 1,1.131.5  

¥   Yüreklerinizi Allah’ın bildirisine açtığınızda,  * onu insanların bir sözü olarak değil, Allah’ın gerçek sözü olarak kabul edin.

¶  Sizler gerçeğin sözünü, Kurtarışın iyi haberini işittiniz,  * onu insanların bir sözü olarak değil, Allah’ın gerçek sözü olarak kabul edin.

Olağan Devre IV. Cuma

RESPONSORİUM  1.Yuh. 2: 20. 27; Yoel 2: 23                                             

¥ Sizler Kutsal Olan tarafından mesh edildiniz; hepiniz bilgilisiniz.* Bu mesh edilme size her şeyi öğrettiği için, artık bir şey öğretilmesine ihtiyacınız yoktur.

¶  Ey Siyon halkı,  Allah’ınız  Rab’de sevinç bulun, coşun O kutsallıkla size öğretecek olan öğretmeni verdi. * Bu mesh edilme size her şeyi öğrettiği için, artık bir şey öğretilmesine ihtiyacınız yoktur.

Olağan Devre IV. Perşembe

RESPONSORİUM   Bkz.  1. Kor. 1, 18.23                                           

¥  Çarmıhla ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık * biz kurtulmakta olanlar içinse Allah gücüdür.

¶  Biz çarmıha gerilmiş Mesih’i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüzkarası, öteki uluslar da saçmalık sayarlar * biz kurtulmakta olanlar içinse Allah gücüdür.