Kutsal Cuma

RESPONSORİUM                                                                1. Pe. 1, 18-19; Ef. 2, 18; 1. Yu. 1,7

¥ Altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih’in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz. * Onun aracılığıyla hepimiz tek Ruh’ta Baba’nın huzuruna çıkabiliriz.

¶ Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır.

¥ Onun aracılığıyla hepimiz tek Ruh’ta Baba’nın huzuruna çıkabiliriz.