Oruç Devresi V. Salı

RESPONSORİUM                                                                                Kol. 2, 14-15; Yu. 8, 28

¥ Kurallarıyla bize karşı ve aleyhimizde olan yazılı antlaşmayı sildi, onu çarmıha çakarak ortadan kaldırdı. * Yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi.

¶ İnsanoğlu’nu yukarı kaldırdığınız zaman benim O olduğumu, kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı, ama tıpkı Baba’nın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız.

¥ Yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi.

Oruç Dönemi IV. Cumartesi

RESPONSORİUM                                                                                                             2. Kor. 5, 15; Rom. 4. 25

¥   Evet, Mesih herkes için öldü. * Öyle ki, yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölüp dirilen Mesih için yaşasınlar.

¶  İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi.

¥ Öyle ki, yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölüp dirilen Mesih için yaşasınlar.

Oruç Devresi IV. Perşembe

RESPONSORİUM                                                                                                                 1. Kor. 1, 18. 23                                           

¥  Çarmıhla ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık, * biz kurtulmakta olanlar içinse Allah gücüdür.

¶  Biz çarmıha gerilmiş Mesih’i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüzkarası, öteki uluslar da saçmalık sayarlar.

¥ Biz kurtulmakta olanlar içinse Allah gücüdür.