Paskalya Devresi 1. Çarşamba

RESPONSORİUM 1. Kor. 15,  47. 49. 48     

¥ İlk insan yerden, yani topraktandır. İkinci insan göktendir. * Bizler topraktan olana nasıl benzediysek, göksel olana da benzeyeceğiz.

¶ Topraktan olan insan nasılsa, topraktan olanlar da öyledir. Göksel insan nasılsa, göksel olanlar da öyledir.

¥ Bizler topraktan olana nasıl benzediysek, göksel olana da benzeyeceğiz.