Olağan IX. Çarşamba

RESPONSORİUM Bkz. Rom. 11,33-34 

¥   Allah’ın zenginliği ne büyük, bilgeliği ve bilgisi ne derindir! * O’nun yargıları ne denli akıl ermez, yolları ne denli anlaşılmazdır.

¶  Rab’bin düşüncesini kim bilebildi? Ya da kim O’nun öğütçüsü olabildi? * O’nun yargıları ne denli akıl ermez, yolları ne denli anlaşılmazdır.