Olağan X. Salı

RESPONSORİUM   Kol. 1,24.29                                                                             

¥  Sizin için acı çektiğime şimdi sevini-yorum. * Mesih’in, kendi bedeni, yani kilise uğruna çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum.

¶  O’nun kudretle bende etkin olan gücüne dayanarak uğraşıp emek vermemin amacı da budur. * Mesih’in, kendi bedeni, yani kilise uğruna çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum.