Olağan X. Cumartesi

RESPONSORİUM  Çık. 24,16.24; 1. Kor.8,5-6   

¥  Rab’bi bırakıp başka ilahlara kulluk etmek bizden uzak olsun!* Allah’ımız Rab’be kulluk edip O’nun sözünü dinleyeceğiz

¶  Yerde ya da gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da bizim için tek bir Allah  Baba vardır  * Allah’ımız Rab’be kulluk edip O’nun sözünü dinleyeceğiz