Olağan Devre II. Salı

RESPONSORİUM  1. Yuh. 4, 16. 7                                       

¥  Allah’ın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. * Sevgide yaşayan Allah’ta yaşar, Allah   da onda yaşar.

¶  Birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Allah’tandır * Sevgide yaşayan Allah’ta yaşar, Allah   da onda yaşar.