Olağan Devre III. Çarşamba

The Sower went out to Sow (From a mural in Brasov, Romania - original artist unknown)
The Sower went out to Sow (From a mural in Brasov, Romania – original artist unknown)

RESPONSORİUM  Bkz. Yşa. 53, 5; 1. Pt. 2. 24                                          

¥   Bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi,

Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti.  Esenliğimiz için gerekli olan ceza  Ona verildi. * Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.

¶  Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi.  * Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.