Olağan Devre IV. Salı

RESPONSORİUM   Bkz.  1. Kor. 15,20.22.21                                       

¥  Mesih, ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. * Herkes nasıl Âdem’de ölüyorsa, herkes Mesih’te yaşama kavuşacak.

¶ Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. * Herkes nasıl Âdem’de ölüyorsa, herkes Mesih’te yaşama kavuşacak.