Olağan Devre IV. Pazartesi

RESPONSORİUM   Bkz. Rom.12, 5; Ef.4,7; 1.Kor.12,13                                         

¥  Bir bedende çok sayıda üyemiz olduğu gibi bizler de Mesih’te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz. * Ama lütuf her birimize Mesih’in armağanı ölçüsünde bağışlandı.

¶  hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh’ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı Ruh’tan içmesi sağlandı. * Ama lütuf her birimize Mesih’in armağanı ölçüsünde bağışlandı.