Olağan devre – 26. Pazar Günü – A

Litürji

Kutsal Kitab’ın Okunması

01/10/2023 – OLAĞAN DEVRE – 26. Pazar Günü – A

1.Okuma Hez. 18,25-28 Mezmur 23 2.Okuma Fil 2,1-11 İncil Mt 21,28-32

Geçen Pazar günü düşüncelerimizin Allah’ınkilerden değişik ve çok zayıf olduklarını görmüştük. Buna rağmen peygamber Hezekyel istediğimizi yapmakta direndiğimizi, adaletten uzaklaşarak kötülük yaptığımızı söylüyor. Bu ölüm yoludur, tersine yaşam yolu gerçek tövbeden geçer, bu da Allah’ın Söz’ünü dinledikten sonra, Rab’bin düşünme şeklinin üzerinde hikmet ile düşündükten sonra gerçekleşebilir.

St Elizabeth of Hungary - Caring and Sharing
St Elizabeth of Hungary – Caring and Sharing

İsa’nın anlattığı kısa benzetme derin düşünmenin değerini gösteriyor. Babalarının bağında çalışmaya çağrılan iki oğul arasındaki fark şudur: Birinin sevgiden kaynaklı düşünme kabiliyeti var, öteki ise kendisini ve kendi menfaatini ortaya koymaktadır. İkisi de babalarına hemen ve içgüdüsel olarak cevap veriyorlar. Biri sadece içgüdüseldir ve sonra kendi kaprisini izliyor. Ani bir ‘evet’ diyor, fakat sonra bu ‘eveti’ gerçekleştirmek için hiçbir şey yapmıyor; bu şekilde verdiği sözü bile tutmuyor. Diğeri ise kesin bir ‘hayır’ diyor, ama sonra düşünüyor, pişman olup davranışıyla babasını kendisinden daha çok sevdiğini gösteriyor.

Dinleyenler İsa’nın kendilerine söylemek istediğini kesinlikle anlamakta idiler, İsa’nın Kendisi de açıklama yaptı. Vaftizci Yahya Allah’ın arzusunu açıkladığında, kendini Allah’ın hizmetine ve tapınmaya adamış kişiler hiçbir şey yapmadılar, yani ona inanmadılar. Tövbe etmediler, kendi düşünme şekillerini değiştirmeye çalışmadılar. Tersine Allah’ın emirlerine itaat etmemiş oldukları için O’ndan uzak olanlar, yani gerçekten günahkar olanlar, ona iman etmeyi ve hayatlarını değiştirmeyi becerip Vaftizci Yahya’nın ”Allah’ın Kuzusu” olarak gösterdiği Kişi’yi dinlemeye başladılar.

Rab’bin bu açıklamasının; Allah’ın Söz’üne dikkatli olmamıza, Baba’nın isteğine kendi kaprislerimizden çok önem vermemize yardım etmesi gerekirdi. Allah’ın istediğini yaptığımızda yaşamımız değer kazanıp Baba’nın hükümranlığı için faydalı olmaktadır.

Bunu birçok kişi anlayıp çok basit ve anlaşılabilen bir şekilde bunu başkalarına anlatmayı da başardı. Bunlardan biri Kalkütta’lı azize Tereza’dır. O şöyle diyordu: ”Ben Allah’ın elinde bir kurşun kalem gibiyim; O, sevgisini yazmak için beni kullanıyor”. Allah’ın elinde olan bir kurşun kalem, roman veya spor makaleleri yazan yazarın elindeki altın bir dolma kalemden çok çok daha değerlidir. Bu sebepten kim olduğum ya da var olan marifetlerim önemli değil, önemli olan kendimi tamamen Allah’a, Baba’nın ellerine emanet etmem, itaatim sayesinde kendimi O’nun kullanmasına izin vermemdir!

Başka sözlerle Havari Pavlus da aynı şeyi yazmaktadır. O; Allah’ın hizmetinde olalım diye, bizleri Kutsal Ruh’ta, Birlik Ruh’unda yaşamaya çağırıyor. Maalesef bizi bölünmeye ve rekabete götüren egoizmin bizi yenmesine izin vermemiz çok kolaydır: Bu, bizlerin İsa’nın tanıkları olmamızı engelliyor.

Biz İsa’dan, yani O’nun alçakgönüllülüğünden öğreneceğiz. O, bize ve Baba’ya olan sevgisini ölüme, haçta ölüme kadar yaşadı. Bunu nasıl unutabiliriz?

Bunu unutan bir Hristiyan, artık Hristiyan değildir! Alçaltmaları kabul etmemiş ve kardeşleriyle birlik içerisinde olmak için alçakgönüllülüğü yaşamamış bir Hristiyan, kendine Hristiyan diyemez. Yaşam yolu yorucu, ama buna değer. Oğul’un alçakgönüllülüğünü yaşayarak da, Baba’ya itaat edeceğiz!

Sorelle Fraternità Gesù Risorto – Konya
miriam@cinquepani.it

Olağan Devre XXV. Cumartesi

RESPONSORİUM Bkz. Mez.36 (35), 9-10; 65, 5                                           ¥  Evindeki bolluğa doyarlar,  Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara. * Çünkü yaşam kaynağı sensin, Senin ışığınla aydınlanırız. ¶  Evinin, kutsal tapınağının Nimetlerine doyacağız. * Çünkü yaşam kaynağı sensin, Senin ışığınla aydınlanırız.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netguru.ibreviary&hl=tr&gl=US

Olağan Devre XXV. Cuma

RESPONSORİUM                                                                                                ¥ Ey Rab sürünü terk etme, * İyi Çoban, onlara bakmaktan yorulma. ¶ Bizlere merhametinle bak, böylece kötülüğün gücü bizde zafer bulmasın. * İyi Çoban, onlara bakmaktan yorulma.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netguru.ibreviary&hl=tr&gl=US

Olağan Devre XXV. Perşembe

RESPONSORİUM Bkz. Yu.10, 14 Hez.34, 11-13                                             ¥  Ben iyi çobanım.* Benimkileri tanırım, benimkiler de beni tanır. ¶  Ben kendim koyunlarımı arayıp soracağım. Onları ulusların arasından çıkaracak, ülkelerden toplayacak, kendi yurtlarına geri getireceğim. * Benimkiler de beni tanır. Benimkileri tanırım.

Olağan Devre XXV. Çarşamba

RESPONSORİUM Bkz. Lk.12, 42-43 1.Ko.4, 2  ¥  Efendinin, uşaklarına vaktinde azık vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı kâhya kimdir?  * Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu! ¶ Kâhyada aranan başlıca nitelik güvenilir olmasıdır.  * Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netguru.ibreviary&hl=tr&gl=US

Olağan Devre XXV. Salı

RESPONSORİUM Bkz. 2.Ko.3,4,6,5                                          ¥  Mesih sayesinde Allah’a böyle bir güvenimiz vardır. * O bizi yazılı yasaya değil, Ruh’a dayalı yeni bir antlaşmanın hizmetkârları olmaya yeterli kıldı. ¶ Herhangi bir şeyi kendi başarımız olarak saymaya yeterliyiz demek istemiyorum; bizi yeterli kılan Allah’tır. * O bizi yazılı yasaya değil, Ruh’a dayalı yeni bir antlaşmanın hizmetkârları olmaya yeterli kıldı.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netguru.ibreviary&hl=tr&gl=US

Olağan Devre XXV. Pazartesi

RESPONSORİUM Sir.4, 23-24; 2.Tim.4, 2                       ¥  Gerektiği zaman sözünü sakınma ve bilgeliğini gizleme, * Çünkü bilgelik insanın konuşmasından anlaşılır, Bilgi sözlerle açıklanır. ¶ Allah sözünü duyur. Zaman uygun olsun olmasın, bu görevi sürdür. İnsanları tam bir sabırla eğiterek ikna et, uyar, isteklendir.* Çünkü bilgelik insanın konuşmasından anlaşılır, Bilgi sözlerle açıklanır.

Olağan Devre XXV. Pazar

RESPONSORİUM 1.Ko.9,22- 23 ¥  Güçsüzleri kazanmak için onlarla güçsüz oldum.  * Ne yapıp yapıp bazılarını kurtarmak için herkesle her şey oldum. ¶ Bunların hepsini Müjde’de payım olsun diye, Müjde uğruna yapıyorum.* Ne yapıp yapıp bazılarını kurtarmak için herkesle her şey oldum.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netguru.ibreviary&hl=tr&gl=US

Olağan Devre XXIV. Cumartesi

RESPONSORİUM  Mez. 44(43), 22; Rom. 8,37; Mez. 44 (43),12 ¥    Senin uğruna her gün öldürülüyoruz,  Kasaplık koyun sayılıyoruz.  * Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. ¶ Düşman karşısında bizi gerilettin, Bizden tiksinenler bizi soydu. Ulusların arasına dağıttın. * Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netguru.ibreviary&hl=tr&gl=US

Olağan devre – 25. Pazar Günü – A

24/09/2023 – OLAĞAN DEVRE – 25. Pazar Günü – A

1.Okuma Yeş 55,6-9 Mezmur 144 2.Okuma Fil 1,20-27 İncil Mt 20,1-16

Litürji

Kutsal Kitab’ın Okunması

Benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz gibi değil”. Bunu Allah söylüyor ve de bunu birçok defa tekrar söylemek zorundadır. Bunu İsa, Petrus’a dedi: O, İsa ile uzun zaman yaşamasına rağmen hala dünyaya göre yaşamakta idi. Peder yüreklerin derinliğine bakıyor ve bizim düşüncelerimizin O’nun kilerine benzemedikleri zaman bunu fark ediyor.

Millet, Jean François, 1814-1875. In the Vineyard
Millet, Jean François, 1814-1875. In the Vineyard

Gerçekten de O, sevgiden başlayarak, bir şeylere mal olan sevgi aracılığıyla sevgiye ulaşıyor, bizler ise ya başta ya da sonda içine bencillik katıyoruz. İçimizde kendiliğinden doğan ve büyüyen bencillikten, sadece bir zevk arayışı olan ve sevgi kelimesinin altını bile örten bencillikten tamamen serbest hiç olmuyoruz. Allah’ın bu acı sözlerini dinlerken, içimizdeki düşünceleri değiştirmeyi, O’nun düşüncelerine uygun düşünmeyi arzulamalıyız. Bunu nasıl yapabiliriz? Kolaydır: İsa’yı dinlemek yeterlidir. O, öğrencilerini ve kalabalığı eğitmek için çok zamanını ayırdı, onlara Baba Allah’ın düşüncelerini öğretiyordu. İncil’de okuduğumuz hükümranlık hakkındaki benzetmeler de çok güzel ve anlam doludurlar: Onların vasıtasıyla İsa bizlere Allah’ın düşüncelerini aktarıyor, onlardan zevk almamızı sağlıyor ve onları imanla kabullenmemize yardım ediyor.

Bugün dinlediğimiz benzetme, Baba’nın sevgisinin değişik yönlerini görebilmemiz için özellikle zengin ve faydalıdır. Sevginin bu yönlerini tek başımıza geliştiremiyoruz.

Bir ev sahibi, bağı için işçi aramaktadır. İsa’yı dinleyenler bağdan bahsedildiği zaman Allah’ın halkından bahsedildiğini biliyor. O halde bağın işçileri; halkın iyiliği için, Allah’tan bütün halklar için özel bir görev alan o halkın iyiliği için çalışacak olan kişilerdir.

O ev sahibi sanki her üç saat başında evden çıkmaktan, kendisi için çalışmak isteyenleri aramaktan başka şeyi yapmak istememiş gibidir. Mademki o kadar çok işçi çalıştırmakta, bağının çok büyük olduğu anlaşılıyor. Ev sahibi bağına çok düşkün, aynı zamanda başkalarından yardım kabul edip kendisi ile işbirliği yapmaya aralıksız çağırıyor. O, işini tek başına ileri götürmek istemez. Bunun için o, kimsenin zamanını boşa harcadığını görmek istemiyor. Bağında herkes için yer var!

Benzetmenin bütün bu ayrıntılarından ne anlıyorsun? Ben şunu anlıyorum, Allah’ın ve insanların tek bir amacı olmalı, işbirliği yapmalıdırlar. Allah’ın bağında çalışmayanlar; zaman kaybetmekte, tembeldirler ve geçinmek için hiç bir şeyleri olmayacaktır.

Düşüncelerimizin Allah’ın düşüncelerinden değişik olduklarını anlamamıza yardım eden başka bir şey, maaş verme şeklidir. Biz maaş saptamanın tek yolunun bir kişinin yaptığı işi değerlendirmemiz olduğunu düşünüyoruz. Göklerin egemenliğinde başka düşünme şekli vardır. Allah’ın başka kriteri vardır. O; Kendisi için çalışanların tüm yaşamlarını Kendisine bağladıklarını, dolayısıyla yaşam desteğini hak ettiklerini de biliyor. Bu ne bölünebilir ne de artırılabilir. Allah’ın verdiği maaş, Kendi sevgisidir. Bu, Kurtarıcı İsa’da insan olmuş sevgidir, Kurtarıcıdan gelen kurtuluştur. O, kurtuluşu yarıya indiremez, sevgisini de ikiye katlayamaz. O halde hepimiz aynı “parayı” alacağız ve herkesin, sadece gününün son bölümünü harcamış olanların da, kurtulmalarından ve Oğul İsa aracılığıyla Baba tarafından sevilmelerinden sevineceğiz! Peder’imizin karşılıksız sevgisine katılmaktan daha iyi düşünme şekli yoktur!

Bu harika ve yeterli ödülden Filipililere Mektubunda aziz Pavlus da bahsediyor. Havari herkesin kendisinin alacağı ödülü alması için yaşamını vermek isterdi: o kendini tam vererek çalıştı ve acı çekti, korkunç zulümler ve yorgunluklar çekti ve bizlerin zayıf olmamıza ve Allah’ın hükümranlığı için çok çalışmamamıza rağmen kendisininki aynı kurtuluşu ve sevinci paylaşacağımızı ümit ediyor. Allah’ın düşünceleri ne kadar güzel ve yolları ne kadar harika! Ve de bizi kıskançlığın, çekememezliğin, kötülülüğün bile köleleri kılan dünyadaki düşünme şekillerini bırakarak O’nun gibi düşünmek ne kadar güzel ve sevinçli olmaktadır. Bütün toplumda ve kişisel olarak her insanda bu düşmanları yok etmek için bağın bütün işçileri çalışmaktadırlar. Onlar bu düşmanları ilk önce kendi kendilerinde yok etmek için çalışacaklar.

Sorelle Fraternità Gesù Risorto – Konya
miriam@cinquepani.it

Olağan Devre XXIV. Cuma

RESPONSORİUM 1. Sel. 2,4.3                                   ¥   Allah tarafından Müjde’yi emanet almaya layık görüldüğümüz için, insanları değil, * yüreklerimizi sınayan Allah’ı hoşnut edecek biçimde konuşuyoruz. ¶  Çağrımız yalana ya da kirli bir amaca dayanmıyor; bunun hileli bir yönü de yoktur. * yüreklerimizi sınayan Allah’ı hoşnut edecek biçimde konuşuyoruz.

Olağan Devre XXIV. Perşembe

RESPONSORİUM  Lk. 12,48; Bil. 6,6                                      ¥ Kime çok verilmişse, ondan çok istenecek. * Kime çok şey emanet edilmişse, kendisinden daha fazlası istenecektir.  ¶ Yüksek konumda bulunanlar, insafsızca yargılanacak,  * Kime çok şey emanet edilmişse, kendisinden daha fazlası istenecektir.

Olağan Devre XXIV. Çarşamba

RESPONSORİUM  Si. 32,1-2; Mk. 9,35                                          ¥ Seni başkan  mı yaptılar? Burnun büyümesin, * Görevlerini yerine getirdikten sonra yerine otur. ¶  Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun, herkesin hizmetkârı olsun.* Görevlerini yerine getirdikten sonra yerine otursun.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netguru.ibreviary&hl=tr&gl=US

Olaüan XXIV. Salı

RESPONSORİUM  2. Kor. 12, 14-15; Fil. 2,17                            ¥   Sizde olanı değil, sizi istiyorum. Çocukların anne babaları için değil, anne babaların çocukları için para biriktirmesi gerekir. *Ben de canlarınız uğruna malımı da kendimi de seve seve harcayacağım. ¶  Kanım imanınızın sunusu ve hizmeti üzerine adak şarabı gibi dökülecek olsa da seviniyor, hepinizin sevincine katılıyorum.*Ben de canlarınız uğruna malımı da kendimi de seve seve harcayacağım.

CET Genel Başkanı ve İzmir Büyükşehir Başepiskoposu Monsenyör Martin KMETEC, Anadolu Havarisel Temsilciliği Yardımcı Episkkoposu olarak seçilen Mons. Antuan ILGIT S.J. için tebrik mesajı yayınladı

Monsenyör Martin mesajında, Monsenyör Antuan’ın görevlendirilmesinden duyulan sevinci belirtti ve vereceği tanıklığın pek çok kişinin imanında güvenilir bir rehber olacağını söyledi.
Kendisini kişisel olarak ve CET adına tebrik ederek Rabbimiz Mesih İsa’ya ve Kilise’nin Annesi Meryem Ana’nın şefaatine emanet etti.

Monsenyör Martin mesajını “Episkopos olarak Kilise’ye hizmet etme isteğiniz için size teşekkür ediyor, bu vesileyle Rab’de derin bağlılıkla sizi selamlıyorum” cümlesi ile bitirdi.

Olağan XXIV. Pazartesi

RESPONSORİUM   Bkz.  Hez. 34,15-16                                                ¥ Ben kendim koyunlarımı güdeceğim, onları kendim yatıracağım,  Rab böyle diyor. *Yiteni arayacak, yolunu şaşıranı geri getireceğim. ¶ Ama semizlerle güçlüleri yok edeceğim. *Yiteni arayacak, yolunu şaşıranı geri getireceğim.

Olağan XXIV. Pazar

RESPONSORİUM Mez. 23(22), 1-2.3                                           ¥  Rab çobanımdır, Eksiğim olmaz. * Beni yemyeşil çayırlarda yatırır. ¶  Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder.* Beni yemyeşil çayırlarda yatırır.

Olağan XXIII. Cumartesi

RESPONSORİUM  Bkz. Rom. 3, 23-25; 1. Kor. 15,22                                              ¥   Çünkü herkes günah işledi ve Allah’ın yüceliğinden yoksun kaldı. Fakat İsa Mesih’te olan kurtuluşla, Allah’ın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar. * Allah Mesih’i, kanıyla günahları bağışlatan kurban olarak sundu. ¶  Herkes nasıl Adem’de ölüyorsa, herkes Mesih’te yaşama kavuşacak. * Allah Mesih’i, kanıyla günahları bağışlatan kurban olarak sundu.

Olağan devre – 24. Pazar Günü – A

Litürji

Kutsal Kitab’ın Okunması

17/09/2023 – OLAĞAN DEVRE – 24. Pazar Günü – A –

1.Okuma Sirak 27,30.28,7 Mezmur 103 2.Okuma Rom 14,7-9 İncil Mt 18,21-35

Rab bizi beraber yaşamaya yönelik eğitiyor. Geçen pazar gününün okumaları aracılığıyla bize birbirimizi sevgiyle düzeltmeyi öğretti. Bugün bize başka önemli bir öğretiş de vermektedir. Cemaat içinde de günahkarlar, bize haksızlık eden veya bizi incitenler vardır. Onlara nasıl davranmamız gerekiyor? Kayin gibi yedi katı intikam alarak mı? “Göze göz, dişe diş” kuralı uygulayarak mı?

Jan Sanders van Hemessen (1500–1579), The Parable of the Unmerciful Servant
Jan Sanders van Hemessen (1500–1579), The Parable of the Unmerciful Servant

Aziz Pavlus kendimiz için değil, Rab için yaşadığımızı bize hatırlatıyor! Bundan dolayı davranışlarımızın ve ‘haklı’ tepkilerimizin motivasyonlarını burada bulmamız gerekiyor: ‘Rab için ne daha iyidir?’. Kardeşlerimizin, Hristiyan cemaate ait olmayanların da hayatımızda Allah’ın yüzünün nurunu görebilmeleri lazım.

Allah nasıldır? İnsanların günahının karşısında nasıl bir davranış gösterir? O’na hakaret edene nasıl davranır? Bunu bilmediğimizi söyleyemiyoruz. Mezmurlar’da dua ederek şunu öğrendik: “O, tüm günahlarını bağışlar ve bütün hastalıklarından seni kurtarır;… günahlarımıza göre davranmaz bize, suçlarımıza göre ceza vermez… Doğu batıdan ne kadar uzaksa, o kadar uzaklaştırır bizden günahlarımızı” .

Allah’ımız öyle ise, O’ndan farklı olmaya nasıl kendi kendimize izin verebiliriz, bu hakkı kendimizde nereden buluruz? Eğer Allah affeder ve daima affetmeye hazır olursa, intikam almak için ya da kin duygularını beslemek için nasıl kendi kendimize izin verebiliriz?

Biz Allah’ımızın evlatları olmak, bunun için O’na benzemek de istiyoruz. Allah’a benzerlik dış görünüşle olamaz, davranışlarımızla, canımızın ve ruhumuzun tepkileriyle olması lazım.

Sirak Kitabından okuduğumuz bölüm bize değerli ve inandırıcı öğretişler vermektedir. “Bir insan başkasına karşı öfke beslerse, Allah tarafından bağışlanmayı nasıl isteyebilir?”. “Yaşamın sonunu hatırla ve kin beslemekten vazgeç”. “Yüce Allah’ın ‘Antlaşma’sını’ hatırla ve yakınının suçunu unut”.

Bu öğretişler, İsa’nın Petrus’a anlattığı çok güzel ve etkili benzetmenin temelidir. İsa Petrus’un, “yedi kez değil, yetmiş kere yedi kez” sözünü anlaması için bu misali anlattı. Petrus, İsa’ya kendisini inciteni kaç kez bağışlaması gerektiğini sormuştu. Petrus yedi kere’yi önererek kendinin çok bağışlayıcı olduğunu düşünüyordu! Bir yandan gerçekten bağışlayıcıydı, çünkü biz de sık sık “ikinci kez seni affediyorum, ama üçüncü…” diyoruz. İsa ise hesap etmemizi istemiyor. Sevgi eylemlerimizi hesaplamamızı istemiyor: Anneler de onları saymaz! Sevgi eylemlerini sayan, sevmekte değildir! Kaç kez affettiğini sayan, affetmez! Allah böyle davranmaz!

Bugünkü benzetmede İsa, uşağın efendisine şöyle dediğini anlatıyor: “Bana karşı sabırlı ol! Sana bütün borcumu ödeyeceğim!”. Efendisi yalnız sabırlı olmakla kalmadı, ona acıyıp, bütün borcunu bağışladı! Bu, Allah’ın bize verdiği örnektir, sevinçle ve hakiki bir minnetle tutmamız gereken davranıştır.

Baba’nın bize davrandığı gibi davranmayan, aldığı aftan da mutlu olamayacaktır. O’nun ebedi hayatını, yani ilahi hayatı kabul edemez, çünkü affı reddederek bu hayatı reddetti.

Affetmek zordur, fakat bunu yaptığımızda büyük bir sevinç, kardeşlik, huzur ve hayat kaynağı olduğunun farkına varırız. Affetmemiz sayesinde Allah’ın hayatından birazcığı sanki dünyaya girer.

Rab İsa, kardeşlerimize, Peder’in sevgisinin ve kucaklaşmasının işareti olarak, affı verebilmemizi sağladığın için sana teşekkür ediyoruz. Böylece O’nun iyiliğini tanıtıp sevdiriyoruz, böylece O’na ve Sana şan veriyoruz, böylece dünyaya Hayat kaynağı olan Yaşamı ‘ithal ediyoruz’!

Sorelle Fraternità Gesù Risorto – Konya
miriam@cinquepani.it

Olağan XXIII. Cuma

RESPONSORİUM Bkz.  Yu. 17,20.21.22.18                  ¥   Onlar için dua ediyorum hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi, Bana verdiğin yüceliği onlara verdim.* Öyle ki, bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. ¶ Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi, ben de onları dünyaya gönderdim.* Öyle ki, bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar.

Olağan Devre XXIII. Perşembe

RESPONSORİUM   1. Yu. 3, 2-3                                          ¥   Şimdiden Allah’ın çocuklarıyız, ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. * Mesih göründüğü zaman O’na benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü O’nu olduğu gibi göreceğiz. ¶ Mesih’te bu umuda sahip olan, Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar. * Mesih göründüğü zaman O’na benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü O’nu olduğu gibi göreceğiz.

Büyükdere Meryem Ana’nın Doğuşu Kilisesi Mahalli Kilise Statüsü aldı, P. Anton Bulai Ofm. Conv. Başrahip olarak görevlendirildi

10 Eylül 2023 Pazar günü İstanbul Latin Katolik Kilisesi Havarisel Temsilcisi Episkopos Massimiliano Palinuro’nun yönettiği ayinle, Büyükdere Meryem Ana’nın Doğuşu Kilisesi Mahalli Kilise niteliğini kazanırken P. Anton Bulai Ofm. Conv. de Kilise’in başrahibi olarak görevlendirildi.

Ayinin başında Kilise rahiplerinden ve CET Genel Sekreteri P. Lucian Abalintoaiei Ofm. Conv. CET Episkoposlarının görevlendirme fermanını okudu. Ardından Episkopos Massimiliano, Kilise’nin anahtarını kapıda Başrahip Anton Bulai’ye teslim etti.

Ayin, Kilise’nin de bayramı olan 8 Eylül Bakire Meryem Ana’nın Doğum Günü’nü takip eden ilk Pazar günü kutlandı. Monsenyör Massimiliano vaazında, Oğlu’nun sayesinde kurtuluşa eren ilk kişi olan Meryem Ana’dan ve Mesih İsa’nın Kilisesinden söz etti.

Başrahiplik görevinin önemine vurgu yapan Monsenyör Massimiliano, kendisinin ayin bitene kadar oturduğu koltuğa son takdisten önce, Başrahip Anton Bulai Ofm.Conv’i davet etti. Episkopos, başrahibin bu makamda episkoposun takdiri ile bulunduğunu; yetki ve görevlerinin episkopos tarafından kendisine tahsis edildiğini vurguladı.

Ayin sonunda, Kilise avlusunda düzenlenen kokteylde cemaat, davetliler ve ruhbanlar  kardeşlik ve sevinç içinde bir araya geldiler.

13 Eylül Aziz Altın Ağızlı Yuhanna İstanbul’un Koruyucu Azizi, Anma

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netguru.ibreviary&hl=tr&gl=US

AZİZ YUHANNA KRİSOSTOMOS

Anma

Yuhanna, Antakya’da varlıklı bir Hıristiyan ailesinden doğdu. Kısa fakat yoğun bir keşişlik deneyinden sonra Antakya’da rahiplik yaptı (386-397) ve episkopos Flavianus’ tarafından vaiz görevine atandı. Vaiz Yuhanna’nın şöhreti, bu ara, öylesine yayılır ki  İstanbul’a (Constantinopolis’e) getirilir ve bir zamanlar Nazianzlı Gregorius’un bulunduğu Episkoposluk görevine atanır. Doğu’nun en itibarlı ve siyasal olarak en önemli Episkoposluk koltuğunun bir Antakyalı tarafından işgal edilmesinden hiç hoşlanmayan İskenderiye Episkoposu Teofilos, Yuhanna’yı görevinden alıp sürgüne gönderen “Meşe Sinodu”nun öncülüğünü yaptı.  Yuhanna ise, halkın zorlu isteği sayesinde, görevine döndü, fakat kısa süre sonra Ermenistan dağlarına doğru sürgün yolunu tuttu. Üç yıl sonra ise kötü yaşam koşulları ve çektiği eziyetler sonucunda öldü. Acı kaderi, ölümünden sonra, kutlamaya ve yüceleşmeğe yer verdi. Son anlarında bile birçok yüreklendirici ve tinsel açıdan, yönlendirici mektubu yazma gücünü buldu.       

Olağan Devre XXV. Perşembe

RESPONSORİUM   Bkz. Yu.10, 14 Hez.34, 11-13                                             ¥  Ben iyi çobanım.* Benimkileri tanırım, benimkiler de beni tanır. ¶  Ben kendim koyunlarımı arayıp soracağım. Onları ulusların arasından çıkaracak, ülkelerden toplayacak, kendi yurtlarına geri getireceğim. * Benimkiler de beni tanır. Benimkileri tanırım.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netguru.ibreviary&hl=tr&gl=US

Olaüan Devre XXIII. Salı

RESPONSORİUM Mez. 19 (18),9; 1. Yu. 2,5                                    ¥ Rab’bin kuralları doğrudur, yüreği sevindirir,*  Rab’bin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır. ¶ O’nun sözüne uyan kişinin Allah’a olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir. * Rab’bin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır.

Olağan Devre XXIII. Pazartesi

RESPONSORİUM  Bkz. Yşa. 38, 3; 1. Yu.2,6;5,3;2,5                                     ¥ Yürekten bir sadakatle Allah’ımızın önünde yaşayalım. * Onun isteği doğrultusunda, sözüne uyarak yürüyelim. ¶  Allah’ta bu sevgi, gerçekten yetkindir.  * Onun isteği doğrultusunda, sözüne uyarak yürüyelim.

Olağan Devre XXIII. Pazar

RESPONSORİUM Bkz. Mez. 31 (30), 20; 1. Kor. 2, 9                                                 ¥  İyiliğin ne büyüktür, ya Rab,  Onu senden korkanlar için saklarsın,  Herkesin gözü önünde,*  Sana sığınanlara iyi davranırsın. ¶ Allah’ın kendisini sevenler için hazırladıklarını Hiçbir göz görmedi, Hiçbir kulak duymadı, Hiçbir insan yüreği kavramadı.* Sana sığınanlara iyi davranırsın.

Olağan Devre XXII. Cumartesi

RESPONSORİUM  Mt. 5, 4.6.5                                       ¥  Ne mutlu yaslı olanlara! Çünkü onlar teselli edilecekler. * Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara! Çünkü onlar doyurulacaklar. ¶  Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar.* Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara! Çünkü onlar doyurulacaklar.

Olağan devre – 23. Pazar Günü – A

Litürji

Kutsal Kitab’ın Okunması

10/09/2023 – OLAĞAN DEVRE – 23. Pazar Günü – A

1. Okuma Hez. 33,7-9 Mezmur 94 2.Okuma Rom 13,8-10 İncil Mt 18,15-20

Aziz Pavlus’u dinlemekle başlayalım. O İsa’yı şahsen tanımadı, ama Ruh’unu aldı. Bu sebepten öğretileri İsa’nın birçok durumda öğrencilerine öğrettikleriyle tamamen uyum içerisindedir.

James Tissot (1836–1902), Two or Three are Gathered in my Name (Deux ou trois personnes assemblées en mon nom)
James Tissot (1836–1902), Two or Three are Gathered in my Name (Deux ou trois personnes assemblées en mon nom)

Pavlus, Hristiyanlar arasında hüküm sürmesi gereken karşılıklı sevgiden bahsediyor. Bu sevgi hiçbir zaman ödeyemediğimiz bir borçtur, Allah’a karşı olan bir borcumuzdur. O bizi o kadar çok sevdi ki, biz etrafımızdakileri ne kadar çok sevsek bile O’na borcumuzu hiç ödeyemeyiz.

Komşumuzu sevmek yani ihtiyacı olan herkesi sevmek Kutsal Yasa’nın gerçekleşmesidir: Allah bize emirlerini, sevginin değişik yüzlerini yaşamamız için verdi. Zina işlememek gerçek sevginin, sadık bir yüzüdür. Aynı şekilde öldürmemek ve hırsızlık yapmamak da Allah’ın armağanı olan yaşama değer ve saygı vermemize yardım eden emirlerdir. Başkasına ait olan şeylere göz dikmemek, sevinci kısıtlamaz, aksine bu emir, kendimizin ve başkalarının birçok acılar çekmesini önlemek içindir. Aziz Pavlus zamanında da birçok erkek ve kadın sevmenin kendi duygularını ve hayallerini doyurmak olduğunu düşünürlerdi. Ama Havari, “Seven kişi komşusuna kötülük etmez” diye söylüyor: Bunu eşlerini ve çocuklarını bırakarak başkasını “sevmeye” kalkışan evlilere söyleyelim. Bunlar başkalarına karşı büyük bir kötülük yaparlar ve bunun “sevgi” olduğunu söylerler!

Bunu söylemek gerekiyor: Hezekyel peygamber bizi buna inandırıyor: Kötü kişiye, ‘Ey kötü kişi, kesinlikle öleceksin’ dediğim zaman, onu uyarmaz, kötü yolundan döndürmek için konuşmazsan, o kişi günahı içinde ölecek; ama onun kanından seni sorumlu tutacağım.

Sonra İsa bize bir kardeşe yaptığının “kötü”, yani acı kaynağı olduğunu “nasıl” söylememiz gerektiğini öğretiyor. O bize dikkatli ve nazik olmayı öğretiyor.

Birisine yaptığının kötü olduğunu anlasın ve kendisini düzeltsin diye yardım etmek için bir şey söylüyorsak, bunu nezaketle ama emin bir şekilde yapmalıyız.

Eğer onu tek başımıza inandıramayacaksak, bunu daha becerikli kişilerle yapalım.

Eğer kötülük yapan bunu yapmaya ısrar ediyorsa tüm cemaat ona yardım etmek için karışmalıdır, onu cemaat birliğinden bile men edebilir. Bu şekilde durumunun ciddiyetini belki anlayabilir ve başkalarını da onun yaptığı kötülüğe sürüklemesi önlenebilir.

Hristiyan cemaatinin kararları önemlidir, çünkü Allah da onları önemli ve kararlı görür: Kendisi bunları onaylar! Allah Ruh’unu Kilise’ye yollarında yön vermesi için verdi. Allah niçin İsa’nın öğrencilerinin cemaatine bu kadar önem vermektedir?

İsa, kendi adına toplanan iki veya üç kişi arasında olacağını söyledi. Allah İsa’yı dinliyor, bu sebepten İsa’nın adına toplananları da dinliyor ve arzularını gerçekleştiriyor. İsa’nın adına toplanmak ne demektir? Elbette O’nun çıkarlarından başka çıkar aramamaktır. İsa, Baba’ya şan vermek istiyor, tüm insanların kurtarıcısı olmak istiyor, dünyayı şeytanın etkisinden kurtarmak için ve dünyaya sadece kendisinden gelebilen ışığı ve barışı vermek için O’nunla işbirliği yapmamızı istiyor. Ölülerden dirilen O, dünyaya sadece ölümden dirilmiş kendisinden gelebilen ışığı ve barışı vermek istiyor. O’nun sayesinde insanlar arasında gerçek, sadık, alçakgönüllü, sevinçli sevgi hüküm sürebilecektir!

Sorelle Fraternità Gesù Risorto – Konya
miriam@cinquepani.it

Olağan XXII. Pazar

RESPONSORİUM   Bkz. Mez. 86(85),12-13; 118(117), 28 ¥  Ya Rab Allah’ım, bütün yüreğimle sana şükredeceğim,  Adını sonsuza dek yücelteceğim. * Çünkü bana sevgin büyüktür. ¶  Allah’ım sensin, şükrederim sana, Allah’ım sensin, yüceltirim seni. * Çünkü bana sevgin büyüktür.

Olağan devre – 22. Pazar Günü – A

Litürji

Kutsal Kitab’ın Okunması

03/09/2023 – OLAĞAN DEVRE – 22. Pazar Günü – A

1.Okuma Yer. 20,7-9 Mezmur 62 2.Okuma Rom 12,1-2 İncil Mt 16,21-27

İsa’nın bugünkü açıklamaları Petrus’un hoşuna gitmemektedir, çünkü kendi düşünce tarzından çok değişik, arzularından çok uzaktır. İsa, yaşamında Allah’ın Hizmetkarı hakkındaki peygamberliklerin gerçekleşeceklerini açıklamakta. Bu peygamberlikler acı çekeceğini, halkın başkanları tarafından ret edileceğini, öldürüleceği ve dirileceğini söylüyordu.

James Tissot (1836–1902), Get Thee Behind Me Satan (Rétire-toi Satan)
James Tissot (1836–1902), Get Thee Behind Me Satan (Rétire-toi Satan)

Diriliş konusunu Petrus duymamış gibidir: Son zamanlara bırakılacak bir fikirdir, en sonlara. Onun dikkati acı çekmek ve ölüm üzerinde kalıyor. Birçok kişiyi iyileştiren, her çeşit sınıfa ait olan insanlara mucizeler yapan, Allah’ı Baba gibi sevmeyi öğreten bir insanın tam da halkın başkanları tarafından ret edilmesi mümkün mü? Ölümden bile dirilten bir kişinin öldürülmesi mümkün mü? Petrus bunu düşünemiyor, anlayamıyor. Gerçekten sanki Petrus’un Kutsal Yazılar hakkında çok bilgisi yoktur veya Kutsal Yazıların kim bilir ne zaman gerçekleşeceklerini düşünüyor! Böylece itiraz etmek doğru, hatta kendi vazifesi olduğunu düşünüyor: Ona göre İsa o şekilde konuşmamalı.

Bu sebepten Petrus İsa’yı kenara çekiyor. İsa da körü veya sağır dilsizi iyileştirmek üzere onlara aynı şekilde davranmıştı. Öğrenci, Rab’be öğretmenlik yapmak istiyor, İsa o kör gibiymişçesine O’na öğretmek istiyor! Petrus, kendini Allah’ın yerine koymak isteyen ve Lucifer’e (Şeytan) dönüşen meleğe benziyor!

Rab ne yapmalıdır? Vazgeçmeli mi? Mesele o kadar ciddi ki vazgeçemez. Bu sebepten İsa, güçlü ve kararlı bir sevgi eylemiyle Petrus’a, çölde onu deneyen şeytana davrandığı gibi davranıyor. Nitekim şimdi burada da orada olan yine tekrarlanıyor: Petrus, itirazı ile kolay bir Mesihliği, insanların takdiri toplayacak ve kendini dünyanın kurtuluşu için sunmayacak bir Mesihliği yaşamak için İsa’yı Baba’nın arzusunu gerçekleştirmekten vazgeçtirmek istiyor. İsa bu yanlış fikri uzaklaştırmalıdır, bunu görünür ve herkesin anlayacağı şekilde yapmak için bu fikri ileten Petrus’u Kendinden uzaklaştırıyor.

Sonra İsa tüm öğrencilere yollarının Kendisininkinden uzaklaşmaması gerektiğini de eklemelidir: “Kim ardımdan gelmek isterse, nefsini yensin, haçını yüklensin ve yolumdan yürüsün”. Kim İsa’nın yanında kalmak istiyorsa kendini düşünmemeli, kendi zevkini, arzusunu aramamalı, kendini tanımaya veya tatmin etmeye çalışmamalı, tersine İsa’yı tanımalı ve kriter olarak İsa’nın Sözünü seçmeli, bu acılı yollardan geçilecek olsa bile.

Haç kötü bir şey değildir, hatta Mesih İsa’ya benzemenin yoludur. Aziz Pavlus şuna teşvik ediyor: “kendinizi (bedenlerinizi) diri, kutsal ve O’nu hoşnut eden bir kurban olarak sunun”. Bedenlerimizi sunmamız, arzularımızı ve zevklerimizi tatmin etmememizdir, İsa gibi ve İsa’nın bize öğrettiği gibi olmaya çalışmaktır.

Genelde bizim de olan, dünyevi düşünce tarzı bizi Allah’tan uzaklaştırır ve dolayısıyla bizi en gerçek ve derin sevinçten yoksun kılıyor. Bu sebepten dünyevi düşünce tarzlarını, alışkanlıklarını ve herhangi yerden gelen teklifleri, takip etmeyeceğiz. Biz İsa’yı izlemek ve Söz’ünü kabul etmek istiyoruz, bu bizler için yeni bir yaşam şekli için ışık ve kuvvet olacaktır. Bunu sevinçle ve inanarak yaparız. Bu olmadan artık yaşayamayız çünkü, Yeremya peygamberin dediği gibi, Rab’bimiz bizi Kendisine çekti. Sevgisiyle bizleri hemen hemen Kendisi gibi düşünmeye mecbur kılıyor çünkü yaşamın gerçeğinin ve güzelliğinin bunda olduğunu fark ettik.

Sorelle Fraternità Gesù Risorto – Konya
miriam@cinquepani.it